Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Көл районунун Садыр-Аке айыл өкмөту
Бөлүм:
Кызмат орду: жоопту катчы, муниципалдык менчикти башкаруу жана инвестиция тартуу боюнча башкы адис, кирешелер боюнча башкы адис, аскердик-эсепке алуу столунун инспектору
Талаптар:

Ысык-Көл районунун Садыр аке  айыл өкмөтү

 

Григорьевка айылы                                                                                        Бевзов көчөсү 139а

 

      Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” мыйзамына ылайык төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт:

  • жоопту катчы;
  • муниципалдык менчикти башкаруу жана инвестиция тартуу боюнча башкы адис;
  • кирешелер боюнча башкы адис;
  • аскердик-эсепке алуу столунун инспектору;

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

жоопту катчы кызмат орунга:

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юридикалык, гуманитардык жана экономикалык багыттар);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү беш жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын  “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоолору жөнүндө”, “Аксакалдар соттору жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө”, “Жамааттар жөнүндө”,  мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 “мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомун 2003-жылдын 24-июлундагы №462 “Эмгек китепчелеринин формасын, эмгек китепчелерине кошумча барак формасын жана Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтомун билүүсү зарыл.

адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Функционалдык милдеттери:

- айылдык кеӊештин жана айыл өкмөтүнүн иштерин уюштуруучулук камсыз кылуу боюнча иш-аракеттерди кординациялайт, жергиликтүү кеӊештин депутаттарына жана айыл өкмөттүн аппарат кызматкерлерине жардам көрсөтөт

- Айылдык кеӊештин сессияларына, айыл өкмөттүн заседанияларын өткөрүү үчүн зарыл материалдарды камсыз кылат.

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык ал-абалдардын актыларын каттоо менен байланышкан иштерди камсыз кылат

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нотариалдык иш-аракеттерди аткаруу боюнча документацияны жүргүзөт.

-Жарандар үчүн ким экендигин ырастоочу маалымкаттарды, үй-бүлөөлүк, мүлктүк маалымкаттарды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка документтерди даярдайт.

- чарба китебин жүргүзөт

- Айыл өкмөтүнүн заседаниелерине материалдарды, анын ичинде айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун даярдоо боюнча иштерди уюштурат.

- Айыл өкмөтүнүн иш планын иштеп чыгууга жана айыл өкмөт башчысы бекиткенден кийин анын аткарылышын контролдойт.

- айыл өкмөтүнүн документацияларын сактайт, тиешелүү абалын камсыз кылат.

- Айыл өкмөтүндө жарандардын даттануулары жана кайрылуулары менен иштөөнү кошкондо айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын, ошондой эле келгендерди кабыл алуу журналын жүргүзүүнү контролдойт.

-Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мөөнөттө архивке документтерди тапшырат.

-Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө КР мыйзамынын 9-беренесинде көрсөтүлгөн иштерди алып барат.

- Айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырат.

 

Муниципалдык менчикти башкаруу жана инвестиция тартуу боюнча башкы адис жана кирешелер боюнча башкы адис кызмат орундарга

1) кесиптик билимдин деңгээли:

Муниципалдык менчикти башкаруу жана инвестиция тартуу боюнча башкы адис кызмат орунга:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юридикалык, экономика  айыл чарба, экология,  багыттары боюнча);

Кирешелер боюнча башкы адис кызмат орунга:

         - тийиштүү багыттагы жогорку билим (салык жана салык салуу, финансы кредит, бухгалтердик эсеп, экономика багыттары боюнча);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Муниципалдык менчикти башкаруу жана инвестиция тартуу боюнча башкы адис:

Кыргыз Республикасынын “Айыл чарбаны  өнүктүрүү жөнүндө”, “Муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдарын  билүүсү зарыл.

