Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Көл районунун Кумбел айыл аймагынын айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: жоопту катчы, киреше боюнча башкы адис жана муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис
Талаптар:

Ысык-Көл району Кумбел айыл өкмөтү    

Корумду айылы                                                                     Орозов көчөсү №100

          Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнундө” мыйзамына ылайык ылайык төмөндөгү бош ваканттык администрациялык муниципалдык кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт:

- жоопту катчы;

- киреше боюнча башкы адис;

- муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис;

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

Жоопту катчы кызмат орунга:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юридикалык, гуманитардык жана экономикалык багыттар боюнча);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү беш жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын  “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоолору жөнүндө”, “Аксакалдар соттору жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө”, “Жамааттар жөнүндө”, “Жайыттар жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 “мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомун 2003-жылдын 24-июлундагы №462 “Эмгек китепчелеринин формасын, эмгек китепчелерине кошумча барак формасын жана Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтомун билүүсү зарыл.

адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

киреше боюнча башкы адис жана муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис кызмат орундарга

Киреше боюнча башкы адис кызмат орунга:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим (салык жана салык салуу, финансы кредит, бухгалтердик эсеп, экономика багыттары боюнча);

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис кызмат орунга:

- тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим (техникалык, гуманитардык багыттар боюнча);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Киреше боюнча башкы адис кызмат орунга:

         Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды: Кыргыз Республикасынын Салык кодексин, Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө” мыйзамын билүүсү зарыл.

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис кызмат орунга:

        Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды: Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жекече турак-жай курулушу жөнүндө” мыйзамдарын билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

билгичтиги:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

 

Негизги функционалдык милдеттери:

жоопту катчы:

- айылдык кеӊештин жана айыл өкмөтүнүн иштерин уюштуруучулук камсыз кылуу боюнча иш-аракеттерди кординациялайт, жергиликтүү кеӊештин депутаттарына жана айыл өкмөттүн аппарат кызматкерлерине жардам көрсөтөт

- Айылдык кеӊештин сессияларына, айыл өкмөттүн заседанияларын өткөрүү үчүн зарыл материалдарды камсыз кылат.

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык ал-абалдардын актыларын каттоо менен байланышкан иштерди камсыз кылат

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нотариалдык иш-аракеттерди аткаруу боюнча документацияны жүргүзөт.

-Жарандар үчүн ким экендигин ырастоочу маалымкаттарды, үй-бүлөөлүк, мүлктүк маалымкаттарды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка документтерди даярдайт.

- чарба китебин жүргүзөт

- Айыл өкмөтүнүн заседаниелерине материалдарды, анын ичинде айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун даярдоо боюнча иштерди уюштурат.

- Айыл өкмөтүнүн иш планын иштеп чыгууга жана айыл өкмөт башчысы бекиткенден кийин анын аткарылышын контролдойт.

- айыл өкмөтүнүн документацияларын сактайт, тиешелүү абалын камсыз кылат.

- Айыл өкмөтүндө жарандардын даттануулары жана кайрылуулары менен иштөөнү кошкондо айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын, ошондой эле келгендерди кабыл алуу журналын жүргүзүүнү контролдойт.

-Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө архивке документтерди тапшырат.

-Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР мыйзамынын 9-беренесинде көрсөтүлгөн иштерди алып барат.

- Айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырат.

 

киреше боюнча башкы адис:

- жергиликтүү бюджетке төлөмдөрдүн өз учурунда жана толук түшүшүнө туруктуу контроль жүргүзүүгө, салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк жана финансылык тартиптерди сактоолору боюнча текшерүүлөрдү уюштурууга жана жүргүзүүгө;

- өз компетенциясынын чектеринде Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык төлөмдүк тартипти бузуучу чарбакер субьекттерге чараларды көрүүгө;

- бюджетке төлөмдөр боюнча кыянат төлөбөөчүлөрдөн карыздарды (салык калдыгын) өндүрүү боюнча сунуштарды даярдоого;

- ошол аймакка натыйжасыз жергиликтүү салыктардын жана жыйымдардын айрым түрлөрүн алып салуу боюнча сунуш киргизүүгө;

- жогору турган финансылык органдарга берүү үчүн жергиликтүү кеңештин кароосуна жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн көрсөткүчтөрү боюнча зарыл материалдарды даярдоого, кварталдар боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планын түзүүгө, аны аткаруу үчүн чарбакер субьекттерге билдирүүнү камсыз кылууга;

- бюджеттин киреше бөлүктөрүн түзүү бөлүгүндө бюджеттик процесстин ачык-айкындыгын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө;

- бюджеттин киреше бөлүгү боюнча белгиленген финансылык отчеттуулукту өз учурунда түзүүнү жана берүүнү камсыз кылууга;

- мезгил-мезгили менен (квартал сайын) бюджетке айыл өкмөтүнүн аймагында аныкталган төлөмдөрдүн түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана бөлүмдүн начальнигине тиешелүү сунуш киргизүүгө;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтүүгө.

       -  Айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырат.

 

муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис:

 

- турак жай-коммуналдык чарбанын иштеши жана аны өнүктүрүү жана аймактарды ыңгайлаштыруу маселелери боюнча маалыматтарды чогултат жана жалпылайт;

- муниципалдык менчикти пайдаланууга жана тескөөгө байланыштуу маселелер боюнча жергиликтүү кеңештин жана айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун даярдайт жана алардын аткарылышын контролдойт;

- жергиликтүү коомдоштуктун муниципалдык менчигиндеги жолдордун, имараттардын, курулмалардын абалдарын жана пайдаланылышын иликтейт, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына сунуштарды даярдайт;

- жоюлуучу ишканаларды менчиктештирүүгө жана социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык багыттагы объектилерди жана жабдууларды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун балансына өткөрүп берүүгө катышат;

- жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын муниципалдык менчиктеги ишканалар менен мекемелердин өндүрүштүк жана финансылык-чарбалык иш-аракетине таандык чечимдерин контролдойт жана аткарат;

- муниципалдык менчикти убактылуу же туруктуу ээликке жана пайдаланууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө нормативдик актылардын долбоорлорун даярдайт;

- мүлктүн менчик ээлери менен коммуналдык кызматтарды көрсөтүү же турак жай үчүн, ошондой эле жергиликтүү жамааттын социалдык жана маданий ишкердиги үчүн пайдаланылуучу мүлктү муниципалдык менчикке өткөрүп берүүгө же сатууга карата контракттарды түзөт;

- мүлккө муниципалдык менчиктин реестрин жүргүзүүгө, ошондой эле муниципалдык менчикти натыйжалуу башкарууга керектүү башка маалыматтарды топтойт;

- муниципалдык менчикти жана турак жайларды камсыздандырууну иш ке ашырат ;

- жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын тапшырмасы боюнча башка милдеттерди ишке ашырат.

Ачык конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат.

- конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арыз:

- кадрларды каттоо баракчасы

- 3,4 өлчөмдөгү 4 даана сүрөт.

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт)

- билимин тастыктаган  дипломун көчүрмөсү (көчүрмөсү нотариустук же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүш керек):

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (көчүрмөсү нотариустан күбөлөндүрүлүш керек):

- соттолбогондугу тууралуу КР ИИМнен маалым кат;

        Документтер Массалык Маалымат Каражаттарына жарыяланган күндөн баштап 10 (он) жумушчу күн ичинде кабыл алынат, ал эми конкурс өтө турган күн талапкерлерге кошумча билдирилет. 

        Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыныздар:        (0-3943) 30-0-19, 3-00-16 жана (0-708) 77-87-98.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-04-27 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00