Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ыссык-Көл областынын Ак-Суу районунун Отрадное айыл өкмөтү
Бөлүм: Айыл өкмөтү
Кызмат орду: Жерге жайгаштыруу, турак-жай,экономика, айыл-чарбасы жана статистика боюнча башкы адис, Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис
Талаптар:

Ыссык-Көл областынын Ак-Суу районунун Отрадное айыл өкмөтү төмөндөгу кызмат орундарына конкурс жарыялайт

Жерге жайгаштыруу, турак-жай,экономика, айыл-чарбасы  жана статистика  боюнча башкы адис ;

Квалификациялык талаптар ;

1).КЕСИПТИК БИЛИМ ДЕНГЭЭЛИ : - тийиштүү  багыттагы жогорку билим (физика–математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы, айыл чарба, автоматташтыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

2).ИШ СТАЖЫСЫ  ЖАНА  ТАЖРЫЙБАСЫ:  жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик  жана/же  муниципалдык кызмат  стажысы  же  тийиштүү кесиптик  чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш  стажысы.

 

3).КЕСИПТИК  КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮ; төмөнкүлөрдү билүү; КР жалпы,ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды билүүсү зарыл; кызматтык милдеттерин аткруу  үчүн  зарыл көлөмдө  мамлекеттик  жана расмий тилдерди  билүүсү; билгичтиги ; маалыматты  жыйноо, талдоо,  системалаштыруу  жана  жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо; тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик  жана чет өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана  практикада  колдонуу; кесиптештер  менен  натыйжалуу  кызматташуу; иштиктүү  сүлөшүүлөрдү  жүргүзүү; эмгектин жаны  шарттарына көнүү;

көндүмдөрү: ченемдик-укуктук  актылар  менен  иштөө  жана  аларды  тажрыйбада колдонуу; ишти  пландаштыруу  жана  жумуш  убактысын  туура  бөлүштүрүү; башкаруучулук  чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу; компьютердик  жана  уюштуруу  техникасын, зарыл болгон  программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

                                                ФУНКЦИОНАЛДЫК  МИЛДЕТТЕРИ :

ЖАЛПЫ  ТАЛАПТАР ; КР  мыйзамдарын сактоо; жарандардын  укуктарын  жана  мыйзамдуу  кызыкчылыктарын  сактоону  камсыз  кылуу ; кызматтык этика  ченемдерин  сактоо; мамлекеттик  органда/ жергиликтүү өз  алдынча  башкаруу органында  ички эмгек  тартиптин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат  менен  иштөо  жана  кызматтык өз  ара  аракеттенүү  тартибин  сактоо; кеп-кенеш берүү; коммуникациялык: жарандарды  кабыл  алуу; каттарга  жана  телефон  чалууларга  жооп  берүү; сүйлөшүүлөрдү  жүргүзүү; социалдык  жагымдуу моралдык-психологиялык климатты  түзүү; салттарды  колдоо; баш  ийген  адамдарга  жардам берүү; жогору  турган  адамдардын  кызматтык  ыйгарым  укуктарынын  чегинде берилген  буйруктарын  жана көрсөтмөлөрүн өз  убагында  жана  сапаттуу  аткаруу.

-  айыл өкмөтүнүн  айыл чарба жерлерин мамлекеттик фондунун (кайра бөлүштүрүү фондунун) жерлерин бөлүштүрүүгө  жана  пайдаланууга  тийиштүү  чечимдерин  аткарууну  уюштуруу; муниципалдык менчикти пайдаланууга  жана  тескөөгө  байланыштуу маселелер  боюнча жергиликтүү  Кенештин  жана  айыл  өкмөтүнүн  чечимдеринин  долбоорлорун  даярдоо  жана  алардын  аткарылышын  көзөмөлдөө; жергиликтүү  коомдоштуктун  муниципалдык  менчигиндеги жолдордун, имараттардын, курулмалардын  абалдарын  жана  пайдаланылышын  иликтөө, айыл өкмөт  башчысына  сунуштарды  даярдоо; жергиликтүү Кенештин, айыл өкмөт башчысынын  муниципалдык  менчиктеги  ишканалар  менен  мекемелердин өндүрүштүк  жана  финансылык- чарбалык иш-аракетине таандык  чечимдерин  көзөмөлдөө  жана  аткаруу; муниципалдык менчикти  убактылуу  же  туруктуу  ээликке  жана  пайдаланууга  берүүнүн  тартиби  жана  шарттары жөнүндө ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; мүлккө  муниципалдык  менчиктин  реестрин  жүргүзүү; ошоондой эле муниципалдык менчикти  натыйжалуу  башкарууга  керектүү  башка  маалыматтарды  топтоо; муниципалдык менчикти  камсыздандыруунун  тартибин  жана  анын  сакталышын  камсыздоонун башка  ыкмаларын  аныктоо боюнча  сунуштарды  даярдоо; жергиликтүү коомдоштуктун  аймагында  жайгашкан  уюмдардын, ишканалар  менен  мекемелердин  иш-аракеттерине комплекстүү экономикалык талдоо  жүргүзүү; товарларды  чыгарууну  кенейтүү; капиталдык салымдарды  жана  жергиликтүү эмгек ресурстарын  натыйжалуу  пайдалануу  боюнча  кызматтарды  жана  жумуштарды  көрсөтүү резервдерин  аныктоо; жарандык коргоо  жана “Таза-Суу” долбоору боюнча  иш-чараларды  алып  баруу, отчетторду  убагында түзүү.

Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү  адис ;

Квалификациялык талаптар ;

1).КЕСИПТИК БИЛИМ ДЕНГЭЭЛИ :

          - тийиштүү багыттагы жогорку  кесиптик   билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим (физика–математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы, айыл чарба, автоматташтыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

2 ).ИШ СТАЖЫСЫ  ЖАНА  ТАЖРЫЙБАСЫ;

 иш  стажысы талап коюлбайт.

3).КЕСИПТИК  КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮ;

төмөнкүлөрдү билүү; КР жалпы,ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды билүүсү зарыл; кызматтык милдеттерин аткруу  үчүн  зарыл көлөмдө  мамлекеттик  жана расмий тилдерди  билүүсү; билгичтиги ; маалыматты  жыйноо, талдоо,  системалаштыруу  жана  жалпылоо; аналитикалык документтерди даярдоо; тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик  жана чет өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана  практикада  колдонуу; кесиптештер  менен  натыйжалуу  кызматташуу; иштиктүү  сүлөшүүлөрдү  жүргүзүү; эмгектин жаны  шарттарына көнүү;

көндүмдөрү: ченемдик-укуктук  актылар  менен  иштөө  жана  аларды  тажрыйбада колдонуу; ишти  пландаштыруу  жана  жумуш  убактысын  туура  бөлүштүрүү; башкаруучулук  чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу; компьютердик  жана  уюштуруу  техникасын, зарыл болгон  программалык продуктуларды колдоно билүү.

ФУНКЦИОНАЛДЫК  МИЛДЕТТЕРИ :

ЖАЛПЫ  ТАЛАПТАР ; КР  мыйзамдарын сактоо; жарандардын  укуктарын  жана  мыйзамдуу  кызыкчылыктарын  сактоону  камсыз  кылуу ; кызматтык этика  ченемдерин  сактоо; мамлекеттик  органда/ жергиликтүү өз  алдынча  башкаруу органында  ички эмгек  тартиптин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат  менен  иштөо  жана  кызматтык өз  ара  аракеттенүү  тартибин  сактоо; кеп-кенеш берүү; коммуникациялык: жарандарды  кабыл  алуу; каттарга  жана  телефон  чалууларга  жооп  берүү; сүйлөшүүлөрдү  жүргүзүү; социалдык  жагымдуу моралдык-психологиялык климатты  түзүү; салттарды  колдоо; баш  ийген  адамдарга  жардам берүү; жогору  турган  адамдардын  кызматтык  ыйгарым  укуктарынын  чегинде берилген  буйруктарын  жана көрсөтмөлөрүн өз  убагында  жана  сапаттуу  аткаруу.

-  тийиштүү  багыттагы жогорку билим (гуманитардык, педагогикалык жана башка багыттагы); КР  Конституциясы, КР “Жергиликтүү  мамлекеттик  администрация  жөнүндө”, “Мамлекеттик  жарандык  жана  муниципалдык  кызмат  жөнүндө”,”Мамлекеттик  жаштар  саясаты  жөнүндө”, “Миграция жөнүндө”  мыйзамдарды билүүсү.

 

ЖОГОРУДАГЫ  МУНИЦИПАЛДЫК  КЫЗМАТТАРГА  ТАЛАПКЕРЛЕР  ҮЧҮН  ТАЛАП  КЫЛЫНУУЧУ  ДОКУМЕНТТЕР :

- конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрларды катто баракчасы, резюме, өмүр баян (соттолгондугу же сотолбогондугу жөнүндө маалымат камтыган);

- 3 х 4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);

- жогорку билимин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсү нотариустан күбөлөндүрүлгөн);  

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (көчүрмөсү нотариустан күбөлөндүрүлгөн);

КОНКУРС ӨТҮҮЧҮ  КҮН  ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ  КОШУМЧА  БИЛДИРИЛЕТ.

Документтер  кулактандыруу  жарыялангандан  кийинки 10 (жумушчу) күн  аралыгында  Отрадное айыл өкмөттүндө кабыл  алынат.

ДАРЕГИ:   ОТРАДНОЕ  АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

Отрадное  айылы,Абакир көчөсү, 50

тел.: (03948) 6-06-85; (0-705)60-14-05; (0-772) 80-30-26

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-05-20 00:00:00
Дата аягы: 2019-06-03 00:00:00