Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Майлуу-Суу шаарынын мэриясы
Бөлүм:
Кызмат орду: Жаштар иштери жана спорт боюнча жетектөөчү адис, ж.б.
Талаптар:

- Гуманитардык, социалдык илимдер, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, педагогикалык, саламаттыкты сактоо багыты боюнча жогорку билим же кесиптик орто билим. 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

«Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылары жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын «Балдар жөнүндө» кодекси, Кыргыз Республикасынын «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» мыйзамы, «Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө», «Туризм жөнүндө» мыйзамдары», Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө»

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Иш милдеттери: Кыргыз Республикасынын балдар жана жаш өспүрүмдөр жөнүндөгү кодексинин негизинде иш алып баруу. Спорт жана жаш өспүрүмдөр боюнча иш алып баруу. Балдар иштери боюнча эвакуциалык комиссиянын ишин алып баруу. Шаардык деңгеелде өткөрүлүүчү майрамдарды, спорттук иш-чараларды уюштуруу.

 

Муниципалдык менчик башкармалыгынын жерлерди бөлүштүрүү боюнча башкы адис:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жер кодекси», «Жер казынасы жөнүндө», «Автомобиль транспорту жөнүндө», «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Жарандык коргонуу жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

Иш милдеттери: шаардык мүлк саясатын жана анын ичинде шаардык мүлктөрдү баалоонун методологиясын жана критерийлерин, мүлк үчүн төлөмдөрдүн өлчөмүн жана аны алуунун тартиптерин, шаардык мүлктөрдү жогорку натыйжалуу пайдалануунун экономикалык стимулдаштыруу механизмин, мүлктөрдү натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдаланууну өзүнө камтыган мүлк мамилелеринин экономикалык-укуктук тутумун жөнгө салууну иштеп чыгууга жана камсыз кылууга катышуу.шаардык мүлк саясатын жана анын ичинде шаардык мүлктөрдү баалоонун методологиясын жана критерийлерин, мүлк үчүн төлөмдөрдүн өлчөмүн жана аны алуунун тартиптерин, шаардык мүлктөрдү жогорку натыйжалуу пайдалануунун экономикалык стимулдаштыруу механизмин, мүлктөрдү натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдаланууну өзүнө камтыган мүлк мамилелеринин экономикалык-укуктук тутумун жөнгө салууну иштеп чыгууга жана камсыз кылууга катышуу.

Мамлекеттик сырды сактоо жана маалыматты коргоо функцияларын аткаруу менен мамлекеттик сырга жана купуя маалымат категориясына тийиштүү маалыматтарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген коргоо режимин ишке ашырат;

Майлуу-Суу шаарыбоюнчамуниципалдыкменчиктинэлектрондукреестринтүзүү

Майлуу-Суу шаарынын тургундары менен жер тилкелерин ижарага берүү боюнча келишимдерди түзүү

Ижара акыларды чогултуу боюнча иш алып баруу.

ММБнын аткарган иштери боюнча ай сайын отчет даярдоо(ижара акылары боюнча пландын аткарылышына жооп берет

Жер тилкелери боюнча отурумду уюштуруу жана протокол түзүү.

 

Муниципалдык менчик башкармалыгынын жергиликтүү салымдарды топтоо боюнча жетектөөчү адиси:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалыка жогорку билим же орто кесиптик билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

Иш милдеттери: Жергиликтүү салыктардын бюджетке өз убагында түшүүсүн камсыз кылуу. Жергиликтүү салык төлөөчүлөрдүн тизмесин тактап, жаңылап туруусун камсыз кылуу. аныкталган мөөнөттө Салык төлөөбөгөндөргө карата КРнын мыйзамдарынын негизинде тиешелүү иш аракеттерди жүргүзүү.

 

Талап кылынуучу документтер:

- жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, сүрөт (3х4);

- паспорттун көчүрмөсү;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтери (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Бардык каалоочуларга конкурска катышуу үчүн төмөнкү дарекке керектүү документтерди берсеңиздер болот.  Майлуу-Суу шаары, Ленина көчөсү, 135-а. Байланыш телефондору: 5-29-22. Жарыя чыккан күндөн тартып 10 жумушчу күндө документтер кабыл алынат.

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-02-25 08:30:00
Дата аягы: 2019-03-11 17:30:00