Кирешелер боюнча башкы адис:

Кыргыз Республикасынын Салык кодексин, Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө” мыйзамын билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Аскердик-эсепке алуу столунун инспектору:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим (техникалык, гуманитардык, экономикалык, аскер багыттары боюнча) же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим (техникалык, гуманитардык, экономикалык, аскер багыттары боюнча);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” жана “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө” мыйзамдарын билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Негизги функционалдык милдеттери:

Муниципалдык менчикти башкаруу жана инвестиция тартуу боюнча башкы адис:

- турак жай-коммуналдык чарбанын иштеши жана аны өнүктүрүү жана аймактарды ыңгайлаштыруу маселелери боюнча маалыматтарды чогултат жана жалпылайт;

- муниципалдык менчикти пайдаланууга жана тескөөгө байланыштуу маселелер боюнча жергиликтүү кеңештин жана айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорун даярдайт жана алардын аткарылышын контролдойт;

- жергиликтүү коомдоштуктун муниципалдык менчигиндеги жолдордун, имараттардын, курулмалардын абалдарын жана пайдаланылышын иликтейт, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына сунуштарды даярдайт;

- жоюлуучу ишканаларды менчиктештирүүгө жана социалдык-маданий, тиричилик жана чарбалык багыттагы объектилерди жана жабдууларды жергиликтүү өз алдынча башкаруунун балансына өткөрүп берүүгө катышат;

- жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын муниципалдык менчиктеги ишканалар менен мекемелердин өндүрүштүк жана финансылык-чарбалык иш-аракетине таандык чечимдерин контролдойт жана аткарат;

- муниципалдык менчикти убактылуу же туруктуу ээликке жана пайдаланууга берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө нормативдик актылардын долбоорлорун даярдайт;

- мүлктүн менчик ээлери менен коммуналдык кызматтарды көрсөтүү же турак жай үчүн, ошондой эле жергиликтүү жамааттын социалдык жана маданий ишкердиги үчүн пайдаланылуучу мүлктү муниципалдык менчикке өткөрүп берүүгө же сатууга карата контракттарды түзөт;

- мүлккө муниципалдык менчиктин реестрин жүргүзүүгө, ошондой эле муниципалдык менчикти натыйжалуу башкарууга керектүү башка маалыматтарды топтойт;

- муниципалдык менчикти жана турак жайларды камсыздандырууну иш ке ашырат ;

- Инвестиция тартуу жана проекттер боюнча  иш алып барат.

- жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын тапшырмасы боюнча башка милдеттерди ишке ашырат.

Кирешелер боюнча башкы адис:

- жергиликтүү бюджетке төлөмдөрдүн өз учурунда жана толук түшүшүнө туруктуу контроль жүргүзүүгө, салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк жана финансылык тартиптерди сактоолору боюнча текшерүүлөрдү уюштурууга жана жүргүзүүгө;

- өз компетенциясынын чектеринде Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык төлөмдүк тартипти бузуучу чарбакер субьекттерге чараларды көрүүгө;

- бюджетке төлөмдөр боюнча кыянат төлөбөөчүлөрдөн карыздарды (салык калдыгын) өндүрүү боюнча сунуштарды даярдоого;

- ошол аймакка натыйжасыз жергиликтүү салыктардын жана жыйымдардын айрым түрлөрүн алып салуу боюнча сунуш киргизүүгө;

- жогору турган финансылык органдарга берүү үчүн жергиликтүү кеңештин кароосуна жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн көрсөткүчтөрү боюнча зарыл материалдарды даярдоого, кварталдар боюнча бөлүү менен бюджетке төлөмдөрдүн планын түзүүгө, аны аткаруу үчүн чарбакер субьекттерге билдирүүнү камсыз кылууга;

- бюджеттин киреше бөлүктөрүн түзүү бөлүгүндө бюджеттик процесстин ачык-айкындыгын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө;

- бюджеттин киреше бөлүгү боюнча белгиленген финансылык отчеттуулукту өз учурунда түзүүнү жана берүүнү камсыз кылууга;

- мезгил-мезгили менен (квартал сайын) бюджетке айыл өкмөтүнүн аймагында аныкталган төлөмдөрдүн түшүүсүнө талдоо жүргүзүүгө жана бөлүмдүн начальнигине тиешелүү сунуш киргизүүгө;

- салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтүүгө.

