Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Талдуу-Булак айыл өкмөтү
Бөлүм: Финансылык- экономикалык бөлүмү
Кызмат орду: Бөлүм башчы, ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, «Кыргыз Республикасынын
 социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө»,  «Мүлккө  муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдары, К.Р. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамы, “Бухгалтердик эсеп жөнундө” мыйзамы

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп    

чыгуу;түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,

мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды

киргизүү;башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын       

натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз

убагында көрө билүү жана чечүү;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда

тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын

жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген

кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо,

кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун

издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно

билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын,

кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында

сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

- Фунционалдык  милдеттери:

Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарында  аныкталган тартипте аймакты  социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн божомолуна ылайык алдыдагы  финансылык  жылга кирешелер  жана  чыгашалар  боюнча  жергиликтүү  бюджеттин  долбоорун түзүү жана аны  кеңештин  бюджеттик  комиссиясына берүү. Айыл өкмөтүнүн  бюджетинин  орто мөөнөтүү божомолун  иштеп  чыгууну  уюштуруу.ж.б,

2.Салыктар  боюнча  башкы адис (1шт.бирдик):

- Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык  жогорку  билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан  1 жылдан  кем эмес  мамлекеттик  жана/же  муниципалдык  кызмат  стажы же тийиштүү  кесиптик  чөйрөдө 3 жылдан кем  эмес  иш  стажы. 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Салык  кодекси,”Салыктык  эмес  төлөмдөр  жөнүндө” мыйзамы.

- билгичтиги

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана  жалпылоо:

  - аналитикалык  документтерди даярдоо:

  -тиешелүү  чөйрөдөгү  ата-мекендик жана  чет  өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо  жана  практикада  колдонуу:

  - кесиптештер  менен  натыйжалуу  кызматташуу:

  -иштиктүу  сүйлөшүүлөрдү  жүргүзүү:

  -эмгектин  жаңы  шарттарына  көнүү:

- көндүмдөрү:

  -ченемдик  укуктук  актылар  менен  иштөө жана  аларды  тажрыйбада колдонуу:

  -ишти  пландаштыруу  жана  жумуш  убагын туура  пайдалануу

 -башкаруучулук  чечимдерди  ыкчам  ишке  ашыруу.

- Фунционалдык  милдеттери:

-Айылдык кеңештин чечими  менен  киргизилген  аймакта  колдонулуучу  жергиликтүү  салыктардын  жанга жыйымдардын  түшүүсүнүн  динамикасын, ошондой  эле  уюмдун, мекеменин жана  ишкананын макроэкономикалык  көрсөткүчтөрүнөн  келип  чыгып, мамлекеттик  салыктардын  жана  чегерүүлөрдү  жана  жергиликтүү  бюджеттин  кирешесине чегерүүлөрдүн белгиленген  нормативдерин  эске  алуу менен жергиликтүү  коомдоштуктун аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү  божомолунун  маалыматтарынын  негизинде алдыдагы  финансылык  жылга  жана орто мөнөтүү (үч жылга) келечекке  жергиликтүү  бюджеттин  киреше  бөлүгүн  түзүү  боюнча  иштерди  түздөн-түз  жүргүзүү.   

-жергиликтүу  бюодетке  төлөмдөрдүн өз  учурунда  жана  толук   түшүүсүнө туруктуу  контроль  жүргүзүүгө.Салык  төлөөчүлөрдүн  төлөмдүк  жана  финансылык тартиптерди  сактоолору  боюнча текшерүүлөрдү  уюштурууга жана  жүргүзүүгө:

-өз компетенциясынын  чектеринде  Кыргыз  Республикасынын  салык  мыйзамдарына  ылайык  төлөмдүк  тартипти  бузуучу  чарбакер  субьектилерге  чараларды  көрүүгө:

-бюджетке төлөмдөр  боюнча   кыянат  төлөбөөчүлөрдөн карыздарды  өндүрүү  боюнча  сунуштарды даярдоо:

-бюджеттин  киреше  бөлүктөрүн   түзүү бөлүгүндө бюджеттик  процестин ачык айкындыгын камсыз  кылуу  боюнча  чараларды  көрүүгө. ж.б.

            3 . Иш кагаздарын жүргүзүүчү адис (1 шт.бирдик):

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  Кыргыз Республикасында иш кагаздарын  жүргүзүү  боюнча типтүү  нускама,   Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын  кароо тартиби  жөнүндө”  мыйзамдары.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны

практикалык иште колдонуу; кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;  жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу; командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

- Фунционалдык  милдеттери:

 -Иш кагаздар жүргүзүчү төмөнкүлөргө милдеттүү:

-айыл өкмөтүнөжана айылдык (поселкалык) кеңешке келип түшкөн кат-кабарларды кабыл алууга каттоого:

-кат-кабарларды документин аткаруучусуеа өткөрүп берүүнү  жүргүзүүгө:

-документерди каттоого, көбөйтүүгө жана алардын айыл өкмөтүнө жана жергиликтүү кеңеште кыдыртылышына жана аткарылышына контрол жүргүзүгө,:

-документтерди аткаруу маселелери боюнча айыл өкмөтүндө башчы үчүн маалымат  даярдоого:

-иштердин номенкулатурасы жана башка документерди жүргүзүгө ж.б.

Талап кылынуучу документтер: жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт; паспорттун көчүрмөсү; керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Документтерди кабыл алуу жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн  ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Базар-Коргон  району, Талдуу-Булак  айыл аймагы, Каба айылы, А.Акматова  көчөсү, 11.   

Байланыш телефону: (03736) 6-00-06,  0 (778) 226 771, 0 (550) 080 255

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00