Вакансиялар Нарын облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кочкор райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы
Бөлүм: Социалдык кепилдиктерди чектөө бөлүмү
Кызмат орду: Жетектөөчү адис
Талаптар:

Кочкор райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы

Кочкор айылы                                                Касымов көчөсү 61

           Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” мыйзамына ылайык башкармалыктын төмөндөгү ваканттык административдик мамлекеттик кызмат бош орунга ачык сынак жарыялайт:

 -   Социалдык кепилдиктерди чектөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси – 1 штаттык бирдик;

        Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим – экономикалык, финансылык, юридикалык, гуманитардык же техникалык.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажысы талап кылынбайт;                                                                                                

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

  1. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- КРнын “КРгы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Мыйзамы, КР Өкмөтүнүн “ Мамлекеттик жөлөкпул чектөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” 2009-жылдын 29-декабрындагы №822 токтому, КРнын Өкмөтүнүн “Балдары бар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдун ай сайын берилүүчү жөлөкпулун дайындоо үчүн үй-бүлөнүн жалпы кирешесин аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” 2009-ж. 29-декабрындагы №824 токтому, КРнын Өкмөтүнүн “Үй бүлөнүн жыйынды кирешесин аныктоонун механизмин өркүндөтүү жөнүндө” 2011-жылдын 4-апрелиндеги №133 токтому, КРнын Эмгек жана социалдык өнүгүү министирлигинин “Мамлекеттик жөлөкпулдарды берүү жөнүндө” Усулдук көрсөтмөлөрдү бекитүү тууралуу 2015-жылдын 15-декабрындагы №82 буйругу

 Негизги функционалдык милдеттери:

- социалдык төлөмдөрдү дайындоо боюнча мыйзамды так сактайт; арыз ээсине социалдык төлөмдөрдү дайындоо тартибин түшүндүрөт жана жарандарды каттоо журналына каттайт; социалдык төлөмдөрдү дайындоо үчүн керек болгон документтерди кабыл алат, зарылдыгына жараша керектүү документтерди чогултууда көмөк көрсөтөт; арыз ээси берген документтерди жана үй-бүлөгө барган учурда толтуруудан аз камсыз болгон үй-бүлөнүн социалдык паспортун карап чыгуунун негизинде жөлөкпулду дайындоо жөнүндө чечимди кабыл алат; социалдык төлөмдөрдү өз убагында белгиленген тартипте дайындайт жана социалдык кепилдиктерди алуучуларга билдирүүнү даярдайт; ашык төлөөгө жол бербөө максатында документтерди контролдойт жана текшерүүнү жүргүзөт, социалдык төлөмдөрдү туура эмес дайындаганы үчүн жеке жоопкерчиликти тартат; социалдык кепилдиктерди алуучуларды өз убагында жана туура каттайт жана маалыматтардын электрондук базасын киргизет; ай сайын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтары менен социалдык кепилдиктерди алуучулардын тизмесин салыштырып текшерүүнү жүргүзөт; ай сайын мамлекеттик жөлөкпулдарды, жеӊилдиктердин ордуна акчалай компенсацияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү алуучулардын документтерди  колдонуу мөөнөтүнө, 18 жашка жеткенге чейинки бала курагына ылайык керектүү документтердин толук пакетинин паспорт, МСЭК көчүрмө жана маалымкат бардыгына бардык өздүк делону тууралоону жүргүзөт.

 Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрларды каттоо баракчасы;

- 3 х 4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;

- резюме, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен)

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);

- жогорку билимин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсү нотариустан же иштеген  жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);  

- эмгек китепчеси (көчүрмөсү нотариустан же иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);

      Талапкерлерден документтер Массалык Маалымат Каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күн ичинде Кочкор райондук  социалдык өнүгүү башкармалыгында Кочкор айылы Касымов көчөсү 61 дарегинде кабыл алынат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2018-01-12 00:00:00
Дата аягы: 2018-01-26 00:00:00