Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Токтогул районунун Кетмен-Дөбө айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жер маселелери боюнча адис (1 штаттык бирдик)
Талаптар:
  1. Кесиптик билимдин денгээли:

Жогорку же кеситик атайын орто билим.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:
  2. Кызматтык иш стажы талап кылынбайт
  3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүүсү:

Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жонундо мыйзамы,айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо.

-билгичтиги;

Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

Түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо,жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаны ыкмаларды киргизүү;

Башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

Кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

Алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаны ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

Чыр- чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

            - көндүмдөрү;

Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

Түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу ( баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө байш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөөгө ашыруу, иштин жаны формаларын жана методдорун издөө);

Маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

Ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

Натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кенешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

 

Сынакка катышуу үчүн зарыл болгон документтер:

  • Жеке арызы, кардалдарды эсепке алуу баракчасы, сүрөт 3х4 өлчөмүндө 2 даана, паспортунун же инсандыгын күбөлөөчү башка документтин көчүрмөсү, зарыл кесиптик билиминин, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтеринин көчүрмөсү (нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган), өмүр баяны өзүнүн жана жакын туугандары жөнүндө соттолбогондугун көрсөтүү менен.

Иш кагаздарды кабыл алуу жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Токтогул району, Кетмен-Дөбө айыл өкмөтү. Терек-Суу айылы. Калчоро көчөсү №1 тел.

0779 885050

Берилген талаптарга жооп берген жарандарга сынак өткөрүү убактысы менен орду, жана башка маалыматтар кошумча билдирилет.

Ошондой эле, кошумча маалыматты КРнын Мамлекеттик кадр кызматынын (mkk.gov.kg) сайтынан алса болот

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-05-07 00:00:00
Дата аягы: 2019-05-22 00:00:00