Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: АЙЫЛ ӨКМӨТ БАШЧЫСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ (1 ШТАТТЫК БИРДИК), ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- Энергетика жана электротехника, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, айыл чарба, транспорттук техника жана технология, архитектура жана курулуш багыты боюнча жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же/жана муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Турак жай кодекси, Кыргыз Республикасынын «Электр энергиясы жөнүндө», «Шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Жарандык коргоону жөнүндө» мыйзамдары.

        4) Функциялык милдеттер:

-    айыл     өкмөтүнүн        аппаратынын      жалпы    иш-аракетин  же  болбосо    бир  же  болбосо  бир  нече  тармактык  багыттар  боюнча  кординациялоону      (финансылык,       экономикалык,    социалдык,  укуктук,  жер,  турак  жай,   билим  берүү,  муниципалдык  менчикти  пайдалануу):

-  жергиликтүү кеңештин сессияларын, айыл өкмөтүнүн заседениелерин,                         жеригиликтүү коомдоштуктардын курултайларын даярдоо боюнча иштерди  уюштурууга;

-   коомдук  ишчараларга  активдүү  катышууга  жана  кайсыл   убак   болсо    жа    уюлдук    телефон  аркылуу  маалыматт  берүүгө   жана   алууга:

-    аймактык    тескөөчүлөр    менен     биргеликте  аймакта  коомдук  тартипти     сактоо,     наркоманияга    жана    диний      экстремизмге  каршы      күрөшүү      боюнча     иш-чараларды  иштеп   чыгат  жана    аткарылышын  көзөмөл  кылат.

 

 2.  ЖООПТУУ КАТЧЫ  (1 ШТАТТЫК БИРДИК )

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

       Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», “Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө” мыйзамдары  Кыргыз Республикасынын  Президентини “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү маселелер жөнүндө” жарлыгы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн “Мамалекеттик  жана  жарандык  муниципалдык кызматты уюштуруу  маселелери жөнүндө”,  “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат  чөйрөсүндөгү  мыйдамдарды  сактоону  камсыз  кылуу  маселелери жөнүндө”  токтомдору.

4) Функционалдык милдеттер:

 • Айыл өкмөтүнө келип түшкон иш кагаздарын, арыз, токтом, буйрук, каттардын аткарылышынын абалын козомолдоо;
 • Айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын көктөмөлөрдүн (номенклатура) негизинде иретке келтирип, жүргүзүү;
 • Айыл өкмөтү тарабынан кабыл алынган токтом, буйруктарды каттоого алуу;
 • Айыл Өкмөтүнүн чарбалык китебин жүргүзүү;
 • Айыл Өкмөтүнүн жалпы элдик жыйындарынын жана аппараттык кенешменин протоколдорун жүргүзүү;
 • Айылдын тургундарына ар кандай тактамаларды берүү;
 • Айылдык Кенешине келип түшкөн иш кагаздарын аткаруу жана сессиялардын кун тартибине киргизилүүчү материалдарды туруктуу комиссиялар менен биргеликте даярдоо;
 • Айылдык Кенешинин протоколун, токтомдорун даярдоо жана токтомдорду сайтка жарыялоо менен Адилет башкармасы аркылуу мамлекеттик рээстрге киргизүү.

3.БАШКЫ  АДИС КЫЗМАТ  ОРДУ  ( 1 ШТАТТЫК  БИРДИК)

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- экономикалык  жогорку  билим.

2) Иш стажы жана тажрый басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, «Кыргыз Республикасынын
социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө», «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамдары.

  ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

4) Функционалдык милдеттер:

-жергиликтүү бюджеттин чыгымдоочу  бөлүгүн түзүү боюнча айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмүнүн иштерин  уюштурууга  жана  түздөн-түз  жүргүзүүгө:

- финансы-экономикалык  бөлүмдө  квалификациялуу  жана тажрыйбалуу  адистер  менен  топтоо  үчүн  кадрларды  тандоого  жана жайгаштырууга  ктышууга:

- жергиликтүү коомдоштуктун  аймагын социалдык-экономикалык  өнүктүрүү  боюнча  программаларды  иштеп  чыгууну  ишке  ашырууга:- жергиликтүү кенешке жана  жергиликтүү өз алдынча  башкаруунун  башчысына  берүү  үчүн  жергиликтүү бюджеттин  чыгымдары жөнүндө маалымат  даярдоого:

 

5.  ЖЕР  МАСЕЛЕЛЕРИ  БОЮНЧА  АДИС    (2 ШТАТТЫК БИРДИК )

 

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы № 243-токтому менен жактырылган), Кыргыз Республикасында Өкмөтүнүн «Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө» 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому.

                 4) Функционалдык милдеттер:

- жергиликтүү  өз алдынча  башкаруунун  жана  жергиликтүү  кеңештин  айыл чарба  жерлерин  кайра  бөлүштүрүү  фондунун  жерлерин  бөлүштүрүүгө  жана  пайдаланууга  тийиштүү  чечимдерди  аткарууну  уюштурууга:

- аталган  жерлерди пайдалануунун натыйжалуулугун  изилдөөгө жана  жергиликтүү өз  алдынча  башкаруунун башчысы үчүн  маалыматтарды даярдоого:

- айыл чарба жерлерин  кайра  бөлүштүрүү  фондунун жерлерин, чабындыларды, жайыттарды, ижарага  берүүнү  тартиби  жөнүндө  сунуштарды  киргизүүгө:

       6.САЛЫК   БАЮНЧА   АДИС  (1 ШТАТТЫК  БИРДИК)

 1) Кесиптик билимдин деңгээли:

-экономикалык  жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» мыйзамы.

                 4) Функционалдык милдеттер:

-    Өкмөттүн   бюджетине  төлөмдөрүн  өз  учурунда  түшүүсүн  контролдоого,    салык  төлөөчүлөрдүн  төлөадүк  жана  финансылык   тартиптерди  сактоолору   боюнча   регулярдуу,  анын  ичинде  утурлама  текшерүүнү    жүргүзүүгө:

-    Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарынын   алкагында  төлөадүк  тартипти   бузуучу  ччарбакер   субьекттерге  чараларды  киргизүү:

-  Кеңештин   бюджеттик  комиссиясынын  кароосуна,   жогору  турган  финансылык  органдарга   берүү   үчүн  айыл  аймактын  бюджетинин   киреше   бөлүгүн  көрсөткүчтөрү   боюнча  зарыл   материалдарды     даярдоого:

-  салыктын  түрүнө  карабастан  айлык,  кварталдыкжана жылдык  пландарды  өз  убагында  аткарууга:

-   айыл  өкмөткө  келген  жарандарга  жана  аппарат  кызматтагы  кызматкерлердин   буйруктарын  аткарууга:

-  коомдук  иш-чараларга  активдүү  катышууга  жана   кайсыл  убак  болсо  да  уюлдук  телефон  аркылуу  маалымат   берүү   жана  алууга:

 

                      Талап кылынуучу иш кагаздары:

 • Сынактык комиссиянын торагасынын атына арыз;
 • Кадырларды эсепке алуу боюнча оздук баракчасы;
 • Паспорттун кочурмосу;
 • Билими тууралуу документтин (диплом) кочурмосу жана эмгек китепчесинин кочурмосу (натариустан же иштеген жеринен тастыкталган);
 • 4х6 олчомундогу 2 даана сурот;
 • Омур баян,(соттуулугу же соттолбогондугу туралуу маалыматты көрсөтүү);
 • Резюме;
 • Мүнөздөмө
 • Мед справка

Документтерди кабыл алуу кулактындыруу жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде жуманын ишемби жана жекшени кундорунон сырткары ар куну саат 8-30 дан 17-30 чейин айыл окмоттун каттоо-катчылык жана кадрлар маселелери боюнча болумдо төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт:

Дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району,  Ноокен айыл окмоту, Курулуш айылы,  Гагарина  кочосу №5

Телефон номер моб: 0778046483  раб: 6-00-07

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-04-24 08:30:00
Дата аягы: 2018-05-08 17:30:00