Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: КР ӨКМнин Нарын облусу боюнча башкармалыгы
Бөлүм: Ат-Башы району боюнча Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн Жарандык коргонуу бөлүмчөсү
Кызмат орду: жетектөөчү адиси
Талаптар:

КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү» мыйзамына ылайык КР ӨКМнин Нарын облусу боюнча башкармалыгы Ат-Башы району боюнча Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн Жарандык коргонуу бөлүмчөсүнүн жетектөөчү адиси кызмат ордуна

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

 

Квалификациялык талаптар 

Кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билим: төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык, табият таануу илимдери, экономика, архитектура жана курулуш, физика жана математика, саламаттык сактоо, гуманитардык илимдери, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу

Иш стажысына талап коюлбайт.

Төмөнкүлөрдү билүү: “Жарандык коргонуу жөнүндө”, «Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө» КРнын мыйзамдарын, КРнын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “КРында өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 “КРнын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө”, 2011-жылдын 3-январындагы № 1 “КРында өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы жөнүндө жобо», КРнын Өкмөтүнүн 5.03.2013-ж. № 106 “КРдагы байкоо жана лабораториялык контролдоо тармагы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдорун 

Функционалдык милдеттери

- бөлүмчөнүн башчысы тарабынан коюлган тиешелүү тапшырмаларды аткаруу;

- жарандык коргоо кызматтары, мекемелер, уюмдар, ишканалар менен биргеликте инженердик коргоочу курулмалардын абалына көзөмөл жүргүзүү менен даярдыгы боюнча маалыматтарды тактоо;

- жашына турган жайлардын тизмегин жүргүзүү жана алардын абалын текшерүүнү уюштуруу, аны жашынуучуларды кабыл алууга дайыма даярдыкта кармоо жана чарбалык максаттарда натыйжалуу колдонуусун камсыздоону уюштуруу;

- тынчтык жана согуш мезгилинде өзгөчө кырдаалдарда инженердик камсыз кылуунун милдеттерин аткаруучу Жарандык коргонуунун инженердик түзүмдөрүнүн (формированиесинин) өздүк курамынын даярдыгын камсыз кылуу;

- инженердик коргоону камсыз кылуу боюнча райондордун Жарандык коргоо кызматтарынын ишин көзөмөлгө алуу ж.б.

Билгичтиги:

- жарандар менен иштей билүү жөндөмү;

- жарандык коргонуу планынын долбоорун иштеп чыгуу, сунуш берүү;

- жарандык коргонуу боюнча окутуулардын иш кагаздарын билүү;

- карталар менен иштей билүү жөндөмү;

- өзгөчө кырдаалдар учурунда иштөөгө физикалык чыдамдуулугу;

- чоң көлөмдөгү маалыматтар менен иштөө жөндөмү;

- жогорку турган башчылардын тапшырмаларын сапаттуу аткаруу жөндөмү;

- курулуш эрежелерин жана нормаларын билүү;

- медицина жана химия боюнча түшүнүгү;

- өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссияларынын ишин уюштура билүү.

         Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

 

Төмөнкүлөрдү билүү: КРнын Конституциясы, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» КРнын Мыйзамы, Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген КРнын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси.

  • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
  • Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди сунуш кылуу зарыл:

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-04-23 00:00:00
Дата аягы: 2019-05-07 00:00:00