Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: i
Бөлүм:
Кызмат орду: i
Талаптар:

i

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-08-09 00:00:00
Дата аягы: 2019-08-23 00:00:00