Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Ата районунун Нурманбет айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Кирешелер боюнча башкы адис: 1ш.б. (У-Б) ж.б...
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата районунун Нурманбет  айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарга конкурс жарыялайт:

 Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

- төмөнкүлөрдү билүү:

 Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” жөнүндө мыйзамы;
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын Кодекси
 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенуу жонундо” мыйзамы;

зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди,компьютердик программаларды билүүсү;

Административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй жалпыквалификациялык талаптар белгиленет:

 • Кыргыз Республикасынын атуулу.
 • Соттуулугу жок.
 • 18 жаштан жогору.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” жөнүндө мыйзамы;
 • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын Кодекси.

зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди,компьютердик программаларды билүүсү;

 1. Кирешелер боюнча башкы адис: 1ш.б. (У-Б)

 Квалификациялык талаптар:

Билими боюнча:  Экономика жана каржы багытындагы, салык жана салык салуу, юриспруденция боюнча  жогорку билими,

Иш тажрыйба  боюнча: 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык иш тажрыйбасы, же болбосо 3 жылдык кесиптик иш тажрыйбасы,

Профессионалдык компетенциясы боюнча:

Билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”, Кыргыз Республикасынын “Салык эмес төлөмдөр жөнүндө” мыйзамы;

 

Көндүмдөрү:

-маалыматтарды чогултуп,анализдеп, систематизациялоону билүү;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-жергиликтүү жана чет элдик тажрыйбаны өз ишинде колдоно билүүсү;

-коллегалар менен натыйжалуу иш алып баруу;

-иш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү билүү;

-иштеги жаңы жагдайларга көнүп кетүү;

Өнөрдүүлүк:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөөнү жана иште колдонуу;

-ишти жумуш убактысында туура бөлүштүрүү;

-жетекчинин чечимдерин тез арада ишке ашыруу;

-тийиштүү деңгээлде компьютердик программаларды билүүсү.

 Функционалдык-кызматтык милдеттери:

Кызматтык милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

-кызматтык этика ченемдерин сактоо;

-мамлекеттик органда/ жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында ички эмгек тартибинин, кызматтык нускамалардын эрежелерин кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракетенүү тартибин сактоо;

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын денгээлин сактоо;

-ченемдикукуктукжана башка актылардыиштепчыгуужана /же макулдашуу;

-өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана кенеш берүү;

-отчетторду түзүү;

-өзкомпетенциясынынчегиндеактуалдуумаселелербоюнчамаалыматтык-методикалыкматериалдардытүзүү;

-баш ийгенмамлекеттикжарандыккызматчылардыжанамуниципалдыккызматчылардажекекызыкчылыгынынпайдаболушунуналдыналуу;

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-Айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин  финансы жылга киреше  бөлүктөрүн социалдык-экономикалык өнүгүү планына жараша түзүү үчүн иштерди аткаруу;

-салык төлөмдөрүн төлөө тартибин бузган салык төлөөчүлөргө жана чарбачылык жүргүзгөн субъекттерге карата Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык кызматтык компетенциясынын чегинде чара көрүү;

-өнбөй калган салыктын бөлүгүн салык төлөөчүлөрдөн өндүрүү боюнча

сунуштарды, каттарды,билдирүүлөрдү даярдоо жана укуктук ченемдик аткыларды,айыл өкмөтүнүн аткаруу-тескеме документтерин өзүнүн кызматтык ыйгарым укугунун чегинде даярдоо;

-киреше бөлүгүнүн толтурулушу боюнча районук финансы бөлүмүнө жана салык башкармалыгына бекитилген финансы отчетун өз мөөнөтүндө берүүнү камсыз кылуу;

-квартал сайын  төлөмдөрдүн бюджетке түшүүсүнө анализ жүргүзүү менен каржы бөлүмүнүн  башчысына тиешелүү сунуштарды киргизүү;

-чарбачылык жүргүзгөн орто жана чакан бизнестин субъектилери менен(АЗС,кийим тигүү цехтери,магазиндер,павильондор)иш алып баруу,салык салуу үчүн жер тилкесин берүү жөнүндөгү чечимдерди текшерүү, киреше түшүүнүн жаңы булактарын табуу.

