Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жумгал районунун Мин-Куш айыл аймагынын айыл өкмөтү
Бөлүм: Айыл өкмөтү
Кызмат орду: Жетектөөчү адис, адис
Талаптар:

Жумгал  районунун  Мин-Куш  айыл аймагынын айыл өкмөтү

            Кыргыз Республикасынын Президентинин  2006-жылдын  28-июнундагы   №327–жарлыгынаылайык  бекитилген «Кыргыз  Республикасынын  муниципалдык  административдик  кызмат   ордунээлөө боюнча   конкурс  өткөрүүнүн  тартиби   жөнүндө»  жобосуна   ылайык төмөндөгү муниципалдык кызмат орундарына ачык сынак жарыялайт:

- жер жана коммуналдык менчик өзгөчө кырдаалдар боюнча жетектөөчү адис;

- экономика жана статистика боюнча адис.

Коюлуучу квалификациялык  талаптар:

-муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүү менен жогорку, атайын орто, орто билими;

-жашы 18 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны;

-КыргызРеспубликасынын  мыйзамдарын жана  нормативдик укуктук актыларын

 билиши;

-уюштуруучулук жана документация менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

-компьютерде иштей билиши;

-кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөй  жана жаза билиши;

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Иш стажы талап кылынбайт.

Кошумча билүүсү:

Кыргыз Республикасынын Турак Жай кодексин, Жер кодексин, Кыргыз Республикасынын “Өзгөчөр кырдаалдар министрлиги жөнүндө” жобосун; 

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

-демилгелүүлүк;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жана жолугушууларды жүргүзүү.

Көндүмдөр:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууда;

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатак кырдаалдарды жөнгө салуу.

Экономист жана статистика боюнча адис кызматына коюлуучу квалификациялык  талаптар:

-муниципалдык кызмат орундарынын багыты боюнча кайра даярдоодон өтүү менен жогорку, атайын орто, орто билими бар,

-жашы 18 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны;

-КыргызРеспубликасынын  мыйзамдарын жана  нормативдик укуктук актыларын

 билиши;

-уюштуруучулук жана документация менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

-компьютерде иштей билиши;

-кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөй  жана жаза билиши;

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- Иш стажы талап кылынбайт.

Кошумча билүүсү:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө” мыйзамы, “Улуттук статистка комитети жөнундө” жобосун;

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-  кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин обьективдүү баалоо;

- жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү.

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү;

-кабыл алынган чечим боюнча жоопкерчиликти өзүнө алуу.

Көндүмдөр:

- финансылык менеджмент жаатында;

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгууда;

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- башкаруучулук иши (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктандыруу жана контролдоо).

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

-       аттестациялык-сынактык  комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

-       кадрларды каттоо баракчасы;

-       3 х 4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

-       Резюме;

-       Өмүр баян

-       паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);

-       Билимин тастыктаган  дипломунун көчүрмөсү (нотариустан  же мурунку

-       иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);   

-       эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариустан же мурунку иштеген

жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);    

        Документтерди кабыл  алуу  жарыя  чыккандан  баштап 14 күнгө  чейин  Жумгал   районунун  Мин-Куш   айыл өкмөтүндө  кабыл  алынат. Дареги: Мин-Куш айылы Узакбек  көчөсү №10. 

        Кошумча маалыматтарды алуу үчүн жана жогорудагы кызмат орундарынын функционалдык милдеттери менен таанышуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыныздар: (0-3536) 6-03-79 жана (0-771) 08-22-70.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2015-06-15 00:00:00
Дата аягы: 2015-06-29 00:00:00