Вакансиялар Баткен облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кадажай районунун Уч-Коргон айыл окмоту
Бөлүм: Уч-Коргон айыл окмоту
Кызмат орду: башкы адис 1-орун, жетектоочу адис 2-орун
Талаптар:

1 . Уч-Коргон айыл өкмөтүндөгү салык маселелери боюнча башкы адис, жетектөөчү адис, социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис административдик муниципалдык бош кызмат ордуна конкурс жарыялайт:

1-бош орун Башкы  адис- салык маселелер боюнча.

 Кесиптик билимдин деңгээли:

Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта иш стажы 1 (бир) жылдан кем эмес же адистиги боюнча 3 (уч) жыл.

орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен жогорку кесиптик билим.

 

Конкурска коюлуучу талаптар:

-Жогорку же атайын орто билими

-Жашы 18 жаштан жогорку КР нын жараны

-Компьютерде иштей билүүсү

-КР нын мыйзамдарын жана ошондой эле тиешелүү тармактын муниципалдык кызматтын мыйзамдарын билүүсү

-Жарандар менен иш алып барууга жөндөмдүүлүгү

 

Кесиптик компетенциялар:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана же расмий тилдерди билүү;

Көндүмдөр:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

         1-бош орун  жетектөөчү адис-салык маселелери  боюнча

         1-бош орун  жетектөөчү адис-социалдык маселелер боюнча

 Кесиптик билиминин деңгээли:

- муниципалдык кызмат орундарынын профили боюнча кайра даярдоодон өтүү менен каалаган профилдеги жогорку же болбосо атайын орто кесиптик билим.

Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды  (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

- тийиштүү тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө”).

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилди билүүсү.

Көндүмдөр:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштөө.

Ыктуулук:

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Конкурска катышуу учун төмөндөгү документтер керектелет:

  • жеке арызы 
  • резюме
  • өмур баян
  • кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы
  • фото сүрөт  2 даана 4*6 өлчөмдөгү
  • паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүчү башка документинин көчүрмөсү
  • зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери, эмгек китепчесинин көчүрмөсү.(нотариустан тастыктоо менен)
  • Диплому (нотариустан тастыктоо менен)

 Көндүмдөр:

- жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык ъз\н\н ишин натыйжалуу пландоо;

 - жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштъъ.

 Ыктуулугу:

  • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;
  • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктарды колдоно бил\\.

Дареги: 

Кадамжай району , Уч-Коргон айыл окмотунун имараты тел: +996552707680

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-09-12 00:00:00
Дата аягы: 0217-09-26 00:00:00