Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Тоң районунун мамлекеттик администрациясы
Бөлүм: Экономикалык өнүгүү сектору
Кызмат орду: Жетектөөчү адис
Талаптар:

Тоң районунун мамлекеттик администрациясы

 

Бөкөнбаев айылы                                                                                                Атакан көчөсү 64

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык төмөндөгү ваканттык административдик мамлекеттик   кызмат орунга  ачык конкурс жарыялайт.

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

Экономикалык өнүгүү  секторунун  жетектөөчү  адис кызмат орунгаа:

  • Кесиптик билимдин деңгээли:

Жогорку билим (экономика жана башкаруу, юридикалык, гуманитардык,  социалдык, техникалык илимдер, айыл чарбасы, автоматташтыруу жана башкаруу, геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, табият таануу илимдери).

Иш стажы жана тажрыйбасы:

Иш стажысына талап коюлбайт.

  • Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөндөгүлөрдү билүү:

-Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

            “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” конституциялык мыйзамы, КР Эмгек кодекси жана КР “Саясий атайын мамлекеттик муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, “Инвестициялар жөнүндөгү”, “Кыргыз Республикасынын инвестициясы жөнүндө”, “Жайыттар жөнүндө”, “Жер жөнүндөгү”, Мыйзамдарын, “Жер жөнүндөгү” Кодексин, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө” Жобону, “Тон районуцнун мамлекеттик администрациясынын регламентин”, “Кыргыз Республикасында иш кагаздарыи жүргүзүү боюнча” типтүү нускаманы билүүсү.

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Функционалдык милдеттери:

Жетектөөчү адис:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

 

 

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү;

-Экономика, финансы, туризм, инвестиция тартуу жана кичи жана чакан бизнести өнүктүрүү, ветеринардык  жана фитосанитардык коопсуздук маселелерин координациялайт;

-Райондун туризм жана социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын иштеп чыгат жана райондук мамлекеттик администрациянын жана жогорку органдардын экономика, финансы, инвестиция, туризм жана ишкерликти камтыган токтом,   буйруктарынын   аткарылышын   камсыз кылат;

-Райондук финансы-экономика бөлүмү менен биргеликте иш алып барат, социалдык-экономикалык өнүгүү көрсөткүчтөрүнүн аткарылышын көзөмөлдөйт, салык жана жыйымдар комитетинин райондук башкармалыгынын ишин координациялайт;

-Иш алып барган тармактар  жана мекемелер боюнча райондук мамлекеттик администрациянын коллегиясына маселе даярдайт жана райондук мамлекеттик администрациянын токтомдорунун аткарылышын көзөмөлдөйт;

-Көк-Мойнок айыл аймагынын ишин координациялайт;

-Райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилигинин тапшырмаларын жана көрсөтмөлөрүн аткарат

 

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- конкурстук комиссиясынын төрагасынын атына жазылган жеке арызы; 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы;

- 3 х 4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

-паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);

-жогорку билиминин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсү натариустан  күбөлөндүрүлүшү керек);

-эмгек китепчесинин көчүрмөсү (көчүрмөсүн  нотариустан же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек;

        -Талапкерлердин документтери Массалык Маалымат Каражаттарына  жарыяланган  күндөн тартып  10 (он) жумушчу күндүн ичинде  Тоң районунун мамлекеттик администрациясы Бөкөнбаев айылы Атакан көчөсү №64 дарегинде  кабыл алынат. Ал эми конкурс өткөрүлчү күн талапкерлерге кошумча билдирилет.

        -Кошумча маалыматтарды  алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыныздар        (03947) 91-4-87,  91-1-10.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-09-11 00:00:00
Дата аягы: 2019-09-24 00:00:00