Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жумгал районунун Мин-Куш айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Социалдык жактан коргоо жана социалдык маданий маселелер боюнча жетектөөчү адис
Талаптар:
  1. Социалдык жактан коргоо жана  социалдык маданий маселелер  боюнча  жетектөөчү  адис  кызмат  ордуна коюлуучу квалификациялык  талаптар (К-А)

 

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

   - Тийиштүү багыттагы жогорку же болбосо орто кесиптик билим: (экономика жана башкаруу, мамлекеттик муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер)

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:  КР «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана  Кыргыз Республикасынын «Социалдык пособиялар  жөнүндө»  Мыйзамдарын;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

Билгичтиги: маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо;  кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;  эмгектин жащы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү:  ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү; башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү;

-негизги функционалдык милдеттери: Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис айылдык кеңештин жана айыл өкмөтүнүн иштерин уюштурууну камсыз кылуу;

-өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана аларга юридикалык консультацияларды берүү;

-үй-бүлөөлөр менен балдарды, эмгекке жарамсыз жалгыз бой жарандарды жана дене түзүлүшү жагынан кемтик адамдарды колдоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу жергиликтүү өз алдынча  башкаруунун башчысына, райондук социалдык коргоо башкармалыгына маалымат берүүгө; ж.б.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-16 00:00:00
Дата аягы: 2019-07-29 00:00:00