Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Аксы райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгы
Бөлүм:
Кызмат орду: Башчысынын орун басары –(ветеринар) (Г-Б) 1 бир бош орун. Инспектор (ветеринар) (М-Б) 1 (бир) бош орун/
Талаптар:

Квалификациялык талаптар: -   башчысынын орун  басары

1.Кесиптик билиминин денгээли:

олук жогорку  ветеринардык кесиптик билим.

 

  1. Стажка жана адистик боюнча иш тажрыйба:

 -Муниципалдык жана  мамлекеттик жарандык стажы 3 жылдан кем эмес.

 -кесип боюнча стаж  5 жылдан кем эмес :

 

3.Тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актылар:

 

-КРнин мыйзамдары: «Ветеринария жонундо мыйзамы, Жаныбарларды идентификациялоо  жонундо, Ишкердик субьектилерди текшеруу жонундо мыйзамдары. «Осумдуктордун карантантини» жонундо.

К.Р.токтомдору: «Ишкердик субьектилерди  текшеруу жонундо» 29 январь 2018-жыл;  № 56; «Жаныбарладын идентификациялоо эрежелерин бекитуу жонундо» 5 .012.2014- жыл. № 694; «Ишкердик иштерин жургузуудо коркунуч денгээлин бекитуу жонундо» 18.02.2012-ж. № 108; Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу  Ишкердик иштерин жургузуудо коркунуч денгээлин бекитуу жонундо» 18.02.2012-ж. № 108; Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу отуудо Кыргыз Республикасына  ташып  келишуусу  фитосанитардык колдоого тийиш болгон товарлардын тизмесин бекитуу жонундо. 01-апрель 20119-жыл № 206  «Кыргыз Республикасынын чегарасында эл аралык  автомобилдик, аба жана  темир  жол катташы учун арналган  откоруу пункттарынын жана Кыргыз республикасынын автомобиль жолдорундагы ички станционардык тартипке салуу боюнча чаралар жонундо»  19-ноябрь 2007-ж. № 556 . «уруксат беруучу документтердин реестрин бекитуу аткаруу бийлик органдары жана алардын тузумдук болумдорунун» 25 февраль 2004 жыл № 103; «Осумдуктордун карантини, санитардык жана экологиялык эпидемиологиялык чойросундо коопсуздук чараларын аныктоо»   30 декабрь 2016-жыл № 901; «Иш-чараларды ишке ашыруу боюнча тобокелдиктерге баа бекитуу критерийлери жонундо»  18.февраль 2012 –жыл  № 108:  КР мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында  конкурс откоруунун жана кызматка которулуунун  тартиби жонундо жобо» 29-декабрь  2016-жыл. № 706; «КР мамлекеттик жана муниципалдык  кызматчылардын ишин балоо жана эмгек акы толоо шарттары жонундо  1 март 2017-ж. № 131»;

Кондумдор:

- мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматчылардын этика эрежелерин сактоо:

- сапаттуу жогорку жактардан келген  тапшырмаларды аткаруу;

- административдик кодексинин негизинде корсотмолорду жана актыларды тузуу  жана административдик чара бузууларга   айып салуусун жургузуу;

-онуктурууго катышуу жана мыйзамдык ченемдик укуктук актыларды  жонго салуу иш жузундо ишке ашыруу.

 -  Кыргыз Республикасынын Окмоту менен  макулдулугу менен  бекитилен экспорт менен импортко жонотууго  тиешелщщ ветеринардык корсотмолорду беруу;     

-айыл аймактарда   карантиндик иш чараларды кою жана алып салуу иштерин  уюштуруу, жана курч оорулардын чыгуусун жок кылып жою.

-командада иштоо.

-алып баруучу иш кагаздарын жургузуу жана жогорку органдардан келген каттарга  жооп беруу.

 

Билгичтер;

 

-демилгелик, жоопкерчилик, командада иштоо.

-мамлекеттик  кызматкердин этика жана  журум турум эрежелерди сактоо.

-ветеринардык жана фитосанитардык отчетторун бутуруу жана жогорку мамлекеттик инспекцияга жонотуу.

- жеке ветеринардык адистерден (ЧВС)  отчет алуу жана мамлекеттик  ветеринардык отчеторду тузуу РАДИС  (электрондук формада отчет) ар ай сайын козомол жургузуу корсотулгон  убакка чейин салыштармалуу маалымат беруу жугуштуу оорулар боюнча

- калк арасында профилактикалык иштерди уюштуруп, ветеринардык жана фитосанитардык  иштерди жургузуу;

- жеке ветеринардык адистер менен жана агрономия  тармакта тыгыз алдын алуу эпизоотияга  каршы  иш алып  баруу.

