Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Түп районунун Санташ айыл аймагынын айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Экономика жана статистика боюнча адис
Талаптар:

Санташ айыл ѳкмѳтү экономист-статист  адис   кызмат орундарына  сынак жарыялайт.

 Квалификациялык талаптар:

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим (физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык билим берүү, экономика жана башкаруу, тейлөө сферасы, айыл чарба, автоматаштыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана инновациялык технологиялар)

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына  талап  коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдүбилүү: Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик статистика жөнүндө Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Эркин экономикалык аймактар жөнүндө Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

Функционалдык милдеттери:

  1. Экономикалык болжолдоо көрсөткүчтөрүнүн аткарылышына контроль жүргүзүүгө, ошондой эле жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иштеринин өндүрүштүк жана техника-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн эсебин жүргүзүүгө жана белгиленген мөөнөттөрдө айыл өкмөтүнө жана статистика органдарына аймактын социалдык-экономикалык өнүгүшү тууралуу маалымат берүүгө;
  2. Алынган маалыматтардын тууралыгын, аларды өткөн мезгилдеги маалыматтар менен айрым топтор жана бөлүмчөлөр боюнча салыштырылуучулугун текшерүүнү жүргүзүүгө;

 Сынактарга катышуу үчүн тѳмѳндѳгү документтер талап кылынат:

      Конкурстук  конкурстук комиссиянын тѳрагасынын атына жазылган жеке арызы; кадрларды каттоо баракчасы, сүрѳтү менен, ѳмүр баяны,  резюме,   паспорттун, эмгек китепчесин,  жогорку билими  жѳнүндѳ дипломдун  кѳчүрмѳсү (нотариустан күбѳлѳндүрүлгѳн ).                                              Талапкерлердин документтери кулактандыруу чыккан күндөн тартып  10  жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат. Кошумча маалыматтарды алыш үчүн Санташ айыл ёкмётүнүн төмөнкү дарек боюнча кайрылсаңыздар болот: Байзак айылы Жуманалиев көчөсү №27 Байланыш телефондору:    Тел: 03945 60791, 0702729211.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00