Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:
Бөлүм:
Кызмат орду: салык боюнча башкы адис-1
Талаптар:

салык боюнча башкы адис-1, жетектөөчү адис-бухгалтер-кассир- 1, мамлекеттик сатып алуулар боюнча бухгалтер-жетектөөчү адис-1, социалдык иштер боюнча адис-1, аскер иштери жана паспорттук стол боюнча инспектор - адис 1 мамлекеттик  муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт.

Квалификациялык талаптар:

 1. Салык боюнча башкы адиске: Экономика, бухгалтердик эсеп багытындагы жогорку кесиптик билими
 2. эмгек стажысы мамлекеттик, же/жана муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес, же болбосо кесиптик стажысы 3 жылдан кем эмес, мамлекеттик тилди, тийиштүү деңгээлде компьютердик программаларды билүүсү.
 3. Жетектөөчү адис-бухгалтер-кассирге: Жогорку кесиптик, же кесиптик атайын орто билими,
 4. эмгек стажысы талап кылынбайт, мамлекеттик тилди, тийиштүү деңгээлде компьютердик программаларды билүүсү.
 5. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча бухгалтер-жетектөөчү адиске: Жогорку кесиптик, же кесиптик атайын орто билими,
 6. эмгек стажысы талап кылынбайт, тийиштүү деңгээлде компьютердик программаларды билүүсү.
 7. Аскер иштери боюнча инспектор: Жогорку кесиптик , же кесиптик атайын орто билими,
 8. эмгек стажысы талап кылынбайт мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, эмгек стажысы талап кылынбайт.
 9. Социалдык иштер боюнча адиске: Жогорку кесиптик, же кесиптик атайын орто билими,
 10. эмгек стажысы талап кылынбайт мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, эмгек стажысы талап кылынбайт.

 

Функционалдык-кызматтык милдеттери:

 1. Салык боюнча башкы адиске:

-Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзүү.

-Жергиликтүү бюджетке түшкөн салык төлөмдөрүнүн аткарылышын камсыздоо. -Салыкты төлөбөгөн субъектилер менен иш алып баруу.

-Мурдагы жылдардын салык боюнча карыздары менен иштөө.

-Жергиликтүү Кенешке салык, жергиликтүү бюджет жөнүндө материалдарды даярдап берүү.

-Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн ачык-айкындыгын камсыз кылуу. –Тийиштүү  отчетторду убагында берип туруу, реестр жүргүзүү.

-Ар бир квартал сайын айылдык аймакка түшкөн төлөмдөрдү анализдеп, ФЭБ башчысына тийиштүү билдирүү берүү.

-Салык жана төлөмдөр боюнча айыл тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү -Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча иш алып баруу. -Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

 1. Жетектөөчү адис-бухгалтер-кассирге :

Жергиликтүү  бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн түзүлүшү боюнча иш алып баруу. Жергиликтүү  Кенешке жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү тууралуу тийиштүү билдирүүлөрүн берүү.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн туура сарпталышы, отчетторунун туура түзүлүшү, сметадан ашпоосуна көзөмөл кылуу.

- Жергиликтүү бюджеттин ачык-айкындыгын камсыз кылуу.

Бюджеттин классификацияга жараша жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн айылдык кенеш менен бирге түзүү.

Бюджеттик эмес каражаттар жана жергиликтүү бюджеттин чыгымдалышы боюнча тийиштүү отчетторду жасоо, кассаны жүргүзүү.

Бюджеттин чыгаша бөлүгүн кварталдарга бөлүштүрүү.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышын квартал сайын анализдөө, эффективдүү  аткаруу боюнча иш жүргүзүү.

Командировкалык чыгымдар боюнча, авансылык отчеттордун туура түзүлүшү ; аткарылышы боюнча иш жүргүзүү.

Бардык адистеридин айлык акысын эсептөө, которуу, иш табелин жүргүзүү. Тийиштүү акча каражатын кабыл алуу, берүү, сактоо жана анын отчетунун туура толтурулушун камсыз кылуу.