-айлык, кварталдык, жылдык сводный отчет тузуп, жогорку бийликтерге  эпизоотиялык пландын  алдын алуу иштер боюнча   анализ жургузуу жана жаныбарлардын  жугуштуу оорулар катталган пунктардын анализ жургузуп салыштырмалуу маалымат беруу.

 

 Мамлекеттик кызматчыларга коюлуучу талаптар:  инспектор

  • Кыргыз Республикасынын жараны болууга;
  • Мамлекеттик кызмат үчүн -21 жаштан жогору;

 

Квалификациялык талаптар:

1.Кесиптик билиминин денгээли:

олук жогорку  ветеринардык кесиптик билим.

 

  1. Стажка жана адистик боюнча иш тажрыйба:

 -талаптар коюлбайт:

 

3.Тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актылар:

 

-КРнин мыйзамдары:  КР административдик кодекси  бузуу жонундо 1 январь 2019-ж., «Ветеринария жонундо мыйзамы, Жаныбарларды Идентификация  жонундо, Ишкердик субьектилерди текшерщщ жонундо мыйзамдары.

К.Р.токтомдору:  Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу «Жаныбарладын идентификациялоо эрежелерин бекитуу жонундо» 5 .012.2014- жыл. № 694; «Ишкердик субьектилерди  текшеруу жонундо» 29 январь 2018-жыл; № 56; «Ишкердик иштерин жургузуудо коркунуч денгээлин бекитуу жонундо» 18.02.2012-ж. № 108; К.Р. мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында  конкурс откоруунун жана кызматка которулуунун  тартиби жонундо жобо» 29-декабрь  2016-жыл. № 706; «К.Р. мамлекеттик жана муниципалдык  кызматчылардын ишин балоо жана эмгек акы толоо шарттары жонундо  1 март 2017-ж. № 131»;

 

Кондумдор;

- планды козомолдоп, алдын алуу иш чараларды жана эпизоотияга каршы курошуу диагностикалык иштерди аткаруу.

-алып баруучу иш кагаздарын жургузуу жана каржылык жактан жооптуу адам.

 Онуктурууго катышуу жана мыйзамдык ченемдик укуктук актыларды  жонго салуу иш жузундо ишке ашыруу.

-баалоо жана анализ жургузуу, эпизоотияга каршы иш-чараларды ишке ашыруу, жана алардын жыйынтыгы негизинде мамлекеттик инспекциясына карамагына тиешелуу сунуштоо.

-  жарандык коргону (МЧС) инспекциясы менен тиешелуу  иш кагаздарын жургузуу

 

Кондумдор жана билим;

-айлык, кварталдык, жылдык  отчеттордун жетекчиге  аткарылыштары боюнча  анализ чыгарып,    жана салыштырмалуу маалыматтарды жакыр пунктардан мал ооруу боюнча  беруу.

-ветеринардык  отчет учет жургузуу, уй-жаныбарлардын жана канаттуулардын арасында      эпизоотияга каршы курошуу жугуштуу ооруларга  жана инвазиялык ооруларга каршы   козомол  жургузуу.

-жуктолгон милдеттер так эмес же аткарылбай жатканда, мыйзамсыз болгондо  Кыргыз Республикасынын мыйзамдын негизинде дисциплинардык, адинистративдик жана кылмыш жаза-жоопкерчилиги  корсотулот.

-мамлекеттик  кызматкердин этика жана  жщрщм турум эрежелерди сактоо.

 

Сынака катышу үчүн документтер:

-бош кызмат ордун көрсөтүү менен жеке арыз конкурсттук комиссиянын төрагасына (контактык телефон номери менен);

-кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, сүрөтү менен;

-резюме, сунуш каттары, өмүр баян (соттолгон же соттолбогон малымкатты көрсөтүү менен);

-билими жөнүндө, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө дипломдордун көчүрмөлөрү, эмгек китепчесинин, паспорттун көчүрмөлөрү, аскер билетинин көчүрмөсү (эмгек китепчесинин жана дипломдордун көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги кызматчыларды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт),

 

Документтерди кабыл алуу жарыя гезит бетине чыккандан баштап 10 жумушчу күндүн ичинде  жүргүзүлөт.

Дареги:Аксы району,  Кербен шаары. Аксы райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча  имараты,.тел.:0777423392   тел. 5-02-93, 5-07-75.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-30 00:00:00
Дата аягы: 2019-08-12 00:00:00