Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Тогуз-Торо айыл аймагынын айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Адис – ветеринар
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим – Зоотехния, ветеринария адистиктери боюнча.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

  • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
  • Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын Кодекси.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

  • Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндө”;
  • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.

- Билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- Көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Фукционалдык милдети:

1.Айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүндѳгү малдын адамдарга жугуучу жана ошондой эле малдардын жугуштуу оорулары  боюнча иш пландарын түзүү, жана аны аткаруу.

2.Айыл  ѳкмѳтүнүн амагында эпизоотиялык, абалга кѳзѳмѳл жүргүзүү жана түзүлгѳн эпизоотиялык абал жѳнүндѳ Тогуз-Торо  РВФКББ башчысына маалымат берүү.

3.Айыл ѳкмѳтүнүн  аймагында эпизоотиялык ооруларга каршы жүргүзүлүп жаткан ветеринардык- санитардык иш чаралардын шарттарын аткаруу.

  1. Айыл аймагына керектеле турган биопрепараттар , залалсыздандыруучу заттар, ветеринардык дары- дармек, жана башка керектүү заттардын санын аныктап Тогуз-Торо райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгына ѳтүнмѳ – табыштама (заявка- требования) берүү.

5.Керектеле турган биопрепараттар, дары-дармектерди жетиштүү санда  ветсервистерге бѳлүштүрүп берүү жана аны колдонууда эрежелерди так аткаруу, сактоо шарттарын, сарпталышын, ашкан вакциналарды, уулу заттардын залалсыздандыруусун кѳзѳмѳлдѳѳ

  1. Айыл аймагында ветеринардык жана фитосанитардык эрежелердин талаптары, жеке ветсервистер, жеке ишкер, жарандар тарабынан  аткарылышына  кѳзѳмѳл жүргүзүү.
  2. Айыл ѳкмѳтүнѳ караштуу ветеринардык сервистерден: айыл чарба малдарынын жугуштуу оорулар боюнча аткарылган ветеринардык- санитардык иш чаралардын бекитилген  үлгүдѳ айылык, кварталдык,жылдык ветеринардык иш баяндарын  (ветотчет) кабыл алуу, жүргүзүлгѳн ветеринардык  иш чаралардын  эсебин каттоо жана маалыматтарды түзүү.

8.Айыл  ѳкмѳтүнѳ тийешелүү ветеринардык сервистерден, малдардан  адамдарга  жугуучу жана малдардын ѳтѳ коркунучтуу оорулары боюнча аткарылган ветеринардык- санитардык иш чаралардын бекитилген үлгүгѳ, ылайык, кварталдык, жылдык ветеринардык  иш баяндарын ( веточет) Тогуз-Торо РВжФКББсына берүү

9.Айыл ѳкмѳтүнѳ караштуу ветеринардык сервистеринин адистерине  эпизоотиялык оорулардын иш чараларын аткарууда кенеш берүү жана практикалык  жардам кѳрсѳтүү

  1. Айыл ѳкмѳтүнүн аймагында каралбай ѳлгѳн малдардын ѳлүгүн ветеринардык мыйзам эрежелерине ылайык ѳрттѳп, жугушсуздандыруу.
  2. Айыл ѳкмѳтүнүн аймагында ветеринардык мыйзамдын, эрежелердин, талаптарын аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ.

 

Талап кылынуучу документтер: жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт; паспорттун көчүрмөсү; керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

 

Документтерди  кабыл  алуу  жарыя  чыккан  күндөн  тартып  10 жумуш күн  ичинде  төмөндөгү  дарек  боюнча  жүргүзүлөт: Казарман айылы, Кожалиев к., 55, тел.: 0772205409

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-30 00:00:00
Дата аягы: 2019-08-13 00:00:00