Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кочкор районунун Кош-Дөбө айыл өкмөтү
Бөлүм: Айыл өкмөтү
Кызмат орду: Айыл башчы, башкы адис, адис
Талаптар:

Кочкор районунун Кош-Дөбө айыл өкмөтү

 
 

Кара-Саз айылы                                                                                                  Канат көчөсү № 9

    

          Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 17-февралындагы Муниципалдык административдик кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө  Жобосуна ылайык төмөнкү бош ваканттык администрациялык муниципалдык кызмат ордуна конкурс жарыялайт.

-      жер, турак-жай, өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис;

-      мал чарбасы боюнча башкы адис;

-      социалдык жактан тейлөө боюнча адис;

-      айыл башчы;

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

-          жашы 18 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны

-          Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана нормативдик укуктук актыларын билиши:

-          компьютер де иштей билиши:

-          кыргыз  жана орус тилдеринде эркин сүйлөй жана жаза билиши:

Кесиптик билимдин деңгээли боюнча :

Жер, турак-жай, өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис кызмат ордуна:

  -    муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалагандай профилдеги жогорку кесиптик билими:

Мал чарбасы боюнча башкы адис кызмат ордуна:

  -    муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен ветеринария багыты боюнча  жогорку билими:

Айыл башчы жана адис кызмат орундарга:

  -    муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалагандай профилдеги кесиптик же орто билими:

Иш стажы жана тажрыйбасы:

Башкы адис кызмат орундарга:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес же жыйындысында эки жылдан кем эмес же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стажысы;

Айыл башчы жана адис кызмат орундарга:

- иш стажы талап кылынбайт:

Негизги функционалдык милдеттери:

жер, турак-жай, өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис:

-       Жер, турак жай, өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис Кыргыз Республикасынын Турак Жай кодексин, Жер кодексин, “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамдарын аткарууну уюштурууну камсыз кылат.

мал чарбасы боюнча башкы адис

Айыл аймагындагы малдарды зооветеринардык эрежелерге ылайык иш жургүзөт.Ай сайын ветстанцияга отчет берет.

социалдык жактан тейлөө боюнча адис

-         Социалдык жактан тейлөө боюнча адис – айыл аймагындагы жакыр  үй-бүлөлөргө    жана жарандарга соц.паспортторду жүргүзөт, үй-бүлөлөрдүн жакырдыгын жана    анын себептерин, анын жардамга муктаждык деңгээлин аныктайт.

айыл башчы

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын тапшыпмасы боюнча айылдын аймагында айылдын турмуш-тиричилигин камсыз кылуу системасын уюштуруу жана өнүктүрүү маселелери боюнча координациялайт, калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүүнү ишке ашырат.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат.

- сынактын комиссиянын төрайымынын атына жазылган жеке арыз:

- кадрларды каттоо баракчасы

- 3,4 өлчөмдөгү 4 даана сүрөт.

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналдык сынакка келген маалда көрсөтүлөт);

- жогорку билимин тастыктаган  дипломун көчүрмөсү (көчүрмөсү нотариустук же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүш керек):

- эгерде эмгек китепчеси болсо  (көчүрмөсү нотариустан же мурунку  иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек.):

- соттолбогондугу боюнча КР ИИМнен маалым кат;

Документтер Масаллык Маалымат Каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 15 күн ичинде Кош-Дөбө айыл өкмөтү Кара-Саз айылы Канат көчөсү  №9 дарегинде кабыл алынат.

    Кошумча маалымат алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылсаңыздар (03535) 60-1-18 жана (0-777) 52 50 52

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-03-14 00:00:00
Дата аягы: 2016-03-28 00:00:00