Вакансиялар Мамлекеттик органдар

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы
Бөлүм: Персоналды башкаруу жана документациялык камсыз кылуу бөлүмү
Кызмат орду: консультант
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы

бош административдик мамлекеттик кызмат ордуна конкурс жарыялайт:

Персоналды башкаруу жана документациялык камсыз кылуу бөлүмүнүн консультанты - 1 штаттык бирдик

Жалпы квалификациялык талаптар:

  1. Төмөндөгүлөрдү билүүсү зарыл:

-           Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

-           «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын кийинки конституциялык Мыйзамын;

-           Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;

-           Кыргыз Республикасынын кийинки мыйзамдарын: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»; «Саясий кызматтарды ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө», «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматты колдонуу жөнүндө»; «Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө»; «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө», «Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиктери жөнүндө»;

-           Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш жүргүзүү боюнча Типтүү нускаманы;

-           Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча Кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этикасынын Кодексин.

  1. Мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү керек.
  2. Комьютердик сабаттуулугу жана зарыл болгон программалык ишчил каражаттарды пайдалана билүүсү керек (Windows, Word, Excel, Power Point, «ТОКТОМ мамлекет Про» маалыматттык-укуктук тутумун).

 

Персоналды башкаруу жана документациялык камсыз кылуу бөлүмүнүн консультанты кызмат ордуна квалификациялык талаптар

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-           юриспруденция жаатында жогорку кесиптик билим.

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-           мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажын кошкондо стажы 3 жылдан кем эмес, же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы;

  1. Кесиптик компетенциясы:

3.1.      Төмөндөгүлөрдү билүүсү зарыл:

-           Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө» 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 Жарлыгын;

-           Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кийинки токтомдорун: «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жаатында мыйзамдардын сакталышын камсыздоо маселелери жөнүндө» 2016-жылдын 14-декабрындагы № 674; «Мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында уюштуруу маселелери жөнүндө» 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706; «Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» 2017-жылдын 6-январындагы № 8;

-           Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентин;

-           Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 9-июлундагы № 1 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Регламентин;

-           Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2017-жылдын 22-мартындагы № 02-П токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын аппараты жөнүндө Жобону;

3.2. Шыгы:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

 

3.3. Ыкмалары:

-           ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада пайдалануу;

-ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

  • башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
  • электрондук документ жүгүртүүнүн автоматташтырылган тутуму менен иштөө;
  • SQL маалыматтар базасы менен иштөө.

Кызматтык милдеттер:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

- Конституциялык палатанын документ айлантуусун, электрондук айлантууну кошкондо, документтерди кабыл алуу, каттоо, алардын Конституциялык палатанын ичинде ыкчам жүргүзүү, аткаруучуларга кирүүчү корреспонденцияны убагында колуна тапшыруу, чыгуучу документацияны жөнөтүү;

- Конституциялык палатанын кароосуна түшкөн документтердин, Конституциялык палатанын тапшырмаларынын аткарылышын контролдоо боюнча жумуштарды жүргүзүү;

- жарандарды жана мамлекеттик органдардын, мекемелердин, коомдук бирикмелердин, юридикалык жактардын өкүлдөрүн кабыл алууну уюштуруу;

- Конституциялык палатанын иш жүргүзүүсүндө бүткөн документтерин кабыл алуу, эсепке алуу жана сактоо, архивдик документтерди иштеп чыгуу жана сактоого өткөрүп берүү;

Конституциялык палатанын Иштер номенклатурасын иштеп чыгуу;

- кайрылууларды кароо жана аткаруучулук тартип боюнча маалымат (аналитикалык маалымкат) даярдоо;

- кызматтык этика ченемдерин сактоо;

- мамлекеттик органда ички эмгек тартибинин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

- башка тапшырмаларды аткаруу.

- жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу;

 

Конкурска катышууну каалагандар төмөнкүдөй документтерди тапшыруу керек:

- жеке арыз;

- кадр учету боюнча баракчаны;

- өмүр баян (соттуулугу тууралуу маалыматты көрсөтүү)

- резюме;

- сүрөт (3х4) – 2 даана;

- паспорттун же ким экендигин ырастаган документтин көчүрмөсүн (паспорттун же ким экендигин ырастаган документтин түпнускасын конкурска келгенде көрсөтүлөт);

- зарыл болгон кесиптик билимин (дипломдун), иш стажын жана квалификацияны ырастаган документтердин көчүрмөлөрү (нотариат же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматы ырастаган эмгек китепченин, билим берүү тууралуу, квалификацияны жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны же илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрүн);

Конкурска катышкан адамдар сунуштама каттарын кошумча катары тапшырса болот.

Документтерди көктөлгөн бойдон конкурска катышуу үчүн конкурсант жеке өзү же почто аркылуу конвертке “Конкурска” деген белги менен 2017-жылдын 26 - октябрына чейин саат 18.00гө чейин Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 39, дарегине тапшыруу зарыл. Жарандарды кабыл алуу кабинети, маалымат алуу үчүн телефон 62-19-97. Документтер жумушчу күндөрү 9.00дөн 18.00гө чейин кабыл алынат.

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар конкурска катышпайт.

Конкурска катышууга жолдомо алган адамдарга конкурстун өтүлүүчү убактысы жана орду тууралуу кошумча кабар берилет.

Толук маалымат кийинки сайтта жайгаштырылган: www.mkk.gov.kg, www.constpalata.kg

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-10-13 00:00:00
Дата аягы: 2017-10-26 00:00:00