Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сузак райондук Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы
Бөлүм: Эмгек жана иш менен камсыз кылуу бөлүмү, ж.б.
Кызмат орду: Башкы адис, ж.б.
Талаптар:
 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

 -  Экономикалык, юридикалык, социалдык, гуманитардык жогорку билим:

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

 - Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы  1  жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү  кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

       -  Төмөндөгүлөрдү  билүү;

     КРнын ”Эмгек коргоо жөнүндө”, “Мамилелер жааматында коомдук өнөктөштүк жөнүндө”,”Мамлекеттик жаштар саясатынын  негиздери,” “Эсептик көрсөткүчтөр жөнүндө”, “Ички миграция жөнүндө”, ”Тышкы миграция жөнүндө”, “Тышкы эмгек миграциясы жөнүндө”, “Адам сатуу менен күрөшү жана алдын алуу жөнүндө” мыйзамдары, КРнын Өкмөтү тарабынан акы төлөнүүчү иштерди уюуштуру жөнүндө №208 токтому, КРныны Өкмөтү тарабынан №208 токтом беитилип жумушсуз жарандар микро кредит берүү жөнүндө, жумушсуздук боюнча жөлөк пул төлөөнү тартиби, шарттары жана мөөнөтү жөнүндө КРнын Өкмөтүнүн убактылуу 12.04.2016ж. “208 жобосу.

         -билгичтиги:

  маалымат жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

  бюжедттик каражаттардын чыгымдарынын системасын түзүү үчүн кошмо балансты түзүү;

  натыйжалуу мамилелерди түзүү,бизнес этикеттин ыкмаларына ээ болуу,ишкердик кат алышуу   

  мамлекеттик жана расмий тилди билүүсү;

  кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

 анатикалык документтерди даярдоо,бизнес сүйлөшүүлөрдү алып баруу.

        -көндүмдөрү:

 ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажырыйбада колдонуу;

 ишти пландоо жана убакытты туура бөлүштүрүү;

         Функционалдык милдеттери  

-иш издеп кайрылган жарандарды кабыл алып,иш издөөчү жана жумушсуз катары каттап,администратордун милдетин аткарат;

-коомдук акы төлөөнүчү жумуштарга багытарга акса каражаттарынын максаттуу пайдаланышына,ошондой эле бул багыт боюнча бекитилген долборлордун ишке ашырылышына көзөмөл жүргүзөт;

-ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга көмөк көрсөтүү максатындагы маселелерди көзөмөлдөйт;

-жаны жумушорундарын тиешелүү ишкана,мекемелер уюумдардан тактайт,жана ал боюнча отчет даярдап,иш берүүчү менен байланышта болот;

 

 1. Эмгек жана иш менен камсыз кылуу бөлүмүнүн  жетектөөчү адиси  (1 шат  бирдик)

         

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

 -  Экономикалык, юридикалык, социалдык же гуманитардык жогорку билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

       -  Төмөндөгүлөрдү  билүү;

      “Кыргыз Республикасынын эмгектик мамилелер жаатында коомдук өнөктөштүк жөнүндө” КРнын   мыйзамы

        -билгичтиги:

  жетекчи берген тапшырманы сапатуу аткаруу;

  документтерди маалыматтарды сапаттуу даярдоо;

  кесиптештери менен менен натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

  эмгектин жаны шарттарына көнүү;

       -көндүмдөрү:

 жумуштагы жаны формаларды жана методторду изилдөө;

 аналитикалык жана стратегиялык документтерди изилдөө;

 структуралык бөлүмдөрдү башкаруу жана бөлүмдүн кызматкерлерине өз ара иш бөлүштүрүү;

       Функционалдык милдеттери  

- Иш издеп кайрылган жарандарды ишке орноштуруу боюнча иш алып барат;

-жаны жумуш орундарын түзүлүүсүн тийиштүү ишкана,мекеме уюумдардан тактайт жана ал боюнча отчет даярдап,иш берүүчүлөр менен байланышта болот;

-аракеттеги жоболордун жана нускамлардын негизинде акчалай жана материлдык каражаттарга бухгалтердик эмгек жана иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү саясатынын иш чараларынын аткарылышына жооп берет;

-ар айлык,кварталдык,жарым жылдык жана жылдык отчетторду жана талдоочу маалыматтарды так жана сапаттуу тапшырууну колго алып аткарат. Ошондой эле экспресс маалыматтын даярдалуусун көзөмөлдөйт;

-бөлүмдүн ишмердигин чагылдыруу максатында массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланышта иштейт;

-эмгек рыногунунмаалымат системасы менен эркин иштөө (база)

 

3.Финансылык отчеттуулук бөлүмүнүн башкы адиси   (1 шт  бирдик)

 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

 -  Экономикалык, финансылык жогорку билим:

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

 - Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы  1  жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү  кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

       -  Төмөндөгүлөрдү  билүү;

