Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: 1
Бөлүм: 1
Кызмат орду: 1
Талаптар:

1

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-09 00:00:00
Дата аягы: 2019-09-17 00:00:00