Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Ата районунун Юрьевка айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Каржы – экономикалык бөлүмүнүн башчысы -1 шт.ед.
Талаптар:

 

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата районунун Юрьевка айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орунга конкурс жарыялайт:

Каржы – экономикалык бөлүмүнүн башчысы -1 шт.ед. (У-А);

Квалификациялык талаптар:

Каржы- экономикалык бөлүмүнүн башчысы:

1)билими боюнча: Каржы, экономика, салыктар жана салык салуу багытындагы  жогорку кесиптик билими,

2)иш стажы жана тажрыйбасы: 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык иш тажрыйбасы, же болбосо 3 жылдык кесиптик иш тажрыйбасы;

3)кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү зарыл: Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын

КР Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кенешинин 2016-жылдын 19-августундагы № 43-токтому менен бекитилген КР мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодексин;

-профессиналдык компетенциясы боюнча:

КР Мыйзамдарын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун 2017-жылдын 1- мартындагы № 131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акысын төлөө шарттары жөнүндө” жана 2017-жылдын 6-январындагы № 8 “Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобонуу бекитүү тууралуу”;

кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди, компьютердик программаларды билүүсү;

-билгичтиги:

-маалыматтарды чогултуп,анализдеп, систематизациялоону билүү.

-жергиликтүү жана чет элдик тажрыйбаны өз ишинде колдоно билүүсү.

-коллегалар менен натыйжалуу иш алып баруу.

-иш боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү билүү.

-иштеги жаңы жагдайларга көнүп кетүү

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөөнү жана иште колдонуу.

ишти жумуш убактысында туура бөлүштүрүү.

жетекчинин чечимдерин тез арада ишке ашыруу.

тийиштүү деңгээлде компьютердик программаларды билүүсү.

 

Функционалдык-кызматтык милдеттери:

 • Айыл өкмөттүн социалдык-экономикалык планын түзүү жана аткаруу;
 • Айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетин финансы жылга киреше жана чыгаша бөлүмдөрүн социалдык-экономикалык өнүгүү планыны жараша түзүү;
 • Бухгалтердик эсеп боюнча отчетторду түзүү;
 • Жергиликтүү бюджеттин аткарылуусун көзөмөлдөө (киреше бөлүмү)
 • Мамлекеттик сатып алуу боюнча бардык тийиштүү иш-чараларды аткарат, конкурстук комиссияга жардам көрсөтөт, тийиштүү отчетторун берет.
 • Финансы-экономикалык бөлүмдүн кызматкерлеринин ишине көзөмөл жүргүзөт.
 • кийинки жылга жана келерки жылдарга бюджеттин киреше- чыгаша бөлүктөрүн социалдык-экономикалык өнүгүү планына жана мыйзамга ылайык түзөт.
 • айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүгүн толуктоо боюнча иш алып барат.
 • айыл өкмөтүнүн буйруктарын, чечимдерин, Айылдык Кенештин токтомдорун аткарууга алат.
 • Айылдык Кенешке керек болгон учурларда финансы боюнча түшүндүрүүлөрүн берет
 • Жогорку органдарга, айылдык Кенешке бюджеттин киреше-чыгаша бөлүктөрү боюнча тийиштүү маалыматтарын берет.
 • Убагында тийиштүү отчетторун берип турат.
 • Айыл өкмөтүнүн башчысынын жылдык иш-чара планын даярдап, аны макулдаштырып, иш-чара план боюнча тийиштүү мекемеге билдирүү берип турат.
 • Тийиштүү мамлекеттик ыйгарым укуктардын бардыгын аткарат.
 • Айыл өкмөтүнүн финансы боюнча буйруктарынын проектисин дайындайт, айылдык Кенешке финансы,бюджет боюнча токтомдордун проектилерин дайындап берет.
 • Мамлекеттик сатып алуу боюнча иштердин мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгына көзөмөл жүргүзөт.

 

Талап кылынуучу документтер: Конкурска катышуу жөнүндөгү жеке арызы, кадрларды каттоо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюме, 2 сүрөт (4х6см), паспортунун көчүрмөсү, керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтери (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын  жогорулаткандыгы жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт). Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

            Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Юрьевка  айыл өкмөтү, Юрьевка айылы, Советская көчөсү № 136, сурап билүү телефону: 0700396707.

            Толук жана кошумча маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр  кызматынын сайтында: www.mkk.gov.kg

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-12-11 00:00:00
Дата аягы: 2018-12-24 00:00:00