Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Аксы райондук эмгек жана социалдык онугуу башкармалыгы
Бөлүм:
Кызмат орду: Уй-було жана балдарды болумуно башкы адис кызматына - 1 орун
Талаптар:

Квалификациялык талаптар:

       - Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

       - Мамлекеттик жарандык кызмат учун - 21 жаштан жогору;

       - Жогорку билимдуу  (гуманитардык, юридикалык, экономикалык,техникалык же социалдык

         багыттагы);

       - Мамлекеттик кызматтагы эмгек стажы 1 жылдан кем эмес болуш керек же адистиги боюнча 3 жыл;

 

                        Кесиптик компетенттуулугу:

           - Семейного Кодекса Кыргызской Республики;

           - Кодекса Кыргызской Республики о детях;

           - Кыргыз Республикасынын закондору: «О ратификации Конвенции №182 Международной

             организации труда о запрещении и немедленных мерах по искорению наихудших форм детского

             труда», «О ратификации Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении

             международного усыновления, принятой в Гааге 26 мая 1993 года»,«Об основах социального

             обслуживания населения в Кыргызской Республике»;

           - постановлений Правительства Кыргызской Республики: «О порядке формирования и

             пользования государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей»        

             от 2 марта 2010 № 125, «Об утверждении Положения о семейных детских домах (приемных

             семьях)» от 30 марта 1998 гола № 159, «О приемной (фостерной) семье» от 1 октября 2012 года

             № 670, «О вопросах социальных стандартов в сфере социального обслуживания семьи и детей, а

             также учреждений, оказывающих социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной

             ситуации» от 9 октября 2012 года № 691.

                     

                      Билгичтиги:

        - Ата-мекендик жана чет элдик тажрыйба анализдоо жана практикада колдонуу;

         - коллектив менен эффективдуу мамиледе болуу;

         - кызматкерлерге так туура объективдуу маселерди кою;

         - конфликтерге алып келуучу маселени оз убагында чечуу;

         - жогорку органдар менен карым катнашта иштоо.

 

                       Кондумдору:

       - ченемдик укуктук актылар менен иштоо жана аларды практикада колдонуу;

        - иш убактысын туура пландаштыруу жана пайдалануу;

        - команда менен иштоо;

        - компьютер Word. Excel жана орг.техника менен иштоо;

        - мамлекеттик жана расмий тилде жазуу.

 

                      Конкурска катышуу учун талап кылынуучу документтер:

       - Конкурстук комиссиянын торагасынын атына арызы;

         - Оздук баракчасы;

         - Сурот 2 даана, 4х6 олчомундо;

         - Омур баяны (соттолгон же соттолбогондугу жонундо маалымат беруу);

         - Паспортунун кочурмосу;

         - Диплом жана эмгек китепчесинин кочурмосу;

         - Резюме.

 

            Документтер жарыя гезит бетине чыккан кундон баштап 10 жумушчу кунго чейин   

      кабыл алынат. Аксы району Кербен шаары, Т.Уметалиев кочосу №147, социалдык эмгек

      жана онугуу башкармалыгы тел: 5-02-80, 5-00-89

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-08 00:00:00
Дата аягы: 2019-07-19 00:00:00