Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Шайдан айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: жооптуу катчы, ж.б.
Талаптар:

Жооптуу катчы:

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө» мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Президентинин «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү маселелер жөнүндө» Жарлыгы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө», «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө» токтому.

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

Функционалдык милдети.

 -Жооптуу катчы айылдык кеңештин жана айыл өкмөтүнүн иштерин уюштуруучулук камсыз кылуу боюнча иш-аракеттерди координациялайт, туруктуу комиссияларга жана жергиликтүү кеңештин депутаттарына, структуралык бөлүмчөлөргө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка органдарына жарддам көрсөтөт.

 

Социалдык маселелер боюнча башкы адис:

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Гуманитардык, социалдык илимдер, педагогикалык, саламаттыкты сактоо багыты боюнча жогорку билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө»,  «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөө», «Маданият жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

Функционалдык милдети.

Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис төмөнкүлөргө милдеттүү:

- анын ишине тиешелүү ченемдик-укуктук актыларды билүүгө;

- социалдык жактан корголбогон, моралдык жактан туруксуз үй-бүлөлөрдү, ошондой эле "тобокелдик" тобундагы балдарды аныктоо боюнча иштерди жүргүзүүгө;

- үй-бүлөлөрдү социалдык жактан коргоо программаларын ишке ашыруу боюнча иштерди уюштурууга;

 

Жер маселелери боюнча башкы адис:

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243-токтому менен жактырылган), Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

Функционалдык милдети.

Жер маселелери боюнча башкы адис, төмөнкүлөргө милдеттүү:

- агрардык саясатты жүргүзүүгө жана жалпы принциптерин сактоого көмөктөшүүгө;

- айыл чарба жерлерин максаттуу пайдалануу, жер рыногун түзүү жана анын натыйжалуу иштеши боюнча чараларды көрүүгө;

- айылдык  кеңештин аймагында жайгашкан үрөнчүлүк чарбаларына көмөк көрсөтүүгө;

- жер пайдалануучулардын укуктарын сактоону жана коргоону контролдоого;

- чарба ичиндеги сугат системаларынын ремонтоону, даярдоону жана сакталышын уюштурууга;

- статистикалык органдарга отчетторду жана башка зарыл маалыматтарды берүүгө;

- кеңештин аймагында Кыргыз Республикасынын экологиялык мыйзамдарын сактоого контролду ишке ашырууга;,

- агрардык сектордун абалына талдоо жүргүзүүгө.

 

Салык боюнча жетектөөчү адис:

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же кесиптик орто билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 Функционалдык милдети.

 - айыл өкмөт аймагындагы төлөмдөрдү өз учурунда контролдоо жана бюджетке киреше төлөмдөрүм касыз кылуу.Салык салуу маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларды түшүндүрүү жана колдонуу боюнча юридикалык жана жеке жактарга консультациялык жардам көрсөтүү.

 

Салыктар боюнча адис:

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык жогорку билим же кесиптик орто билим.

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Функционалдык милдети.

 - айыл өкмөт аймагындагы салык төлөмдөрүн бюджетке өз учурунда түшүүсүн контролдо, өз учурунда финансылык отчетторду камсыз кылуу жана салык төлөөчүлөрдүн төлөмдүк тартиптерин, текшерүүлөрдү жүргүзүү.

 

Жетектөөчү адис (экономист-статист):

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Экономикалык, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика багытындагы жогорку билим же орто кесиптик билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 Функционалдык милдети.

Экономист-статистик төмөнкүлөргө милдеттүү:

- алдыдагы жылга жана орто мөөнөттүү (үч жылга) келечекке аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын түзүү үчүн баштапкы маалыматтарды даярдоого;

- жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иш-аракетине комплекстүү экономикалык талдоо жүргүзүүгө, товарларды чыгарууну кеңейтүү, капиталдык салымдарды жана жергиликтүү эмгек ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча кызматтарды жана жумуштарды көрсөтүү резервдерди аныктоого;

- анын ишин жана улам өзгөрүп туруучу тышкы жана ички экономикалык шарттарга башкаруу системасын көнүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштукту өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууга катышууга

- экономикалык болжолдоо көрсөткүчтөрүнүн аткарылышына контроль жүргүзүүгө, ошондой эле жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иштеринин өндүрүштүк жана техника-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн эсебин жүргүзүүгө жана белгиленген мөөнөттөрдө айыл өкмөтүнө жана статистика органдарына аймактын социалдык-экономикалык өнүгүшү тууралуу маалымат берүүгө;

- алынган маалыматтардын тууралыгын, аларды өткөн мезгилдеги маалыматтар менен айрым топтор жана бөлүмчөлөр боюнча салыштырылуучулугун текшерүүнү жүргүзүүгө;

- алынган маалыматтарды системалаштырууга жана иштеп чыгууга; айылдык (поселкалык) кеңештин аймагында жайгашкан ишканаларды, уюмдарды жана мекемелерди өнүктүрүү болжолу менен белгиленген тапшырмаларды аткарууну контролдоого.

         - Айылдык Округунун башчысы тарабынан берилген кошумча тапшырмаларды аткарууга милдеттуу.

ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

 - арыз, өздүк баракча, 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт (түстүү формада),  паспорттун көчүрмөсү, билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариус аркылуу же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн), эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариус аркылуу же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн),  резюме,  өмүр баяны (соттолгондугу/соттолбогондугу тууралуу маалыматты көрсөтүү менен).

 Документтерди кабыл алуу, жарыя массалык маалымат каражаттарына  жарыяланган күндөн баштап 10 (он) жумушчу күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт.

Ноокен району, Шайдан айыл өкмөтү Алма айылы, Давлетов көчөсү № 9 Тел: 0 (3734) 6-00-10

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-01-15 00:00:00
Дата аягы: 2019-01-29 00:00:00