      -Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, ”Мамлекеттик социалдык пенсияны камсыздандыруу жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифи жөнүндө” мыйзамдары, ”Мамлекеттик жөлөк пулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечиминин 29.12.2009-жыл №823,”Чыгымдардын нормаларын белиштөө жана ордун толтуруу тартиби жөнүндө 26.08.2008-жыл №471, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн чечими менен “Мамлекеттик жөлөк пулдарды жана акчалай компенсацияларды, кош бойлуулук, каза болгондордун жана башка социалдык төлөмдөр “Кыргыз почта” байланыш бөлүмүнүн филиалдары менен жана социалдык өнүгүү башкармалыгы менен жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын алдындагы мамлекеттик социалдык камсыздоо агентиги 27.05.2010-жыл №59, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекттик башкаруу бухгалтердик эсепти жана каржылык отчетту 29.06.2017-жыл №97-П жарлыгы

        -билгичтиги:

 бухгалтердик документтердин отчеттун суммаларын иштеп чыгуу;

 бюджеттик чыгымдардын кирүү балансын түзүү,баш ийген бөлүмдөргө бухгалтердик баланска    

 түшундүрмө кат түзүү;

чогултуу,талдоо,системалаштыруу жана маалыматты жалпылоо;

 аналитикалык документтерди даярдоо;

 ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны практика жүзүндө колдонуу;

 кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

 бизнес сүйлөшүүлөрдү алып баруу;

 жаны жумуш шарттарына ылайыкташтыруу;

кызматкерлерге берилген тапшырмаларды түзүү жана балоо;

чыр-чатакка алып баруучу жагдайларды өз убагында аныктоо жана чечүү;

элдин алдына чыгып сүйлөө;

       -көндүмдөрү:

ченемдик  укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын бөлүштүрүү;

башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

       Функционалдык милдеттери  

 райондун казына бөлүмүнө табыштаманы өз убагында тапшырат.

башкармалыктын кызматкерлеринин айлык акысынын эсебин өз убагында жүргүзөт.

социалдык фонд башкармалыгы менен взносторун тактоо жана которуу.

мамлекеттик салык инспекциясы менен салыктарды туура эсептөө жана которуу, актсверкаларды жүргүзүү.

райондук статистика башкармалыгы менен иш жүргүзүү.

коммуналдык тейлөө боюнча электрэнергия,телефон байланыш бөлүмү менен эсептешүү жүргүзүү.

башкармалыктын оргтехникаларынын иштөөсүн камсыз кылуу.

тиешелүү отчетторду жана маалыматты өз убагында берет.

 

 1. Финансылык отчеттуулук бөлүмүнүн  адиси   (1 шт  бирдик)

 

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

 -  Экономикалык, финансылык жогорку билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Талап коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

       -  Төмөндөгүлөрдү  билүү;

      -Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, ”Мамлекеттик социалдык пенсияны камсыздандыруу жөнүндө” мыйзамдары, ”Мамлекеттик жөлөк пулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечиминин 29.12.2009-жыл №823,”Чыгымдардын нормаларын белиштөө жана ордун толтуруу тартиби жөнүндө 26.08.2008-жыл №471, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн чечими менен “Мамлекеттик жөлөк пулдарды жана акчалай компенсацияларды, кош бойлуулук, каза болгондордун жана башка социалдык төлөмдөр “Кыргыз почта” байланыш бөлүмүнүн филиалдары менен жана социалдык өнүгүү башкармалыгы менен жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын алдындагы мамлекеттик социалдык камсыздоо агентиги 27.05.2010-жыл №59, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекттик башкаруу бухгалтердик эсепти жана каржылык отчетту 29.06.2017-жыл №97-П жарлыгы

        -билгичтиги:

 жетекчилердин тапшырмаларын сапатуу аткаруу;

 документтерди маалыматтарды,суроолорго жоопторду сапаттуу даярдоо;

 тиешелүү тармакта ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

 кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

 жарандардын кайрылуулары боюнча жооп дайардоо;

 мамлекеттик жана расмий тилде иш жазуулары;

 командада иштөө;

       -көндүмдөрү:

ченемдик  укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

 

       Функционалдык милдеттери  

- тиешелүүотчетторду жана маалыматты өз убагында берет;

-мекеме ишканалардан, дыйкан чарбалардан,кош бойлуулук төрөт,жана сөөк коюу боюнча отчетторду кабыл алуу жана КИССПга түшүрүү;

Ай сайын кош бойлуулук жана сөөк коюуга пособиелерди эсептеп республикалык бюджетке маалымат даярдоо;

                                Сынакка катышууга керектүү документтер:

 

         Сынактык комиссиясынын төрагасынын атына жеке арыз,кадырларды эсепке алуу боюнча   

    өздүк баракчасы, паспорттун көчүрмөсү, билими тууралуу документтин жана эмгек китепчесинин  

    көчүрмөсү (нотариалдыктүрдо же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу

    кызматы тарабынан тастыкталган) 3*4өлчөмүндө 2 даана сүрөт, өмүр баян (соттолбогондугу    

    тууралуу маалыматты көрсөтүү менен) ден-соолугу тууралуу тактама (№86).

 

     Документтерди кабыл алуу, жарыя массалык маалымат каражаттарынан чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча  жүргүзүлөт:  Сузак району, Сузак айылы Дакан-Палван көчөсү №5 тел 0556-61-51-80

      

   

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-08-27 00:00:00
Дата аягы: 2019-09-09 00:00:00