Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Базар-Коргон районунун Акман айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Салык боюнча жетектөөчү адис, ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же кесиптик орто билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптиккомпетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдүбилүү:

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

- билгичтиги:

жогорутурганжетекчилердинтапшырмаларынсапаттууаткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптаргажооптордусапаттуудаярдоо;

тиешелүүчөйрөдөгүатамекендикжана чет өлкөлүктажрыйбаныталдоожанааныпрактикалыкиштеколдонуу;

кызматтыкмилдеттергеылайыкөзишиннатыйжалуупландаштыруу;

жарандардынкайрылууларынкароожанажооптордудаярдоо;

мамлекеттикжана/же расмийтилдердеиштиктүү кат алышуу;

командадаиштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдикукуктукактыларменеништөөжанаалардыпрактикадаколдонуу.

 

Муниципалдык менчик боюнча жетектөөчү адис

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же кесиптик орто билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талапкоюлбайт.

3) Кесиптиккомпетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдүбилүү:

КыргызРеспубликасынын “Мүлккө муниципалдык4 менчик жөнүндө” Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүнд, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы “Жер кодекси”

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттикжана/же расмийтилдердеиштиктүү кат алышуу;

командадаиштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдикукуктукактыларменеништөөжанаалардыпрактикадаколдонуу.

 

Талап кылынуучу документтер: жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт; паспорттун көчүрмөсү; керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

 

Документтерди кабыл алуу жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн  ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Базар-Коргон району Жаны-Акман айылы, айыл өкмөттүн имараты, тел: 03736 5-00-72.

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-05-07 00:00:00
Дата аягы: 2019-05-22 00:00:00