Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жумгал районунун Мин-Куш айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жер, турак-жай коммуналдык маселелер жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис
Талаптар:
  1. Кесиптик билимдин денгээли:

- Тийиштүү багыттагы жогорку билим: (экономика жана башкаруу, мамлекеттик муниципалдык башкаруу, автоматташтыруу жана башкаруу, жерге жайгаштыруу жана кадастр )

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Жалпысынан мамлекеттик жана\же муниципалдык кызматта стажы бир жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө үч жылдан кем эмес иш стажы;

  1. Кесиптик компетенттүүлүк:

Төмөнкүлөрдү билүү:  КР Жер кодексин;  КР «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамын;   КР «Жайыттар жөнүндө» мыйзамын; «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча» типтүү нускамасын. КР «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын  штаттык санынын чеги жөнүндө жана эмгегине акы төлөөнүн  шарттары тууралуу» №131 Токтомун;

 - кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүүсү;

Билгичтиги: маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо;  кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;  эмгектин жащы шарттарына көнүү;

Көндүмдөрү:  ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу; ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү; башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу; компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү;

-негизги функционалдык милдеттери: Жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

-Жергиликтүү кенеш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы кабыл алган чечимдерди аткарууну камсыз кылуу;

-Муниципалдуу менчикти пайдаланууга жана тескөөгө байланыштуу маселелер  жергиликтүү кенештин жана айыл өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлорунун даярдоого жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө;ж.б.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-16 00:00:00
Дата аягы: 2019-07-29 00:00:00