Айлык акынын кызматтык буйрук менен туура берилишин камсыз кылуу. Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

 1. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча бухгалтер-жетектөөчү адиске:

Кыргыз Республикасынын 03.04.2015ж. №72 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” Мыйзамынын 10-беренесине ылайык кызматтык милдетттерин аткарат.

 1. Аскер иштери боюнча инспектор-адиске:

-Аскердик кызматтын каттоосуна алуу,чыгаруу.

-паспорттук стол боюнча жарандарды каттоого алуу,чыгаруу,тийиштуу отчетторун жасоо.

-аскердик кызмат боюнча мобилизация жүргүзүү, учетко алуу, тийиштүү отчетторду жасоо.

-Аскердик кызмат боюнча мыйзамдардын өзгөрүшү тууралуу айыл тургундарына . түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

-Райондук аскердик комтитети менен чогуу иш алып баруу.

-паспорту жок жарандар менен иш алып баруу.

-Паспорттук режимди айыл аймагында сактоону жүргүзүү.

-Жарандардын жашагандыгы, үй-бүлөсү тууралуу тийиштүү маалым катын берүү

-шайлоочулардын тизмеси, шайлоо участкалары менен иш алып баруу, тактоо, толуктоо, тийиштүү отчетун районго убагында берип туруу.

 -Сырттан келген,сыртка кеткен, каза болгондор, 18-жашка толгондор тууралуу отчетторду убагында берип туруу.

-жана башка кызматына жараша айыл өкмөтүнүн башчысынын тапшырмаларын аткаруу.

- Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

 1. Социалдык иштер боюнча адиске:

-Моралдык жактан туруксуз, социалдык камсыздоого муктаж үй-бүлөөлөрдү, ошондой эле коркунуч тобундагы балдарды иликтөө

-Социалдык өнүгүү программаларын ишке ашыруу боюнча иш жүргүзүү.

-Медициналык , пенциялык тейлөө, билим алуу, диний, маданият, социалдык коргоо маселелерди чечүүдө керектүү материалдарды даярдоо.

-Социалдык тейлөө боюнча жарандарды кабыл алуу.

-Жарандарды ар кандай материалдык жактан колдоодо, аз камсыз үй-бүлөрлөргө колдоо көрсөтүүдө,социалдык паспорттук отчет түзүүдө аткарылган иш-чаралар боюнча жылдык жана орто-аралык отчетторун түзүү.

-жеке ден-соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген, жалгыз  бой жумушка жарабаган жарандар боюнча үй-бүлөөлөрдү жана балдарды  колдоону ишке ашырууда ЖӨБО башчысына, социалдык өнүгүү башкармалыгына маалымдайт.

-Майып балдарга пособие жана ЧАЭСтин катышуучуларына мамлекеттик жеңилдиктерди алууда баардык  социалдык материалдарда топтоп, даярдап комиссиянын бекитүүсүнө көрсөтөт.

-Аз-камсыз үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу боюнча иш-чараларды жүргүзөт.

-Жарандардын берген маалыматтарынын чындыгын тастыктайт.

-Камкорчу жана көзөмөлчү,же асырап алган үй-бүлөлөрдүн тийиштүү документтерин даярдайт.

-ж.б. кызматына жараша милдеттерин аткарат.

 

Бардык ваканттык орундарга: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамдарын жана өзүнүн кызматына тийиштүү мыйзамдарды , зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди , компьютердик программаларды билүүсү талап кылынат.

Талап кылынуучу документтер. Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы, өздүк баракчасы,өмүр баяны, 2 сүрөт (4х6см), паспортунун көчүрмөсү, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү, соттолбогондугу тууралуу аныктама . Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Ысык-Ата айыл өкмөтү, Алмалуу айылы С.Жакишев көчөсү №17 , сурап билүү телефону:0704800028.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-03-31 00:00:00
Дата аягы: 2017-04-13 00:00:00