Вакансиялар Ысык-Көл облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Тоң районунун Ак-Терек айыл өкмөтү
Бөлүм: Тоң районунун Ак-Терек айыл өкмөтү
Кызмат орду: адис, жетектөөчү адис-юрист
Талаптар:

Тоң районунун Ак-Терек айыл өкмөтү сынак жарыялайт

 

       Кыргыз Республикасынын муниципалдык  кызматынын бош  администрациялык кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобого  ылайык төмөндөгү бош ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына  ачык сынак жарыялайт:

- финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы;

- киреше боюнча жетектөөчү адис; 

- жетектөөчү адис-юрист;                                                                                                                                                                                                                                          

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

-  жашы 18 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын жараны;

Билими:     

- тиешелүү милдеттерди аткарууга карата Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билиши;                                                                                   

Кесиптик билиминин деӊгээли:

финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы кызмат ордуна:       

- муниципалдык  кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен   жогорку билим;

киреше боюнча жетектөөчү адис,  жетектөөчү адис-юрист  кызмат орунуна:                                                                                                                               

- муниципалдык  кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен орто кесиптик билим;

Иш стажысы жана тажрыйбасы:

финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы кызмат орунуна:

-мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

киреше боюнча жетектөөчү адис, жетектөөчү адис-юрист кызмат орунуна:        

- иш стажысы талап кылынбайт;

Негизги функционалдык милдеттери:

финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы - ФЭБ башчысы айыл өкмөтүнүн жалпы финансы экономика маселелерин тейлейт (жогору  турган органдарга финансылык кварталдык жылдык  отчетторду берет, айыл өкмөтүнүн бюджетинин 1 жылдык, 3 жылдык  долбоорун даярдайт жана айылдык кенештин  кароосуна жөнөтөт.Бюджеттик  каражаттарды максаттуу жана сарамжалдуу пайдаланууга, бюджетти толтуруу боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга ж.б.мыйзамда каралган  өз милдеттеринин  чегинде иш жүргүзөт).

 киреше боюнча жетектөөчү адис

- Бюджеттик – салыктык, акча – кредиттик жана эсептик – төлөмдүк мамилелелерди жөнгө салат,  жергиликтүү салыктарды жана салыктык эмес жыйымдарды чогултууну камсыз кылат  жана башка өз милдеттеринин  чегинде иш жүргүзөт.

жетектөөчү адис-юрист- Айыл өкмөтүнүн документацияларынын мыйзамдуулугун карайт. Айыл өкмөтүнүн аймагындагы элдерге ар кандай юридикалык кенештерди берет.    

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:                       

-          сынакка катышуу үчүн жеке арызы;

-          резюме; кадрларды эсепке алуу баракчасы;

-          3х4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;

-          паспорттун же инсандыгын күбөлөөчү башка документинин көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

-     зарыл кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү, алар нотариалдык түрдө же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлүп ырасталышы керек);

-          Соттолбогондугу тууралуу ИИМнен маалым кат;

конкурска катышуучу жарандар аларды сунуш кылган каттарды тапшырышса болот.

              Документтер массалык маалымат каражаттарында жарыяланган күндөн  тартып 14 күнгө  чейин Ак-Терек айыл өкмөтү, Кара-Коо айылынын, Батыркан көчөсү № 21 дарегинде кабыл алынат. Ал эми конкурс өтө турчу күн талапкерлерге кошумча билдирилет. Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыңыздар:  (03947) 95-1-24, 95-1-34;

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-02-25 00:00:00
Дата аягы: 2016-03-10 00:00:00