       -  Айыл ёкмётщнщн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырат.

Аскердик-эсепке алуу столунун инспектору:

- нускаманын талаптарынын негизинде аскерге милдеттүүлөрдү аскердик каттоого алууга жана каттоодон чыгарууга;

- аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы каттоосун жүргүзүүгө;

- аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттүүлөрдү жана эсепке алуудан өтпөгөн аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоого;

- аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы жөнүндө райондук аскер комиссариатынын талабы боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшүүгө;

- айылдык (поселкалык) кеңештин аймагындагы бардык ишканалардын эсебин алууга, алардын аскердик каттоо иштерине системалуу контроль жүргүзүүгө жана жылына бир жолудан кем эмес аскерге милдеттүүлөрдүн алгачкы каттоосунун каттоого алуу маалыматтарына салыштырып текшерүү жүргүзүүгө;

- чакырылуучулардын алар окуу же даярдануу үчүн (бекитилген мектепке, дарылоо-алдын алуу мекемелерине, ОСТОнун окуу мекемелерине жана кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларына баруусуна контроль жүргүзүүгө;

- жыл сайын декабрда тийиштүү райондук (шаардык) аскер комиссариаттарына чакырууга чейинки курактагы, анык аскердик кызматка даярдалууга тийиш болгон жана чакыруу участокторунда каттоого алынууга тийиш болгон уландардын тизмелерин берүүгө;

- чакырууга чейинки жана чакырылчу курактагы, ишканаларда, чарбакер субъекттерде иштеген уландардын чыныгы аскердик кызматка даярдалышына (чакырууга чейинкилердин жана чакырылчулардын мектепке, окуу пункттарына, ОСТОнун окуу мекемелерине жана дарылоо мекемелерине баруусуна) такай контроль жүргүзүүгө жана алардын толук баруусун жана даярдыктын сапаттуу өткөрүлүшүн камсыздоо боюнча чара көрүүгө;

- ден соолугунун абалы өзгөргөнү жөнүндө билдирген аскерге милдеттүүлөрдү жана чакырылуучуларды каттоого алууга жана айына бир жолу ал жөнүндө тийиштүү райондук (шаардык) аскер комиссариатына билдирүүгө;

- аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын арасында "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын кыйшаюусуз сактоо, аскердик каттоого туруу боюнча кеңири түшүндүрүү ишин такай жүргүзүүгө жана бул Мыйзамдын сакталышына катуу контролду камсыздоого;

- аскер комиссариаттарынын жана жогору турган уюмдардын ишканалардагы аскерге милдеттүүлөрдүн эсепке алуунун жана брондолушунун абалын текшерүүлөрүнүн журналын жүргүзүүгө;

- мобилизациялоону жүргүзүү мезгилинде аскерге милдеттүүлөргө билдирүү жана издөө тобунун начальнигинин милдетин аткарууга;

- жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына маалымат берүүгө;

- аскердик каттоого алууга тийешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга.

- айылдык, поселкалык кеңештердин аймагында жарандарды каттоого алууну жана каттоодон чыгарууну жүргүзөт;

- айылдык, поселкалык кеңештердин аймагында жайгашкан, 16 жашка жеткен жана паспорттору жок андан жогорку курактагы жарандардын эсебин жүргүзүүгө, аларды паспорттоштуруу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзөт;

- ушул аймакта паспорттук режимди сактоо боюнча иштерди жүргүзөт;

- Айыл ёкмёт башчысынын  башка тапшырмаларын аткарат;

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрлардын каттоо баракчасы;

- 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

- Паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт)

- жогорку билиминин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);

- эмгек китепчесининин көчүрмөсү (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүшү керек);

Талапкерлерден документтер Массалык Маалымат Каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндүн ичинде Садыр аке айыл өкмөтү Григорьевка айылы Бевзов көчөсү №139а дарегинде кабыл алынат. Ал эми конкурс өтө турчу күн талапкерлерге кошумча билдирилет

        Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыныздар: (0-3943) 40-3-89.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-04-03 00:00:00
Дата аягы: 2017-04-15 00:00:00