 2.Чыгашалар боюнча жетектөөчү адис:1ш.б.  (К-А)

 Квалификациялыкталаптар:

Билими боюнча: экономика жана башкаруу, каржы, салык  жана салык салуу багытындагы жогорку же орто кесиптик билим;

Иш тажрыйба  боюнча: иш стажына талап коюлбайт;

Профессионалдык компетенциясы боюнча:

Билүүсү зарыл: Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдарды, зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди, компьютердик программаларды билүүсү

Көндүмдөрү:

-жогору турган жеткечилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди,маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана /же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө;

Өнөрдүүлүк:

ченемдик укуктук актылар менен иштөөнү жана иште колдонуу,

тийиштүү деңгээлде компьютердик программаларды билүүсү.

 Функционалдык-кызматтык милдеттери:

 -Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

-кызматтык этика ченемдерин сактоо;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында ички эмгек тартибинин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык кунскамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

-ченемдик укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана макулдашуу;

-өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана кеңеш берүү;

-отчетторду түзүү;

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-аймактык казына бөлүмү менен  бюджеттин кассалык аткарылышы боюнча күнүгө иш жүргүзүү;

-накталай акчанын киреше-чыгашасын,товардык-материалдык баалуулуктардын жана негизги каражаттырдын эсебин жүргүзүү;

 

 1. Турак-жай коммуналдык чарбасы боюнча адис-1 ш.б (К-Б)

 

Квалификациялык талаптар:

1.Билими боюнча:  жогорку  билим же орто кесиптик билими;

2.Иш тажрыйбасы боюнча: иш стажына талап коюлбайт;

3.Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча:

Билүүсү зарыл:

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” мыйзамы;

-зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

-билгичтиги:

-маалыматтарды чогултуп,анализдеп, систематизациялоону билүү;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү;

 

Функционалдык-кызматтыкмилдеттери:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

-кызматтык этика ченемдерин сактоо;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички эмгек тартибин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз аракеттенүү тартибин сактоо;

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

-ченемдик-укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

-отчетторду түзүү;

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

 4.Аскердик эсепке алуу инспектору- 2 ш.б. (К-Б)

 Квалификациялык талаптар:

1.Билими боюнча: жогорку билим же  орто кесиптик билими;

2.Иш тажрыйбасы боюнча: иш стажына талап коюлбайт;

3.Кесиптик компетенттүүлүгү боюнча:

Билүүсү зарыл:

Кыргыз Республикасынын “Жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” мыйзамы, Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” мыйзамы;

-зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү ;

-билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди,маалыматтарды,суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана /же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө;

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иште колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын,зарыл болгон программалык продуктыларды колдоно билүү;

 Функционалдык-кызматтыкмилдеттери:

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

-кызматтык этика ченемдерин сактоо;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички эмгек тартибин,кызматтык нускамалардын эрежелерин,кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз аракеттенүү тартибин сактоо;

-кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

-ченемдик-укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

-отчетторду түзүү;

-жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

 Талап кылынуучу документтер:

-Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы ваканттык орундун аталышын көрсөтүү менен;

-өздүк баракчасы;

-соттолбогондугу же соттолгондугун кошо көрсөтүү менен өмүр баяны;

-резюме;

-2 сүрөт(3х4см);

-паспортунун көчүрмөсү;

-нотариалдык  же персоналды башкаруу бөлүмү тарабынан күбөлөндүргөн  эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Нурманбет  айыл өкмөтү, Нурманбет айылы, Т.Андашев көчөсү №41, сурап билүү телефону: 03132 62000

            Толук жана кошумча маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр  кызматынын сайтында: www.mkk.gov.kg.

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-08-27 00:00:00
Дата аягы: 2019-09-09 00:00:00