Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Базар-Коргон районунун Акман айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жооптуу катчы, ж.б.
Талаптар:

 1) Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык  кызмат жана муниципалдык  кызмат жөнүндө” мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү маселелер жөнүндө” Жарлыгы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгу мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө” токтому.

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

 Функционалдык милдеттери:

 Муниципалдык кызмат  чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырат,  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын максаттарына жана милдеттерине жетишүү боюнча анын ишин уюштурууну камсыз кылат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын персоналдык башкаруу кызматынын ишин уюштурат, кызматчыларды карьералык пландоону камсыз кылат, кардларды тандоону  жана пландоону камсыз кылат, корупцияга каршы чараларды иштеп чыгат жана алардын ишке ашырылышын уюштурат, башкаруунун жаңы технологияларын, анын ичинде процессти автоматташтырууну жана электрондук башкарууну ишке киргизүүнү уюштурат, колдоо иш милдеттерин, анын ичинде финансылык, материалдык жана адам ресурстарын башкарууну жүзөгө ашырат, кызматчылардын кагылышуусунун алдын алуу, аныктоо жана чечүү боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат, Кызматчылардын дараметин жогорулатууну камсыз кылат,  кызматчылардын материалдык жана материалдык эмес жүйөлоштүрүүнүн механизмдерин иштеп чыгат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишине мониторинг жүргүзүү тутумун иштеп чыгат жана иштешин камсыз кылат, аткаруу жана эмгек тартибин көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат, кызматчылардын ишин баалоонун жургүзүүнү уюштурат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт.

 2.Финансы экономикалык бөлүмүнүн башчысы

 

 • Кесиптик билим деңгээли:

-Экономикалык жогорку билим.

 

2)   Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүу тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

 

Фунционалдык милдеттери:

Жергиликтүү бюджеттин чыгымдоочу бөлүгүн түзүү бонча айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмүнүн иштерин уюштурууга жана түздөн-түз  жүргүзүүгө,  финансы-экономикалык бөлүмдү квалификациалуу жана тажрыйбалуу адистер менен топтоо үчүн кадрларды тандоого жана жайгаштырууга катышуу, Кыргыз Респуликасынын 2015-жыл 3-апрелиндеги №72 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамынын негизинде иш алып баруу , конкурстук  комиссиянын ишин көзөмөлдөө, мамлекеттик сатып алуулардын натуралай жана акчалай көрсөтүлгөн планын иштеп чыгып, аны мамлекеттик сатып алуулар веб-порталына жайгаштырууну көзөмөлдөйт, мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарат. Жергиликтүү кеңешке жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына берүү үчүн  жергиликтүү бюджеттин чыгымдары жөнүндө маалымат даярдоого,  жергиликтүү бюджеттин орто мөөнөттүү ( үч жылга) болжолун түхзүүнүн камсыз кылууга, жергиликтүү бюджеттин чыгымдары боюнча сметалык-финансылык  документтерди түзүүнүн тууралыгын, тариздөөнү жана бекитүүнү контролдоого, бюджеттик мекемелердин сметаларын долбоорлорун  түзүүнүн ченемдик –тарифтик талаптарынын тууралыгын текшерүүгө жана айылдык аймагында жайгашкан уюмдарга, мекемелерге жана ишканаларга бюджетти иштеп чыгуу үчүн кабыл алынган тармактык чыгымдардын нармативдерин жеткирүүгө, социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасына ылайык алдыдагы финансылык жылга бюджеттин долбоорун түзүү боюнча иштерди уюштурууга жана аны белгиленген мөөнөттөрдө кеңештин бюджеттик комиссиясына жана жогоруда турган финансы органдарына (шаардык жен райондук финансы бөлүмү) берүүгө, аны кеңеш бекиткенден кийин бюджетти аткаруу чараларын көрүүгө, бюджеттик процестин айкындыгын жана ачыктыгын камсыз кылууга , айылдык кеңештин бюджетинин кирешелеринин жана чыгашаларынын жазууларын бюджеттик классификацияга ылайык түзүүгө жана анын аткарылышын камсыз кылууга бюджеттен ассигнованиелердин кварталдык бөлүнүшү боюнча бюджеттик мекемелерге жеткирүүгө, жергиликтүү бюджеттин аткарылышын бюджеттен тышкары каражаттардын чыгымдалышын жана кассалык аткарылышын көзөмөлдөө жана мекеме-уюмдар менен акт сверканы ай сайын жүргүзүү, бөлүмдүн адистеринин катышуусу менен айыл өкмөтүнө караштуу структуралардын финансылык-чарбалык иш-аракеттерине текшерүүлөрдү уюштурууга, бюджеттик каражаттардын чыгымдалышына мезгили менен (квартал сайын)  талдоо жүргүзүүгө жана зарыл учурларда натыйжалуу пайдалануу боюнча сунуш киргизүүгө, тартылган инвистициялардын рестирин жүргүзүүгө, жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик инвестициялар программаларын (МИП) иштеп чыгууга катышууга, бекитилген бюджетке ылайык бюджеттик: каржылоону ошондой эле карыздык каражатты (кыска жана узак мөөнөттүү кредит, ссудалар ж.б ) камтыган айыл өкмөтүнүн  иш-аракеттерин каржылоону жүргүзүүгө, депутаттардын берген сунушунун жана айыл башчынын билдирүүлөрү боюнча суралган акча каражатты 2015-жыл 1-январынан баштап жыл этегине чейин көзөмөлгө алып, ар кварталда берилген акча каражат боюнча айыл өкмөт башчысына маалымат берет.

