Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Тон районунун Улахол айыл аймагынын айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жооптуу катчы
Талаптар:

Тоң районунун Улахол айыл аймагынын айыл өкмөтү

Кара-Талаа айылы                                                                                                                                               Р. Ажыбаева көчөсү,7-үй

       Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” мыйзамына ылайык төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт:

  • Жоопту катчы;

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

Жоопту катчы кызмат орунга:

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу, юридикалык, гуманитардык жана экономикалык багыттар):

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

            -жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана /же муниципиалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес стажы;   

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын  жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

Кыргыз Республикасынын  “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоолору жөнүндө”, “Аксакалдар соттору жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө”, “Жамааттар жөнүндө”, “Жайыттар жөнүндө” мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 “мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү кээ бир маселелер жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” токтомун, 2003-жылдын 24-июлундагы № 462 “Эмгек китепчелеринин формасын, эмгек китепчелерине кошумча барак формасын жана Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтомун билүүсү зарыл.

- адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

- билгичтиги:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

- алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- көндүмдөрү:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Функционалдык милдеттери:

жооптуу катчы айылдык кеңештин жана айыл Өкмөтүнүн иштерин уюштуруучулук жагын камсыз кылуу боюнча иш аракеттерди координациялайт, туруктуу комиссияларга жана жергиликтүү кеңештин депутаттарына, структуралык бөлүмчөлөргө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка органдарына жардам көрсөтөт;

айылдык кеңештин сессияларын жана айыл өкмөтүнүн заседаниелерин жана жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлдөрүнүн курултайын уюштуруу жана өткөрүү үчүн зарыл материалдарды даярдоону камсыз кылат;

айыл Өкмөтүнүн календарлык иш планынын долбоорун иштеп чыгууга жана айыл Өкмөтүнүн башчысы бекиткенден кийин анын аткарылышын контролдоого;

айыл Өкмөтүнүн документацияларын сактоону, системалаштырууну жана тиешелүү абалын камсыз кылууга;

жергиликтүү коомдоштуктардын уставына ылайык жана айыл Өкмөтүнүн башчысынын тапшырмасы боюнча башка иш-милдеттерди ишке ашырууга.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрлардын каттоо баракчасы;

- 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт)

- жогорку билиминин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);

- эмгек китепчесининин көчүрмөсү (көчүрмөсүн нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүшү керек);

- ИИМдин соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалымдамасы;

- Талапкерлерден документтер Массалык Маалымат Каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндүн ичинде Улахол айыл аймагында кабыл алынат. Дареги: Кара-Талаа айылы, Р.Ажыбаева көчөсү № 7.

Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыныздар:

(0 39 47) 6-00-19, 0771 561113, 0706 655365

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-05-24 00:00:00
Дата аягы: 2018-06-07 00:00:00