Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Көл районунун Чон-Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Аскердик-эсепке алуу боюнча инспектору
Талаптар:

Чоӊ-Сары-Ой  айыл өкмөтүнүн аскердик-эсепке алуу боюнча инспектору кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

(М-Б)

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку же орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика жана башкаруу, социалдык илимдер, гуманитардык илимдер, айыл чарбасы, техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология, курал-жарак жана куралдануу системасы);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” жана “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө” мыйзамдарын билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө; -

көнүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Аскердик эсепке столунун инспектору төмөнкүлөргө милдеттүү;

- нускаманын талаптарынын негизинде аскерге милдеттүүлөрдү аскердик каттоого алууга жана каттоодон чыгарууга;

- аскерге милдеттүүлөрдүн жана аскерге чакырылуучулардын алгачкы каттоосун жүргүзүүгө;

- аскердик каттоодо турбаган аскерге милдеттүүлөрдү жана эсепке алуудан өтпөгөн аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктоого;

- аскерге милдеттүүлөрдү жана аскерге чакырылуучуларды аскер комиссариатынын аларды чакыргандыгы жөнүндө райондук аскер комиссариатынын талабы боюнча кабарлоого жана алардын өз учурунда келишине көмөктөшүүгө;

- айылдык (поселкалык) кеңештин аймагындагы бардык ишканалардын эсебин алууга, алардын аскердик каттоо иштерине системалуу контроль жүргүзүүгө жана жылына бир жолудан кем эмес аскерге милдеттүүлөрдүн алгачкы каттоосунун каттоого алуу маалыматтарына салыштырып текшерүү жүргүзүүгө;

- чакырылуучулардын алар окуу же даярдануу үчүн (бекитилген мектепке, дарылоо-алдын алуу мекемелерине, ОСТОнун окуу мекемелерине жана кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларына баруусуна контроль жүргүзүүгө;

- жыл сайын декабрда тийиштүү райондук (шаардык) аскер комиссариаттарына чакырууга чейинки курактагы, анык аскердик кызматка даярдалууга тийиш болгон жана чакыруу участокторунда каттоого алынууга тийиш болгон уландардын тизмелерин берүүгө;

- чакырууга чейинки жана чакырылчу курактагы, ишканаларда, чарбакер субъекттерде иштеген уландардын чыныгы аскердик кызматка даярдалышына (чакырууга чейинкилердин жана чакырылчулардын мектепке, окуу пункттарына, ОСТОнун окуу мекемелерине жана дарылоо мекемелерине баруусуна) такай контроль жүргүзүүгө жана алардын толук баруусун жана даярдыктын сапаттуу өткөрүлүшүн камсыздоо боюнча чара көрүүгө;

- ден соолугунун абалы өзгөргөнү жөнүндө билдирген аскерге милдеттүүлөрдү жана чакырылуучуларды каттоого алууга жана айына бир жолу ал жөнүндө тийиштүү райондук (шаардык) аскер комиссариатына билдирүүгө;

- аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын арасында "Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын кыйшаюусуз сактоо, аскердик каттоого туруу боюнча кеңири түшүндүрүү ишин такай жүргүзүүгө жана бул Мыйзамдын сакталышына катуу контролду камсыздоого;

- аскер комиссариаттарынын жана жогору турган уюмдардын ишканалардагы аскерге милдеттүүлөрдүн эсепке алуунун жана брондолушунун абалын текшерүүлөрүнүн журналын жүргүзүүгө;

- мобилизациялоону жүргүзүү мезгилинде аскерге милдеттүүлөргө билдирүү жана издөө тобунун начальнигинин милдетин аткарууга;

- жүргүзүлгөн иштердин натыйжалары жөнүндө аскер комиссариатына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысына маалымат берүүгө;

- аскердик каттоого алууга тийешелүү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык башка кызматтык милдеттерди аткарууга.

- айылдык, поселкалык кеңештердин аймагында жарандарды каттоого алууну жана каттоодон чыгарууну жүргүзүүгө;

- жарандарга паспорт берүү жана алмашуу үчүн паспорт столуна документтерди даярдоого;

- айылдык, поселкалык кеңештердин аймагында жайгашкан, 16 жашка жеткен жана паспорттору жок андан жогорку курактагы жарандардын эсебин жүргүзүүгө, аларды паспорттоштуруу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүүгө;

- ушул аймакта паспорттук режимди сактоо боюнча иштерди жүргүзүүгө;

- айылдык (поселкалык) кеңештин жарандарынын ким экендигин, үй-бүлөлүк абалын жана жашаган жерин ырастоочу маалымкаттарды тариздөө үчүн документтерди даярдоого;

- Аймакта коопсуздукту жана укуктук тартипти камсыз кылуу боюнча иш жүргүзүү;

-Т2 формасын жүргүзүү.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрлардын каттоо баракчасы;

- 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт)

- жогорку билиминин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);

- эмгек китепчесининин көчүрмөсү (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүшү керек);

- Талапкерлерден документтер Массалык Маалымат Каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндүн ичинде Чон-Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүндө кабыл алынат. Дареги: Чон-Сары- Ой айылы, Ленина көчөсү №28.

Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыныздар:

(0 39 43) 56-3-85, (0-708) 26-08-09

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-04-23 00:00:00
Дата аягы: 2019-05-13 00:00:00