Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Ата айыл өкмөту ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:
Бөлүм:
Кызмат орду: жооптуу катчы жана башкалар
Талаптар:

Айыл өкмөтунун жооптуу катчысы-1,жер,турак-жай жана муниципалдык менчиктер боюнча башкы адис -1, салык боюнча башкы адис, жетектөөчу адис-бухгалтер-кассир- 1, аскер иштери боюнча  инспектор-1 муниципалдык кызмат  орундарына  конкурс жарыялайт.

    

    Квалификациялык талаптар :

1.Жооптуу катчыга : Мамлекеттик мунициалдык башкаруу боюнча жогорку кесиптик билими,экономика,юриспруденция

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта иштеген 3 жылдык же кесиби боюнча 5 жылдан кем эмес иштеген стажысы.

 

      2.Жер,турак-жай жана муниципалдык менчиктер боюнча башкы адиске:”Жерди жайгаштыруу жана жер кадастры”,”Курулуш”,”Айлана чөйрөну коргоо”,же техникалык багыты  боюнча жогорку билими.

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта иштеген 1жылдык же кесиби боюнча 3 жылдан кем эмес иштеген стажысы.

 

  1. Салык боюнча башкы адиске: Экономика,бухгалтердик эсеп багытындагы жогорку билими.

      Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта иштеген 1жылдык же кесиби боюнча 3 жылдан кем эмес иштеген стажысы.

 

      5.Жетектөөчу адис-бухгалтер-кассирге  : Жогорку, кесиптик  орто билими, Эмгек стажысы талап кылынбайт.

  1. Аскер иштери боюнча инспекторго: Жогорку, кесиптик орто билими. Эмгек стажысы талап кылынбайт.

 

    Бардык  ваканттык орундарга :Кыргыз Республикасынын   мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу  өз алдынча башкаруу жөнундөгу” Мыйзамдарын , зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди ,  компьютердик программаларды  билуусу талап кылынат.

    

         Талап кылынуучу документтер:Конкурска катышуу жөнундөгу арызы,өздук баракчасы,өмур баяны,  2 сурөт (4х6см),паспортунун көчурмөсу, нотариалдык жактан кубөлөндурулгөн эмгек китепчесинин жана билими жөнундөгу документтеринин  көчурмөсу, соттолбогондугу тууралуу аныктама .Паспорту конкурска келгенде көрсөтулөт.           

      Документтер конкурс жарыяланган кундөн тартып 15 кундун ичинде төмөнку даректе  айыл өкмөтунун жооптуу катчысы тарабынан  кабыл алынат : Ысык-Ата айыл өкмөту, Алмалуу айылы  С.Жакишев көчөсу №17 ,  т.0705271528

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-10-10 00:00:00
Дата аягы: 2016-10-24 00:00:00