Вакансиялар Мамлекеттик органдардын
борбордук аппаратында

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
Бөлүм: укуктук камсыздоо бөлүмү (см.далле)
Кызмат орду: жетектөөчү адиси(см.далее)
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”

Мыйзамынын негизинде административдик мамлекеттик кызмат орундарына сынак жарыялайт:

 

1.КР ӨКМдин борбордук аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси –“К-А” (Бишкек шаары)

 

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларды (негизги тест) түзүүдө колдонулган ченемдик укуктук актылардын жана документтердин тизмеси:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы,

2.“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

3.Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык  кызматчыларынын этика кодекси.

 

Квалификациялык  жана жеке сапат талаптары:

Билими-жогорку –юридикалык,

- иш стажына талап коюлбайт.

 

Тиешелүү тармактар боюнча ченемдик укуктук актылар:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: “2013-жылдын 10-июнундагы № 341 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти жөнүндө”, “2017-жылдын 31-майындагы № 313 “Кыргыз Республикасынын мыйзам алдындагы актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө”;

- билгичтиги:

- Кыргыз Республикасынын укуктарынын нормаларын билүү жана аларды тажрыйбада колдонууну;

-Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана аларга экспертиза жүргүзүүнү билүү;

-сот органдарында отурумдарга катышуу боюнча тажрыйбанын жана жөндөмдүүлүктүн болушу;

-аналитикалык иш-кагаздарды түзүүнү, презентацияларды жасоо жөндөмдүүлүгү.

Функционалдык милдеттери:

- ченемдик укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

- өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана кеңеш берүү;

- отчетторду түзүү;

 

  1. КР Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Каржы, бухгалтердик эсеп жана отчеттулук башкармалыгынын бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмүнүн жетектөөчү адиси –“К-А” – Бишкек шаары

 

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларды (негизги тест) түзүүдө колдонулган ченемдик укуктук актылардын жана документтердин тизмеси:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы,

2.“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

3.Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык  кызматчыларынын этика кодекси.

Квалификациялык  жана жеке сапат талаптары:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика, бухгалтердик эсеп жана аудит, финансы;

Иш стажына талап коюлбайт.

 

Тиешелүү тармактар боюнча ченемдик укуктук актылар:

-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин;

-“Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн: 2017-жылдын 1-мартындагы №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө» токтомун;

-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2017-жылдын 29-июнундагы №97-Б “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун;

 

Функционалдык милдеттери:

-2211 “Кызматтык иш сапарлар”, 2212 “Коммуналдык кызматтар жана байланыш кызматы”, 2214 “Транспорттук кызматтар”, 2215 “Башка кызматтарды сатып алуу”, 2217 “Медикаменттерди жана медициналык жасалгаларды сатып алуу”,  2222 “Предметтерди жана материалдарды сатып алуу” чыгымдар статьялары боюнча  3217110 “Кызматкерлердин дебитордук карыздары”, 3317110 “Кызматкерлердин кредитордук карыздары” бухгалтердик счеттору боюнча эсеп жүргүзүү, эсептин тактыгын камсыздоо, министрликтин борбордук аппараты жана борборлоштурулган чыгымдар эсеп-чоту боюнча  казыналыкка тиешелүү төлөм документтерин даярдоо жана өткөрүү жана тиешелүү отчетторду өз убагында тапшыруу, №1, №2, №8, №15, №16 мемориалдык ордерлерин  жана тиешелүү элементтер боюнча бухгалтердик  проводкаларды  жүргүзүү.

3.Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-абад облусу боюнча башкармалыгынын каржы секторунун башчысы (Жалал-Абад шаары) - 1 (У-А)

 

Административдик мамлекеттик башкы жана улук кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларды (негизги тест) түзүүдө колдонулган ченемдик укуктук актылардын жана документтердин тизмеси:

 

  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы,
  2. “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,
  3. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”,
  4. “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүдө”,
  5. “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамдарын,
  6. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси.

 

Квалификациялык  жана жеке сапат талаптары:

 

Билими-жогорку – экономика жана башкаруу, бухгалтердик эсеп жана аудит, каржы.

 

Стажы- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик кызмат  стажы же кесиптик чөйрөдө 3 жылдан  кем эмес иш стажы.

 

Тиешелүү тармактар боюнча ченемдик укуктук актылар:

 

КР Бюджеттик кодекси, КР “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдарын, 2017-жылдын 01-мартындагы №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”, 2014-жылдын 31-октябрындагы № 620 «Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлүштөрүнүн аскер кызматчыларынын акчалай акысы жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомдорун;

- билгичтиги:

- каржы жана мерчемдөө отчётторун даярдоо жөндөмдүүлүгү;

- бюджеттин эксплуатациялык чыгымдарынын сметасын түзүү жөндөмдүүлүгү;

- негизги ишмердүүлүктүн түрлөрүнө жараша каржы, эмгек чыгымдарынын нормативдерин өркүндөтүү жана жүрүшүнө анализ жүргүзүү.

- “1С-бухгалтерия” программасын билүү.

Функционалдык милдеттери:

-Эмгек акыны эсептөөлөрдү, салыктарды эсептөө жана которууну камсыздоо;

-агенттиктин чарбалык-каржы ишмердүүлүгүнүн бухгалтердик эсебин уюштурууну жана материалдык, эмгек жана каржы ресурстарын үнөмдүү колдонуусун, мүлктү сактоону көзөмөлдөөнү ишке ашыруу;

-баштапкы жана бухгалтердик документтерди, эсептешүүлөрдү жана төлөө милдеттенмелерин каттоо тартибин, эмгек акы фондунун сарп кылуусун,  негизги каражаттарды, товардык-материалдык баалуулуктарды жана акча каражаттарын инвентаризациялоону көзөмөлдөөнү ишке ашыруу;

-мыйзамдуулукту, документтердин убагында жана туура катталуусун, эмгек акыны эсептөөнү, салыктарды туура эсептөөнү жана бюджетке которууну, камсыздандыруу төгүмдөрүн социалдык фондко которууну камсыздоо.

 

Сынака катышуу үчүн төмөнкү иш-кагаздарын  тапшыруу зарыл:

-арыз (бош кызмат орунун так аталышы менен), резюме;

-өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

-өздүк баракча сүрөтү менен;

-паспортунун же өздүктү күбөлөндүргөн документинин көчүрмөсү;

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү, кесиптик билимин, илимий даражасын жана илимий наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу же персоналды башкаруу кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.

Сынака катышуу үчүн бардык калоочуларга жогоруда көрсөтүлгөн иш кагаздарын көктөмөгө көктөп, жарыя чыккан күндөн тартып 2019-жылдын 22-январына чейин  төмөнкү даректер боюнча тапшыруу керек:

Ош шаары, Моминова көчөсү, 11, 3-кабат, каб.302. тел.:03222-20811,

Бишкек шаары, А.Токтоналиева көчөсү, 2/1, 4-кабат, каб. 409 тел.: 548945

            Кошумча маалыматты Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (www.mes.gov.kg) жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын   (www.mkk.gov.kg) сайттарынан  алса болот.

            Сынак өткөрүү датасы боюнча кошумча айтылат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2019-01-09 00:00:00
Дата аягы: 2019-01-22 00:00:00