 3.Башкы адис – бухгалтер

 

 • Кесиптик билим деңгээли:

-Экономикалык жогорку билим.

 

2)   Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүу тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

          -Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

 

Функционалдык милдеттери:

 • бюджетти кассалык аткарууну жүргүзүү боюнча казначылыктын региондук бөлүмдөрү менен күндөлүк иштерди жүргүзүүгө;
 • акталай акчалардын, товардык – материалдык баалуулуктардын жана негизги каражаттарын кирешелерин жана чыгашаларынын эсебин жүргүзүүгө, ишке ашырылган чарбалык операцияларды бухгалтердик эсептин синтетикалык жана анатикалык счетторунда өз учурунда чагылдырууга;
 • накталай акчаларды жана так отчеттуулуктагы бланктарды, баалуу муниципалдык кагаздарды кабыл алуу, берүү жана сактоо жана алардын сакталуучулугун камсыз кылуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө;
 • кассалык китепти жүргүзүүгө жана чыгымдардын түрлөрү боюнча  накталай акчалардын киришин жана чыгышын өз элементи ( багыты ) менен  жургүзүү, кассалык отчетту күн сайын түзүүгө;
 • бюджеттин каражаттарынан жана атайын каражаттардан эмгек акы төлөгөө;
 • талап кылган жерине көрсөтүү үчүн тейлөөчү мекемелердин кызматкерлерине эмгек акы жөнүндө маалым каттарды берүүгө;
 • белгиленген талаптарды бузуу менен таризделген документтер боюнча кассадан накталай акчаларды бербөөгө;
 • кассаданакча берүү үчүн негиз болуп эсептелүүчү эмгек акыны төлөөгө ведомостволорду, кириштөө- чыгыштоо ордерлерин жана башка документерди өз учурунда жана кассага тапшырууга контроль жүргүзүүгө;
 • накталай акчаларды жана материалдык баалуулуктарды алууга берилген жана  пайдаланылбаган  ишеним каттарды эсепке алуунун  журналын жүргүзүгө;
 • мекеме уюмдар менен жургүзүлүүчү ( №178 – счет) китепсесин  жургузуу;

бөлүмдүн начальнигинин – башкы  бухгалтердин башка тапшырмаларын аткарууга.

 4.Башкы адис (экономист-статист)

 

 • Кесиптик билим деңгээли:

Экономикалык, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика багытындагы жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

  -жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүу тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

-Кыргыз Республикасынын “Мамалекеттик статистика жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжоолдо жөнүндө”  мыйзамдары.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

 

Фунционалдык милдеттери:

Алдыдагы жылга жана орто мөөнөттүү (үч жылга) келечекке аймакты социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын түзүү үчүн баштапкы маалыматтарды даярдоого, жумуш убактысын эсепке алууну табелин жүргүзүүгө, жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иш-аракетинен комплекстүү экономикалык талдоо жүргүзүүгө, товарларды чыгарууну кеңейтүү, копиталдык салымдарды жана жергиликтүү эмгек ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча кызматтарды жана жумуштарды көрсөтүү резервдерди аныктоого, анын ишин жана улам өзгөрүп туруучу тышкы жана ички экономикалык шарттарга башкаруу системасын көнүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштукту өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууга катышууга ,

