Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Базар-Коргон районунун Базар-Коргон айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Айыл өкмөт башчысынын орун басары, ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, айыл чарба, транспорттук техника жана технология, жер маселелери, социалдык, архитектура жана курулуш багыты боюнча жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Жарандык коргоону жөнүндө», «Билим берүү жөнүндө», «Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

Функционалдык милдеттер:

- Башчынын орун басары төмөнкүлөргө милдеттүү:

- айыл өкмөтүнүн аппаратынын жалпы иш-аракетин же болбосо бир же болбосо бир нече тармактык багыттар боюнча координациялоону (социалдык,жер,турак жай,билим берүү,муниципалдык менчикти пайдалануу,жергиликтүү  салыктар жана жыйымдардын жыйналуусун);

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын,Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын,Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын,Кыргыз Республикасынын улуттук жана мамлекеттик программаларын, башка ченемдик-укуктук актыларын аткаруу маселелери боюнча айыл өкмөтүнүн иш-аракеттерин координациялоого;

- аймакты комплекстүү өнүктүрүү максатында жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан чарбакер субъекттердин иш-аракеттерин координациялоого;

-   айыл аймагынын алдында түзүлгөн социалдык комиссияны жетектейт,мамлекеттик жөлөк пул,материалдык жардам көрсөтүү,элдин аярлуу катмарынын турмуш шартын иликтөө менен социалдык паспортторду түздүрүү,жакырчылыктын денгээлин аныктоо,мамлекет тарабынан берилүучү сыйлыктарга сунуштоону координациялоо

- жергиликтүү кеңештин сессияларын, айыл өкмөтүнүн заседаниелерин, жергиликтүү коомдоштуктардын курултайларын даярдоо боюнча иштерди уюштурууга;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча айыл башчысынын, айыл өкмөтүнүн структуралык бөлүмчөлөрүнүн жана жеке жактардын иш-аракеттерин координациялоого;

- өзгөчө кырдаалдар учурунда ресурстарды мобилизациялоо боюнча иш-аракеттерди координациялоого, табигый кырсыктардын жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүүгө;

- ушул кызматтык нускамадагы функционалдык милдеттердин тизмесине ылайык башка иш-аракеттерди жүргүзүүгө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысы жок болгон учурда айыл өкмөтүнүн иш-аракетинин бардык маселелери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү ыйгарым укуктары жана берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар бөлүгүндө анын милдетин аткарууга.

2.Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча адис:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же болбосо кесиптик орто билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө» 2012-жылдын 23-июль №517токтому, Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны  

практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

Функционалдык милдеттер:

Иш кагаздарын жүргүзүүчү адис төмөнкүлөргө милдеттүү:

-айыл аймагынын иш кагаздары Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  № 517 типтүү нускаманын  негизинде иш-кагаздарын жүргүзүү,АСКИД программасы менен иштөө,

- айыл өкмөтүнө жана айылдык (поселкалык) кеңешке келип түшкөн кат-кабарларды,арыздарды  кабыл алууга,

- кат-кабарларды,арыздарды  айыл аймагынын башчысына ,анын орун басарына өткөрүп берүүнү жүргүзүүгө;

- айыл аймагынын  катталган арыздардын жана каттардын аткаруучу тарабынан өз мөөнөтүндө аткарууга алынып,арыз ээлерине же жагарку органдарына өз мөөнөтүндө берилүүсүнө, аткаруучуга эскертмелерди даярдап берүүгө,

- документтерди аткаруу маселелери жана аткарылбай,мөөнөтү өтүп кеткендиги боюнча  айыл өкмөтүнүн башчысы үчүн маалымат даярдоого;

- иштердин номенклатурасын жана башка документтерди жүргүзүүгө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчысынын жана жооптуу катчынын башка тапшырмаларын аткарууга.

Сынакка катышуу үчүн талап кылуунун иш кагаздар: жеке арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча, 1х4 өлчөмүндө 2 даана сүрөт, паспорттун көчүрмөсү, билим тууралуу документтин (диплом), эмгек китпчесинин көчүрмөлөрү (нотариалдык түрдө, же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн), өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө малыматты көрсөтүү менен), резюме.

Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт: Базар-Коргон айылдык аймак, Базар-Коргон айылы, К.Култаев көч, 84, тел:(03736) 5-00-53

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-12-04 00:00:00
Дата аягы: 2018-12-17 00:00:00