Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Жалал-Абад аймактык башкармалыгы
Бөлүм: Токой экосистемалары, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана аңчылык ресурстары бөлүмү
Кызмат орду: Башкы адис
Талаптар:

1)  кесиптик билимдин деңгээли:

экология жана жаратылышты пайдалануу, токой жана аңчылык чарбасы,  биология багыттары боюнча жогорку билим;

2)  иш стажы жана тажрыйбасы:

Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик кызмат же/жана муниципалдык кызмат стажы, же болбосо адистиги боюнча 3 жылдан кем эмес иш стажы

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Токой кодекси, Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик кодекси,    Кыргыз Республикасынын  «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө”, "Экологиялык экспертиза  жөнүндө”, “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө”, “Өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө”, “Жаныбарлар дүйнөсү тууралуу”, “Биосфералык аймактар тууралуу ” мыйзамдарын,

- билгичтиги:

маалыматты  жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү  чөйрөдөгү  ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаъы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү;.

- токой чарба жана жаратылышты коргоо чөйрөсүндө иш алып баруу;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

ТЭӨКЖАж-аАР бөлүмүнүн башкы  адисинн кызматтык милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

- кызматтык этика ченемдерин сактоо;

- мамлекеттик органда ички эмгек тартибинин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деъгээлин сактоо;

- ченемдик укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

- өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана кеъеш берүү;

- отчетторду түзүү;

- өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

- баш ийген мамлекеттик жарандык кызматчыларда жана муниципалдык кызматчыларда жеке кызыкчылыгынын пайда болушунун алдын алуу же ведомстволук түзүмдүк бөлүмчөдө мамлекеттик жарандык жана кызматта таламдардын кагылышуусун жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү;

- жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

- экме токойлорду өстүрүү жана көчөтканаларда токой көчөттөрүн өстүрүү боюнча жумуштардын аткарылышын, башкармалыктын аймагындагы токой чарбалар, өз алдынча токойчулуктар,  мамлекеттик жаратылыш парктары боюнча көзөмөлдөйт;

- экме токойлорду жана көчөтканаларда токой көчөттөрүн өстүрүү боюнча жумуштардын аткарылышы тууралуу башкармалыктын аймагындагы токой чарбалар, өз алдынча токойчулуктар,  мамлекеттик жаратылыш  парктары боюнча, №1-лх, №8-лх, №9-лх, №10-лх №20-лх, Форма №10-лх (раздел-4,5 тактамалары менен), тех.приемка, инвентаризация ж.б. тийиштүү статистикалык отчетторду кабыл алып, жогорку органдарга жиберүү үчүн даярдайт;

- көчөтканаларда токой көчөттөрүнүн ассортиментин көбөйтүү, сортуулугун жакшыртуу жана улама көчөттөрдү өстүрүү иштерин башкармалык боюнча алып барат;

- токой чарбаларда, өз алдынча токойчулуктарда,  КРнын Өкмөтүнүн 02.06.2014-жыл №293 токтому боюнча жүргүзүлүп жаткан жумуштардын аткарылышын көзөмөлдөйт жана  жыйынтыгы боюнча маалыматтарды Мамагенттикке, Департаменке  жиберүү үчүн даярдайт;

- токой дарактарынын үрөөнүн жыйноо боюнча жоболордун жана Мамагенттиктен  келген буйруктардын негизинде иш алып барат;

- “Жашыл долбор”  боюнча токой чарбаларда, өз алдынча түзүлгөн үч тараптуу келишимдерди түзүүнү көзөмөлдөйт, келишимдин аткарылышы боюнча чарбалардан маалыматтарды жыйнап, Департаментке  ар бир жуманын төртүнчү күнүнө маалымат даярдайт;

- айыл аймактардын аймагындага айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө жараксыз болгон, жер көчкү болгон жана сел алган жерлерге жер шартына ылайык токой көчөттөрүн өстүрүү иштерин башкармалык боюнча алып барат;

- экме токойлорду өстүрүү жана көчөтканаларда токой көчөттөрүн өстүрүү боюнча тийиштүү иш кагаздарынын (книга л/к, л/п, л/с) жана таксациондук китепчелерге өз убагында толтурулушун башкармалыктын аймагындагы токой чарбалар, өз алдынча токойчулуктар, жана  мамлекеттик жаратылыш парктар боюнча көзөмөлдөйт;

- башкармалыктын аймагындагы токой чарбалардын, өз алдынча токойчулуктардын токой фондусунун жерлеринин,  мамлекеттик жаратылыш коруктарынын жана парктарынын  жерлеринин көлөмүнүн өзгөрүүсү боюнча (форма-1), эсеп-кысапты жана ээлик кылуучу күбөлүктөр (Мам.акт) боюнча маалыматты тактап, Департаментке жана жогорку органдарга отчет берүү үчүн маалыматты даярдайт;

- пландаштырып кыюу жана жайгаштыруу иш-чараларынын негизинде, токойду кыюу жана санитардык тазалоо жумуштарын жүргүзүү үчүн, отводду жасоонун эрежесине  ылайык, башкармалыктын аймагындагы токой чарбалардан, өз алдынча токойчулуктардан отводдун иш-кагаздарын кабыл алат жана Департаментке жиберүү үчүн иш-кагаздарына кортунду даярдап жөнөтөт;   

- токой чарбачылык жумуштарынын аткарылышы боюнча баардык статистикалык отчетторду  жана форма №3-лх, №10-лх, пункт – 1, 2 жана тактамалары менен башкармалыктын аймагындагы токой чарбалардан, өз алдынча токойчулуктардан, мамлекеттик жаратылыш коруктарынан жана парктарынан кабыл алат жана  Департаментке жана башка тийиштүү жогорку органдарга берүү үчүн отчет даярдайт;

- токой чарбачылык жумуштарынын аткарылышы боюнча токой чарбалардан, өз алдынча токойчулуктардан, мамлекеттик жаратылыш коруктарынан жана парктардан баардык утурумдук маалыматтарды кабыл алып, Департаментке жана башка тийиштүү жогорку органдарга маалымат берүү үчүн иш-кагаздарын даярдайт;

- жаъгак уюлдарынын санын тактоо боюнча иш-кагаздардын жүргүзүлүшүн токой чарбалар, өз алдынча токойчулуктар, өзгөчө корголуучу жаратылыш коруктары жана парктары боюнча көзөмөлдөйт, ошндой эле жогорку органдарга маалымат берүү үчүн иш-кагаздарын даярдайт.

 

Талап кылынуучу документтер:

- жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

Документтерди кабыл алуу жарыя ММКда чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт:

Документтер жуманын ишемби жана жекшемби күндөрүнөн сырткары ар күнү саат 9-00 дөн 18-00 гө чейин кабыл алынат.

Дареги: Жалал-Абад шаары, Спутник кичи району, Б. Осмонов көчөсү 130, 

Тел.: (03722) 4-05-11, 4-08-30, (0779) 201 588

Сынак өткөрүү орду жана убактысы кошумча билдирилет.

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-10-01 09:00:00
Дата аягы: 2018-10-12 18:00:00