Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: ЫСЫК-КѲЛ ОБЛУСУНУН ЖАШТАР ИШТЕРИ, ДЕНЕ-ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ БАШКАРМАЛЫГЫ
Бөлүм:
Кызмат орду: Ак-Суу районунун жаштар иштери боюнча адиси
Талаптар:

ЫСЫК-КѲЛ ОБЛУСУНУН ЖАШТАР ИШТЕРИ, ДЕНЕ-ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ БАШКАРМАЛЫГЫ

Каракол шаары                                                                                       утманалиев  көчөсү №118

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” мыйзамына ылайык Ак-Суу району боюнча жаштар иштери боюнча адис  ваканттык административдик муниципалдык кызмат орунга  ачык конкурс жарыялайт.

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- каалаган адистиктеги жогорку кесиптик билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажысына талаптар коюлбайт.

  1. Кесиптик компетенциялары:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

- КР Конституциясын, Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексин, КР “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндо” Мыйзамын, Балдардын укуктары жөнүндө Конвенцияны,  КР Өкмөтүнүн 2000-жылдын 23-августундагы “ 514 “Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын түзүү жөнүндө”, 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана түзүм алдындагы мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндөгү”,  2017-жылдын 6-январындагы № 8 “Кызматтык эмгек акыга иштеген жылдары үчүн кошумча төлөмдөрдү төлөө үчүн мамлекеттик кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы стажысын чыгаруунун тартиби жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндөгү”, 2017-жылдын 1-мартындагы №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик-граждандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишмердүүлүгүн баалоо жана эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” “  токтомдорун билүүсү зары.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Негизги функционалдык милдеттери:

- Мамлекеттик органда белгиленген ички кызмат тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

- Отчетторду кабыл алуу, жалпылоо, түзүү;

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат.

- Ысык-Кѳл облусунун жаштар иштери, дене-тарбия жана спорт башкармалыгынын конкурсттук комиссиясынын тѳрайымына арызы (телефондорун кѳрсѳтүү менен),

- кадрлар боюнча баракчасы 4,5х6,5 см. сүрѳтү менен,

- өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө көрсөтмө менен),

- резюмеси,

- жолдомо кат (артыкчылык берилет),

 - паспорттун же өздүгүн тастыктоочу документтин кѳчүрмѳсү (документтин оригиналы сынакка жана тестирлөөгө келгенде кѳрсѳтүлѳт).

- билими тууралуу дипломунун кѳчүрмѳсү (нотариустан күбѳлѳндүрүлгѳн),

- эмгек китепчесинин кѳчүрмѳсү (нотариустан  күбѳлѳндүрүлгѳн),

- документтерди тигүү үчүн скорошователь.

Документтер Каракол ш., Кутманалиев кѳч. № 118 (тел.:(03922) 50355, 0702 459-430) дареги боюнча жарыя чыккан күндөн баштап 10 (он) жумушчу күндүн ичинде кабыл алынат.  Кошумча маалыматтарды www.mkk.gov.kg сайтынан алсаныздар болот.

Талаптарга жооп берген талапкерлер тест тапшыруу борборуна чакырылат. Тестирлѳѳ   убактысы кошумча маалымдалат.

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-06-22 00:00:00
Дата аягы: 2018-07-06 00:00:00