Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Көл районунун Чолпон-Ата шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгы
Бөлүм:
Кызмат орду: • эсеп - кысап жүргүзүү, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис, • мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адис, • мамлекеттик сатып алуулар боюнча жетектөөчү адис
Талаптар:

Ысык-Көл районунун Чолпон-Ата шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгы

Чолпон-Ата шаары                                                                                         Совет көчөсү №75

 

       Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” мыйзамына ылайык төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт:

  • эсеп - кысап жүргүзүү, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис;
  • мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адис
  • мамлекеттик сатып алуулар боюнча жетектөөчү адис

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

Эсеп - кысап жүргүзүү, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис кызмат орунга:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим (экономикалык, финансы кредит, салык жана салык салуу, бухгалтердик эсеп жана аудит багыттары боюнча)

Мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адис

- тийиштүү багыттагы жогорку билим (курулуш, экономикалык, техникалык багыттары боюнча)

- мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү сертификаты болуусу абзел.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Эсеп - кысап жүргүзүү, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис кызмат орунга:

         Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

         Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин, Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамын, Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук жөнүндө” Жобосун, Кыргыз Республикасынын Салык кодексин, Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”, “Жарнак жөнүндө” мыйзамдарын; Кыргыз Республикасынын Жер кодексин, Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 571 токтому менен бекитилген “Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шартары жөнүндө типтүү жобону бекитүү туралу” Жобо,   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-майындагы №177-токтому менен бекитилген “Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө” Жобону, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, мыйзамын билүүсү зарыл.

- 1С программасын окугандыгы боюнча сертификаттын болушу абзел;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адис

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”,  “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамын, Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук жөнүндө” Жобосун, Кыргыз Республикасынын Салык кодексин, Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, мыйзамын билүүсү зарыл.

- Сатып алуулар боюнча каржы министрлиги тарабынан берилген сертификаттын болушу абзел;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

- билгичтиги:

     - кезектеги финансылык жылга же пландоонун башка мезгилине карата мамлекеттик сатып алуулардын натуралай жана акчалай көрсөтүлгөн планын иштеп чыгуу.

     - сатып алынуучу товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата баалардын мониторингин жүргүзүүнү ишке ашыруу

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Мамлекеттик сатып алуулар боюнча жетектөөчү адис

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономикалык, техникалык,  юридикалык, маалыматтык технологиялар багыттары боюнча) же  орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономикалык, техникалык, юридикалык маалыматтык технологиялар багыттары боюнча;

- мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү сертификаты болуусу абзел.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

  1. Кесиптик компетенциялары:

- төмөнкүлөрдү билүү:

          Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

          Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”,  “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамын, Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук жөнүндө” Жобосун, Кыргыз Республикасынын Салык кодексин, Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, мыйзамын билүүсү зарыл.

- Сатып алуулар боюнча каржы министрлиги тарабынан берилген сертификаттын болушу абзел;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

- билгичтиги:

- кезектеги финансылык жылга же пландоонун башка мезгилине карата мамлекеттик сатып алуулардын натуралай жана акчалай көрсөтүлгөн планын иштеп чыгуу.

- сатып алынуучу товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата баалардын мониторингин жүргүзүүнү ишке ашыруу

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

Негизги функционалдык милдеттери:

эсеп - кысап жүргүзүү, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча башкы адис;

-муниципалдык менчикти убактылуу же туруктуу ээликке жана пайдаланууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө нормативдик актылардын долбоорлорун даярдоого;

             - бюджетти кассалык аткарууну жүргүзүү боюнча казначылыктын региондук бөлүмдөрү менен күндөлүк иштерди жүргүзүү;

              - муниципалдык менчиктин реестрин жүргүзүү, ижарага түшкөн документтерди сактоого жана ижара төлөөчүлөр менен иш алып баруу;

              - ижара акысынын түшүшү боюнча башкармалыктын башчысына, каржы бөлүмүнүн башчысына отчет берүү.

 Мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адис

- Мыйзамдын талаптарына ылайык сатып алуулардын усулун аныктайт;

- кезектеги финансылык жылга же пландоонун башка мезгилине карата мамлекеттик сатып алуулардын натуралай жана акчалай көрсөтүлгөн планын иштеп чыгат жана аны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

-сатып алуулардын жол-жоболорунун Мыйзамдын талаптарына ылайык келүүсүн камсыз кылуу максатында алардын жүргүзүлүшүн контролдоону ишке ашырат;

-сатып алынуучу товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата баалардын мониторингин жүргүзүүнү ишке ашырат (пландоо этабында, сатып алуулар планын түзүүдө, алкактык макулдашууну түзүүдө жана келишимди тикелей түзүү усулу боюнча сатып алууда);

-стандарттык конкурстук документтердин негизинде алдын ала квалификациялык документацияны иштеп чыгат жана алдын ала квалификациялоону өткөрөт;

-стандарттык конкурстук документтердин негизинде конкурстук документацияны иштеп чыгат жана конкурстук комиссиянын бекитүүсүнө жөнөтөт;

-товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызматтарды сатып алуулар жүргүзүлгөндүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен форма боюнча, мезгилдүү (ар чейректик, жылдык) жыйынды отчет берет;

-Конкурстук комисииянын курамын жергиликтүү башкаруунун башчысына сунуштайт.

-Жергиликтүү өз алдынча башкарууга түшкөн жарандык кайрылууларды, арыздарды карайт жетекчиликтин башка тапшырмаларын аткарат.

Мамлекеттик сатып алуулар боюнча жетектөөчү адис

- сатып алуулар жөнүндө кулактандырууну жарыялайт;

-алдын ала квалификациялык жана конкурстук документацияны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

-алдын ала квалификациялык тандоого жана (же) конкурска арыз берген берүүчүлөрдү (подрядчыларды) каттоону жүргүзөт;

-конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө нускоо берүүнү жүргүзөт, конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуу жол-жобосуна катышкан берүүчүлөрдү (подрядчыларды) каттайт жана конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачууну уюштурат;

-сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун түзөт;

- протоколдору веб-порталда тутум аркылуу автоматтык түрдө түзүлүүчү жана жайгаштырылуучу электрондук сатып алууларды кошпогондо, конкурстук табыштамалар бар конверттерди ачуунун протоколун, сатып алуулар жол-жоболорунун протоколун жана конкурстун натыйжалары жөнүндө маалыматты мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырат;

 -келишим же алкактык макулдашуу ыйгарылгандыгы жөнүндө сатып алуулар жол-жоболорунун бардык катышуучуларына сатып алуучу уюмдун атынан кабарлама жиберет;

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- конкурстук комиссиянын төрайымынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрлардын каттоо баракчасы;

- 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

- Паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт)

- жогорку билиминин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);

- эмгек китепчесининин көчүрмөсү (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүшү керек);

Талапкерлерден документтер массалык-маалымат каражаттарында жарыяланган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндүн ичинде Чолпон- Ата шаарынын Совет көчөсү №75 дарегинде кабыл алынат. Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыңыздар   (0-3943) 4-20-00 жана (0-550) 25-11-65, (0-707) 25-11-65.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-04-15 00:00:00
Дата аягы: 2017-04-28 00:00:00