Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кара-Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Адис (айыл чарба жана жерге жайгаштыруу боюнча) - 1, Аскердик - эсепке алуу столунун инспектору – 3
Талаптар:

Кара-Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтү төмөндөгү бош кызмат орундарына сынак жарыялайт:

 

  1. Адис (айыл чарба жана жерге жайгаштыруу боюнча) - 1

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чъйръс\ндъг\);

 

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

 

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик-укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жън\ндъ”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жън\ндъ”, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама”;

- тийишт\\ тармактагы ченемдик-укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын ън\кт\р\\ жън\ндъ”,   “Айыл чарба жерлерин, мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\н\н шарттары жана тартиби жън\ндъ” типт\\ жобо, “Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо жън\ндъ”;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди бил\\с\.

 

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

 

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

  1. Аскердик - эсепке алуу столунун инспектору – 3

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим же орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чъйръс\ндъг\) ;

 

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

 

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

- жалпы ченемдик-укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекттик тил жън\ндъ”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жън\ндъ”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жън\ндъ”;

- тийишт\\ тармактагы ченемдик-укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдеттери жън\ндъ”, “Аскердик жана альтернативдик кызматтар жън\ндъ”;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди бил\\с\.

 

 

 

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

 

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди Жоош айыл өкмөтү Большевик айылы К.Адышов көчөсү-4 дареги боюнча жарыя гезитке чыккан күндөн баштап 10 к\нд\н ичинде тапшыруу зарыл. Кошумча маалымат үчүн тел. 0550-16-90-62

 

  1. Жеке өзүнүн арызы
  2. Резюме
  3. Дипломдун көчүрмөсү (нотариуста тастыкталган)
  4. өздүк баракча
  5. 3х4 фото сүрөт (2 даана)
  6. Паспорттун көчүрмөсү
  7. Өмүр баян
  8. Эмгек китепчесинин, билими жөнүндөгү документтеринин (нотариуста же иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөсү

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-05-14 16:36:47
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00