Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Токтогул району Бел- Алды айыл өкмөтү
Бөлүм: Экономист-статист
Кызмат орду: Адис
Талаптар:

Токтогул районунун Бел- Алды айыл өкмөтү “ Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө “ мыйзамынын талаптарына ылайык төмөндөгү админисрациялык муниципалдык бош кызмат ордуна

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

1.Экономист-статист – адис кызмат ордуна коюулуучу квалификациялык талаптар

(бир штаттык бирдик)

1) Кесиптик билимдин деңгээли: -Жогорку же орто кесипттик;

2) Иш стажысы жана тажрыйбасы: -Талап коюлбайт

3) Кесиптик компетенциясы:

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө» мыйзамдары.

4) Функционалдык милдеттер:

-Алдыдагы жылга жана орто мөөнөттүү (үч жылга) келечекке аймакты социалдык –экономикалык өнүктүрүү программасын түзүү үчүн баштапкы маалыматтарды даярдайт.

Экономикалык божомолдоо көрсөткүчтөрдүн аткарылышын көзөмөл жүргүзүүгө, ошондой эле жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин жана иш каналардын иштеринин өндүруштүк жана техника-экономикалык көрсөткөчтөрүнүн эсебин жүргүзүүгө жана белгиленген мөөнөттөрдө айыл өкмөтүнө жана статистика органдарына маалымат берүүгө. –Социалдык-экономикалык ишке байланышкан бардык иш алып барууга.

Сынакка катышуу үчүн зарыл болгон документтер:

-жеке арызы, кардалдарды эсепке элуу баракчасы, сүрөт 3-4 өлчөмүндө 2 даана, паспортунун же инсандыгын күбөлөөчү башка документинин көчүрмөсү, зарыл кесиптик билиминин, иш стажын жана кваликификациясын ырастоочу документтеринин көчүрмөсү(нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан тастыкталган)

Иш кагаздарды кабыл алуу жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумуш күн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Токтогул району Бел-Алды айыл өкмөтү Сары- Сѳгѳт айылы Т. Жайылов көчөсү №25

тел 0771-20-42-02

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-05-29 00:00:00
Дата аягы: 2018-06-11 00:00:00