Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмү
Бөлүм:
Кызмат орду: Ноокен району боюнча жетектөөчү адис (1 орун), Ала-Бука району боюнча жетектөөчү адис (1 орун), ж.б.
Талаптар:
 • Кыргыз Республикасынын жараны, 21  жаштан  жогору ;
 • Жогорку кесиптик билим, төмөнкү багыттар боюнча : гидромелиорация; гидротехникалык курулуш; курулуш жана өзгөчө кырдаалдардан коргоо; иш стажына   талап коюлбайт.
 • ПСД сметаны түзүү, чийме чийүү;
 • Толук оңдоо жумуштары өтө турган курулмалар үчүн долбоор иштеп чыгуу (эсептөө жана чиймелер);
 • Объекти нивелирдик жана теодолиттик ченем өткөрүү;
 • Аналитикалык иш-кагаздарды түзүү;
 • Презентация жасоого жөндөмдүү;
 • Геодезиялык инструменттерде иштө, тиешелүү жайларда сүрөткө түшүрүү.
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын : “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2014-ж.22.04 № 238 “КР ӨКМдин алдындагы “Сел жана суу ташкындарынан коргоо”мамлекеттик агенттиги жөнүндө”; 2011-ж. 17.11 № 733 “КР өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”; 2012-жылдын 20.02 № 115 “КР Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын СНиП 1У-5-82, гл.5; КР Госстрой (РДС-12-04,2007 гл.3 п.3.1-3.15;  КР Госстрой НИР-2000, баалардын прейскурантын № 1 тиркемеси; КРӨ мамлекеттик курулуш жана архитектура инспекциясы тарабынан бекитилген 2000-ж. 27.06 № 8 “Өндүрүштүк имараттар”(СНиП КР 2001-ж. 31.05; СНиП 2.05.03-84; СНиП 2.03.1-84; СНиП 13.01-98; СНиП 2.06.04-82); Мамлекеттик архитектура боюнча КРӨ караштуу комиссиясынын токтому менен жактырылган 2001-ж.16.04 № 62 “КР территориясында курулма, имарат, мекемелердин курулуш наркын аныктоочу көрсөтмө (СНиП 81-01-00, азыркы мезгилде гидротехникалык курулмалар боюнча СНиП)” билүү керек.

 

Функционалдык  милдеттер:

 • Ай сайын коргоочу курулмалардын техникалык абалына көзөмөл жүргүзүү;
 • Курулмаларга көзөмөл жүргүзүү, байкоо журналын алып баруу, кварталда инструменталдык текшерүү жана алардын жыйынтыгын облустук бөлүмгө тапшыруу;
 • Курулуш жумуштарынын сапатына көзөмөл жүргүзүү;
 • Тосмонун тулкунда жаралган деформациялардын пайда болушунун себептерин аныктоо жана аларды жоюу боюнча конкреттүү чараларды колдонуу;
 • Турак жайларга жана айыл-чарба жерлерине суу ташкындары коркунуч жаратуучу чендерди аныктоо жана аларды изилдөө;
 • Оңдоп калыбына келтирүү жумуштарына техникалык көзөмөл жүргүзүү.

Жалал-Абад облустук “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” бөлүмүнүн

Сузак       району боюнча    адис (1 орун).

Квалификациялык талап :

 • Кыргыз Республикасынын жараны, 21  жаштан  жогору ;
 • Жогорку кесиптик билим, төмөнкү багыттар боюнча : гидромелиорация; гидротехникалык курулуш; курулуш жана өзгөчө кырдаалдардан коргоо; иш стажына   талап коюлбайт.
 • Жетекчилеринин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • Техникалык аннотацияларды мүнөздөмөлөрдү даярдоо;
 • Геодезиялык инструменттерде иштө, тиешелүү жайларда сүрөткө түшүрүү.
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын : “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2014-ж.22.04 № 238 “КР ӨКМдин алдындагы “Сел жана суу ташкындарынан коргоо”мамлекеттик агенттиги жөнүндө”; 2011-ж. 17.11 № 733 “КР өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”; 2012-жылдын 20.02 № 115 “КР Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө”;
 • Кыргыз Республикасынын СНиП 1У-5-82, гл.5; КР Госстрой (РДС-12-04,2007 гл.3 п.3.1-3.15;  КР Госстрой НИР-2000, баалардын прейскурантын № 1 тиркемеси; КРӨ мамлекеттик курулуш жана архитектура инспекциясы тарабынан бекитилген 2000-ж. 27.06 № 8 “Өндүрүштүк имараттар”(СНиП КР 2001-ж. 31.05; СНиП 2.05.03-84; СНиП 2.03.1-84; СНиП 13.01-98; СНиП 2.06.04-82); Мамлекеттик архитектура боюнча КРӨ караштуу комиссиясынын токтому менен жактырылган 2001-ж.16.04 № 62 “КР территориясында курулма, имарат, мекемелердин курулуш наркын аныктоочу көрсөтмө (СНиП 81-01-00, азыркы мезгилде гидротехникалык курулмалар боюнча СНиП)” билүү керек.

Функционалдык  милдети:

 • Дарыянын бекитилген участкасындагы суунун көлөмүнүн эсебин алуу;
 • Курулмаларды оңдоп-калыбына келтирүү жумуштарынын жүрүшүнө , жаңы курулуштарга техникалык көзөмөл жүргүзөт жана аткарылган жумуштун көлөмүн, баасын, сапатын текшерет;
 • Долбоорлоо-сметалык документтерде болгон кемчиликтерди текшерет жана аларды өз убагында жоюуга чара көрөт;
 • Оңдоо жумуштарынын журналын, аткарылган жумуштардын реестрин алып барат жумуштун  аткарылгандыгы тууралуу документтерди текшерет жана курулмалардын паспортторун эсебин алат;
 • Сел жана суу ташкындары айыл-кыштактарга жана айыл-чарба жерлерине коркунучун жараткан  участкаларды  изилдөө жана аныктоо.

 

Сынакка  катышуу үчүн негизги документтер:

 • Бош кызмат ордун көрсөтүү менен жеке арыз ;
 • Кадрларды эсепке алуу боюнча баракча сүрөтү (4х6) менен;
 • Өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмеси, сунуш каттары;
 • Паспорттун көчүрмөсү же өзүн тастыктаган күбөлүгү;
 • Билими жөнүндө, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө дипломдордун  көчүрмөлөрү;
 • Эмгек китепчесинин жана дипломдун көчурмөлөрү (нотариустан, же иштеген жериндеги кызматчыларды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);
 • Аскер билетинин көчүрмөсү (эгерде аскерге милдеттүү болсо);
 • Ден-соолугу боюнча малымкат  (форма 086 У).

                     

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди дарекке жарыя ММК чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн  ичинде иш күндөрү  саат 8:30 дан  17:30 га чейин тапшыруу керек

 

Дареги: Жалал-Абад шаары, Ж.Бакиев көчөсү 18 ,  тел. 037-22-2-50-94.

        Сынак өткөрүү орду жана убактысы кошумча билдирилет.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-04-10 08:30:00
Дата аягы: 2018-04-23 17:30:00