Экономикалык болжолдоо корсөткүчтөрүнүн аткарылышына контроль жүргүзүүгө, ошондой эле жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелеридин жана ишканалардын иштерин өндүрүштүк жана техника-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн эсебин жүргүүзүгө жана белгиленген мөөнөттөрдө айыл өкмөтүнүн жана статистика органдарына аймактын социалдык-экономикалык өнүгүшү тууралуу маалымат берүүгө, алынган маалыматтарды тууралыгын, аларды өткөн мезгилдеги маалыматтар менен айрым топтор жана бөлүмчөлөр боюнча салыштыруучулугун текшерүүнү жүргүзүүгө, алынган маалыматтарды системалаштырууга жана иштеп чыгууга айылдык (поселкалык) кеңештин аймагында жайгашкан ишканаларды, уюмдарды жана мекемелерди өнүктүрүү болжолу менен белгиленген тапшырмаларды аткарууну контрольдоого.

 5.Аскердик каттоо боюнча адис

 

 • Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку били же кесиптик орто билим.

 

2)   Иш стажы жана тажрыйбасы:

         -иш стажына талап коюлбайт.

 

3)Кесиптик компетенттүүлүгү:

-Кыргыз Республикасынын “Жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө аскердик жана альтернативдиккызматтар жөнүндө”, “Жарандык моблизациялоо жана моблизациялоо жөнүндө” мыйзамдары.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны  

практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 

Функционалдык милдеттери:

Нускаманын талаптарынын негизинде аскерге милдеттүүлөрдү аскердик каттоого алууга каттоодон чыгарууга, аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы  каттоосун жүргүзүугө , аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттүүлөрдү жана эсепке алуудан өтпөгөн аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоого;

 • Аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы жөнүндө райондук аскер комиссариатынын талабы боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшүүгө;
 • Айылдык (поселкалык) кеңештин аймагындагы бардык иш каналардын эсебин алууга, алардын аскердик каттоо иштерине системалуу контроль жүргүзүүгө жана жылына бир жолудан кем эмес аскерге милдеттүүлөрдүн алгачкы каттоосунун каттоого алуу маалыматтарына салыштырып текшерүү жүргүзүүгө;
 • Чакырылуучулардын алар окуу же даярдануу үчүн ( бекитилген мектепке, дарылоо- алдын алуу мекемелерине, ОСТО нун окуу мекемелерине жана кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларына баруусуна контроль жүргүзүүгө;
 • Жыл сайын декабрьда тийиштүү райондук ( шаардык) аскер комиссариаттарына чакырууга чейинки курактагы, анык аскердик кызматка даярдалууга тийиш болгон жана чакыруу участокторунда каттоого алынууга тийиш болгон уландардын тизмелерин  берүүгө;
 • Чакырууга чейинки жана чакырылчу курактагы, ишканаларда, чарбакер субьекттерде иштеген уландардын чыныгы  аскердик кызматка даярдалышына (  чакырууга чейинкилердин жана чакырылчулардын мектепке, окуу пункттарына , ОСТОнун окуу мекемелерине жана дарылоо мекемелерине баруусуна) такай контроль жүргүзүүгө жана алардын толук баруусун жана даярдыктын сапаттуу өткөрүлүшүн камсыздоо боюнча чара көрүүгө;
 • Ден соолугунун абалы өзгөргөнү жөнүндө билдирген аскерге милдеттүүлөрдү жана чакырылуучуларды каттоого алууга жана айына бир жолу ал жөнүндө тийиштүү райондук ( шаардык) аскер комиссариатына билдирүүгө;
 • Аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын арасында “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга  бирдей аскердик милдети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын  талаптарын кыйшаюусуз сактоо, аскердик каттоого туруу боюнча кеңири  түшүндүрүү ишин такай жүргүзүүгө жана  бул мыйзамдын  сакталышына катуу контролду камсыздоого;
 • Аскер комиссариаттарынын жана жогору турган уюмдардын  ишканаларындагы аскерге милдеттүүлөрдүн эсепке алуунун жана брондолушунун абалын  текшерүүлөрүнүн  журналын жүргүзүүгө;
 • Мобилизациялоону жүргүзүү мезгилинде аскерге милдеттүүлөргө билдирүү жана издөө тобунун начальнигинин милдетин аткарууга;
 • Жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына маалымат берүүгө;

Аскердик каттоого алууга тийешелүү Кырыгз Республикасынын ченемдик- укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга.

 

Талап кылынуучу документтер: жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт; паспорттун көчүрмөсү; керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

 

Документтерди кабыл алуу жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн  ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Базар-Коргон району Жаны-Акман айылы, айыл өкмөттүн имараты, тел: 03736 5-00-72.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-05-07 00:00:00
Дата аягы: 2019-05-22 00:00:00