Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ак-Суу району Эӊилчек айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Статистика-экономика боюнча жетектөөчү адиси
Талаптар:

Эӊилчек айыл өкмөтү төмөндөгү бош муниципалдык кызматтын ваканттык административдик кызмат орундарын ээлөөгө конкурс жарыялайт:

 

Статистика-экономика  боюнча  жетектөөчү   адиси  кызмат ордуна  коюлуучу квалификациялык талаптар:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 - тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик   билим же тийиштүү багыттагы  орто кесиптик билим (физика–математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы, айыл чарба, автоматаштыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

 2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

- КР “Мамлекттик статистика жөнүндө” Мыйзамын, КР “Эркин экономикалык аймактар жөнүндө”.

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

- билгичтиги:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 

Функционалдык милдеттери:

- алдыдагы жылга жана орто мөөнөттүү (үч жылга) келечекке аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын түзүү үчүн баштапкы маалыматтарды даярдоого;

-  айылдык аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иш-аракетине комплекстүү экономикалык талдоо жүргүзүүгө, товарларды чыгарууну кеңейтүү, капиталдык салымдарды жана жергиликтүү эмгек ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча кызматтарды жана жумуштарды көрсөтүү резервдерди аныктоого;

- анын ишин жана улам өзгөрүп туруучу тышкы жана ички экономикалык шарттарга башкаруу системасын көнүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштукту өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууга катышууга

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-23 00:00:00
Дата аягы: 2019-08-05 00:00:00