Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жумгал районунун Кызыл-Жылдыз айыл өкмөтү
Бөлүм: Айыл өкмөтү
Кызмат орду: Башкы адис
Талаптар:

Жумгал районунун Кызыл-Жылдыз  айыл өкмөтү

           Кыргыз  Республикасынын Президентинин  2006-жылдын  28-июнундагы   №327 –жарлыгына  ылайык бекитилген «Кыргыз Республикасынын муниципалдыкадминистративдик кызмат ордун  ээлөө боюнча   конкурс  өткөрүүнүн тартиби  жөнүндө»  жобосуна  ылайык  айыл өкмөтүнүн  жер, турак  жай – коммуналдыкмаселелер  жана өзгөчө  кырдаалдар боюнча башкы адис жана экономика жанастатистика боюнча жетектөөчү  адис кызмат орундарына  сынак  жарыялайт.

- Айыл  өкмөтүнүн   жер, турак  жайкоммуналдык  маселелер  жана өзгөчөкырдаалдар  боюнча  башкы  адисине  коюлуучу  квалификациялык  талаптар

- жогорку билимдүү,

- жашы 18 жаштан кем эмес  Кыргыз  Республикасынын  жараны,

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана нормативдик укуктук актыларын билиши,

- компьютерде  иштей  билиши,

- жарандар  менен  иш  алып  барууга   жөндөмдүүлүгү,

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Мамлекеттик же муниципалдык кызматта 2 жылдан кем эмес стажы, же жыйынтыктаганда эки жылдан кем эмес  же адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес;

-Кошумча билүүсү:Кыргыз Республикасынын Турак Жай кодексин, Жер кодексин, Кыргыз Республикасынын “Өзгөчөр кырдаалдар министрлиги жөнүндө” жобосун; 

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүүөз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

-демилгелүүлүк;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жана жолугушууларды жүргүзүү.

Көндүмдөр:

- аналитикалык жана  стратегиялык  документтерди  иштеп  чыгууда;

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада  колдонуу;

- чыр-чатак кырдаалдарды жөнгө салуу.

Айыл  өкмөтүнүн экономика жана  статистика боюнча  жетектөөчү  адис кызматына коюлуучу квалификациялык  талаптар.

-муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүү менен жогорку, атайын орто, орто билими бар,

-жашы 18 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны;

-КыргызРеспубликасынын  мыйзамдарын жана  нормативдик укуктук актыларын

 билиши;

-уюштуруучулук жана документация менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

-компьютерде иштей билиши;

-кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөй  жана жаза билиши;

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Иш стажы талап кылынбайт.

Билүүсү:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” мыйзамы, “Эркин экономикалык аймактар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-  кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин обьективдүү баалоо;

- жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү.

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү;

-кабыл алынган чечим боюнча жоопкерчиликти өзүнө алуу.

Көндүмдөр:

- финансылык менеджмент жаатында;

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууда;

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- башкаруучулук иши (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктандыруу жана контролдоо).

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

-аттестациялык-сынактык  комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

-кадрларды каттоо баракчасы;

-3 х 4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

-Резюме;

-Өмүр баян

-паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);

-Билимин тастыктаган  дипломунун көчүрмөсү (нотариустан  же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);   

-эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариустан же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);    

           Документтерди кабыл  алуу  жарыя  чыккандан  баштап 14 күнгө  чейин Жумгал   районунун  Кызыл-Жылдыз   айыл өкмөтүндө  кабыл  алынат. Дареги: Кызыл-Жылдыз  айылы И.Модубаев   көчөсү №13.  Сурап  билүү  телефондору: (03536)  22-3-21, 0705 202 980

           Кошумча маалымат: жогорудагы ваканттык муниципалдык кызмат орундарынын функционалдык милдеттери менен таанышуу үчүн (03536)  22-3-21, 0705 202 980 телефондоруна кайрылыныздар

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2015-06-26 00:00:00
Дата аягы: 2015-07-10 00:00:00