Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Аксы райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы
Бөлүм: Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана жалгыз бой карыларга кызмат көрсөтүү сектору
Кызмат орду: Cектор башчы кызматына - 1 орун, башкы адис кызматына - 1 орун.
Талаптар:

Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана жалгыз бой карыларга кызмат көрсөтүү секторунун сектор башчы кызматына

 Квалификациялык талаптар:

- Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

- Мамлекеттик жарандык кызмат үчүн - 21 жаштан жогору;

- Жогорку билимдүү  (экономикалык,юридикалык,техникалык же менеджмент башкаруу);

- Мамлекеттик кызматтагы же муниципалдык кызматтагы эмгек стажы 1 жылдан кем эмес болуш керек же адистиги боюнча 3 жыл.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

-законов КР “О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья”, “О пожилых гражданах в КР”, “О государственных пособиях в КР”;

-постонавлений Правительства КР: “Об утверждении Перечня гарантированных социальных услуг, оказываемых населению КР” от 27 мая 2011 года №255, “Об утверждении Положения о порядке выплаты государственных пособий  и денежных компенсаций” от 29 декабря 20019 года №823, “О совершенствовании механизма определения совокупного дохода семьи” от 4 апреля 2011 года №133, “О порядке назначения и выплаты дополнительного ежемесячного социального пособия членам семей погибших и пострадавшим лицам в результате событий, произошедших в апреле-июне 2010 года” от 22 февраля 2013 года №91, “О реализации Указа Презитента КР “Об установлении пожизненной стипендии Презитента КР ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов” от 28 января 2010 года №43, “О выплате ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот” от 22 декабря 20019 года №795.                     

Билгичтиги:

- стратегиялык иш пландарды иштеп чыга билүү;

- бөлүмдүн ишин пландоо,көзөмөлдөө  анализ жүргүзө билүү;

- бөлүмдүн ишине оперативдүү чечимдерди кабыл алуу,кабыл алынган чечимдерге жооп берүү;

- конфликтерге алып келүүчү маселени өз убагында чечүү;

- коюлган тапшырмаларга чечкиндүү кадамдарга баруу;

- бөлүмдүн ишин эффективдүү пландаштыруу;

- жогорку органдар менен карым катнашта иштөө.

Жөндөмүүүлүгү:

- стратегиялык иш пландарды иштеп чыгуу;

- бөлүмдү башкаруу (кол астындагы адамдарга жетекчилик тарабынан коюлган тапшырмаларды туура так жеткире билүү);

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- конфликтик карама каршылыктарды өз убагында чече билүү;

- конфликтик ситуацияларды жөндөштүрүү;

- эффективдүү карым-катнаш тузө билүү;

- жыйындарды жолугушууларды өткорүү, эл астында сүйлөө;

- мамлекеттик жана расмий тилде иш кагаздарды жүргүзө билүү.

 

       Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана жалгыз бой карыларга кызмат көрсөтүү секторунун башкы адис кызматына

 Квалификациялык талаптар:

- Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

- Мамлекеттик жарандык кызмат үчүн - 21 жаштан жогору;

- Жогорку билимдүү  (экономикалык, финансылык, юридикалык, гуманитардык же техникалык);

- Мамлекеттик кызматтагы же муниципалдык кызматтагы эмгек стажы 1 жылдан кем эмес болуш керек же адистиги боюнча 3 жыл.

 Кесиптик компетенттүүлүгү:

-законов КР “О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья”, “О пожилых гражданах в КР”, “О государственных пособиях в КР”;

-постонавлений Правительства КР:“Об утверждении Положения о порядке выплаты государственных пособий  и денежных компенсаций” от 29 декабря 20019 года №823, “О совершенствовании механизма определения совокупного дохода семьи” от 4 апреля 2011 года №133,“О выплате ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот” от 22 декабря 20019 года №795.                     

Билгичтиги:

-  бухгалатардик иш кагаздар менен иштөө;

- сметада каралган бюджеттик каражаттарды чыгашаларга баланс түзүү түшүндурмө каттарды жаза билүү;

- маалыматтарды топтоо системалаштыруу анализдөө;

- аналитикалык иш кагаздарды топтоо;

- ата-мекендик чет элдик опыттарды колдонуу жана иш жүзүндө колдоно билүү;

- коллегалар менен эффективдүү иштөө;

- жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүү;

- ар кандай иш орунда иштеп кетүү;

- кол астындагы адамдарга туура так тапшырмаларды берүү, жана баа берүү;

- өз убагында конфиликке алып келүүчү учурда негизги проблемаларды чече билүү;

- жыйындарды жолугушууларды өткөрүү, эл астында сүйлөө.

Жөндөмдүүлүгү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу

- иш убактысын туура пландаштыруу жана пайдалануу;

- башкаруу чечимдерин оперативдүү чечүү;

- компьютер Word. Excel жана орг.техника менен иштөө.

 

 

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтер:

- Конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арызы;

- Өздүк баракчасы;

- Сүрөт 2 даана, 4х6 өлчөмүндө;

- Өмүр баяны (соттолгон же соттолбогондугу жөнүндө маалымат берүү);

- Паспортунун көчүрмөсү;

- Диплом жана эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

- Резюме.

 

 Документтер жарыя гезит бетине чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күнгө чейин кабыл алынат.

Аксы району Кербен шаары, Т.Уметалиев көчөс\ №147, социалдык эмгек жана өнүгүү башкармалыгы

тел: 5-02-80, 5-00-89

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-08-12 00:00:00
Дата аягы: 2019-08-23 00:00:00