Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Жалал-Абад аймактык башкармалыгы
Бөлүм: Токой экосистемалары, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана аңчылык ресурстары бөлүмү
Кызмат орду: Адис
Талаптар:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- экология жана жаратылышты пайдалануу, токой чарба жана аъчылык чарбасы, биология тармактары боюнча жогорку билим

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) Төмөндөгүнү билүү:

- Кыргыз Республикасынын Токой кодекси, Жер кодекси, “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө”, “Өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө”, “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө”, “Биосфералык аймактар жөнүндө” мыйзамдары.

Кызматтык милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

- кызматтык этика ченемдерин сактоо;

- мамлекеттик органда ички эмгек тартибинин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

- ченемдик укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

- өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана кеңеш берүү;

- отчетторду түзүү;

- өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

- баш ийген мамлекеттик жарандык кызматчыларда жана муниципалдык кызматчыларда жеке кызыкчылыгынын пайда болушунун алдын алуу же ведомстволук түзүмдүк бөлүмчөдө мамлекеттик жарандык жана кызматта таламдардын кагылышуусун жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү;

- жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

- токойду коомдошуп жүргүзүү жөнүндө  КРнын Өкмөтүнүн  27.07.2001-ж. №377 сандуу токтомунун “Кыргыз Республикасында токой чарбасын коомдошуп жүргүзүү жөнүндө” Жобосунун жана КРнын Өкмөтүнүн 19.10.2007-жылдагы №482 токтому менен бекитилген “Токой фондусунун участокторун ижарага берүү жана пайдалануу тартиби жөнүндө” Жобонун  негизинде аткарылуучу жумуштар боюнча статистикалык отчетторду, башкармалыктын аймагындагы токой чарбалардан, өз алдынча токойчулуктардан кабыл алат жана  Департаментке жана башка тийиштүү жогорку органдарга отчетторду берүү үчүн даярдайт;

- токойду коомдошуп жүргүзүү боюнча КР Өкмөтүнүн “Токой чарбасын коомдошуп жүргүзүү” 27.07.2001-ж. №377 сандуу токтомун негизинде аткарылуучу  жумуштардын  жүргүзүү,  башкармалыктын аймагындагы токой чарбалар, өз алдынча токойчулуктар  боюнча көзөмөлдөйт;

-  токой чарбалардагы, өз алдынча токойчулуктардагы Биргелешип башкаруу кеңешинин курамын  Жобого ылайык бекитүүгө даярдайт;

- токой чарбалардагы, өз алдынча токойчулуктардагы Биргелешип башкаруу кеңешинин (ББКнин) курамына, башкармалыктын өкүлү катары кирет жана ББКнин кеңешмелерине катышат;

- токой чарбалардан, өз алдынча токойчулуктардан жана мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймактарынан токой участокторун ижарага берүү боюнча жумуштардын  аткарылуусу боюнча убактылуу маалыматтарды жана тийиштүү статистикалык отчетторду кабыл алып, Департаментке жана жогорку органдарга тапшырууга даярдайт;

-   токой участокторун ижарага берүү боюнча башкармалыкта база түзөт;

- токойду мыйзамсыз кыюучуларына чара көрүү, өрт коопсуздугун сактоо жана токойду зыянкечтерден коргоо, сактоо боюнча жумуштарынын аткарылышын, тийиштүү иш кагаздарынын өз убагында толтурулушун токой чарбалар, өз алдынча токойчулуктарда  мамлекеттик жаратылыш коруктарында жана парктарында көзөмөлдөйт;

- токойду мыйзамсыз кыюучуларга чара көрүү,  токойду зыянкечтерден коргоо жана сактоо жумуштарынын аткарылышы боюнча статистикалык отчетторду жана форма №5-лесхоз, №10-лх, пункт – 2,6 жана тактамаларын токой чарбалардан, өз алдынча токойчулуктардан, мамлекеттик  жаратылыш коруктарынан жана парктарынан кабыл алат, Департаментке жана башка тийиштүү жогорку органдарга мыйзам чегинде отчет берүү үчүн даярдайт;

-  токой чарбаларда, өз алдынча токойчулуктарда, мамлекеттик  жаратылыш коруктарында жана парктарында кыдырмаларды жазгы жана күзгү пландуу текшерүү (ревизия обходов), токойду мыйзамсыз кыюучуларга чара көрүү, токойду зыянкечтерден коргоо жана сактоо жумуштарынын аткарылышы боюнча, баардык утурумдук маалыматтарды токой чарбалардан, өз алдынча токойчулуктардан, мамлекеттик жаратылыш коруктарынан жана парктарынан кабыл алып, Департаментке жана башка тийиштүү жогорку органдарга маалымат  берүү үчүн даярдайт;

- башкармалыктын башчысы, орун басары, бөлүм башчысы тарабынан берилген тапшырмаларды өз убагында аткарууга милдеттүү.

Талап кылынуучу документтер:

- жеке арызы, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтери (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Документтерди кабыл алуу жарыя ММКда чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт:

Документтер жуманын ишемби жана жекшемби күндөрүнөн сырткары ар күнү саат 9-00 дөн 18-00 гө чейин кабыл алынат.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Спутник кичи району, Б. Осмонов көчөсү 130, 

Тел.: (03722) 4-05-11, 4-08-30, (0779) 201 588

Сынак өткөрүү орду жана убактысы кошумча билдирилет.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-07-01 00:00:00
Дата аягы: 2019-07-12 00:00:00