Вакансиялар Чүй облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ысык-Атинский айыл окмоту Ысык-Атинского района
Бөлүм: Финансы экономический отдел
Кызмат орду: Главный специалист (всего 2 вакансии см. далее)
Талаптар:

КУЛАКТАНДЫРУУ:

 

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык Ысык-Ата айыл өкмөтү төмөндөгү ваканттык административдик муниципалдык кызмат орундарына конкурс жарыялайт:

финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы-1адис , социалдык иштер боюнча -1адис   

Квалификациялык талаптар:

  1. Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысына: финансы-экономика тармагындагы жогорку билими, тийиштүү кесиби боюнча мамлекеттик органдарда иштеген эмгек стажысы 1 жылдан кем эмес, же болбосо тийиштүү кесиптик стажысы 3жылдан кем эмес, мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды : 1-С, Мамлекеттик сатып алуу интернет порталын, ж.б. тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, тийиштүү деңгээлде нормативдик-укуктук актыларды, мыйзамдарды билүүсү.
  2. Социалдык иштер боюнча адиске: Жогорку кесиптик, же кесиптик атайын орто билими, мамлекеттик тилди, компьютердик программаларды тийиштүү деңгээлде билүүсү талап кылынат, эмгек стажысы талап кылынбайт.

Функционалдык-кызматтык милдеттери:

  1. Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысына:

-финансы-экономикалык бөлүмдүн  адистеринин функционалдык милдеттерин аткаруусун камсыз кылат, ишин баалайт, иш-планын түзүүгө көмөк көрсөтөт.

-финансы-экономикалык бөлүмдүн иш-планын түзөт.

-Жергиликтүү бюджеттин проектисин түзүү бир жылдык жана 3жылга божомолун түзүү.

-Жергиликтүү бюджетке түшкөн салык төлөмдөрүнүн аткарылышын камсыздоо.

-Салыкты төлөбөгөн субъектилер менен иш алып баруу.

-айылдык аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү планын түзүү жана аткаруу.

-Жергиликтүү Кенешке салык, жергиликтүү бюджет жөнүндө материалдарды, токтомдордун долбоорун, айыл өкмөтүнүн финансыга байланыштуу буйруктардын долбоорун даярдап берүү.

-Жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн ачык-айкындыгын камсыз кылуу.

–Тийиштүү  отчетторду убагында берип туруу.

-Айылдык Кенештин жана айыл өкмөтүнүн токтомдорун,буйруктарын аткарууга алуу.

-Айыл өкмөтүнүн башчысынын иш-планын түзүү, убагында отчетун берип туруу.

-Өкмөт тарабынан ыйгарым укуктарды аткаруу.

 -Кызматтык этиканы сактоо, иш регламенти менен иштөө, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысына кызматына тийиштүү  отчетун убагында берип туруу.

  1. Социалдык иштер боюнча адиске:

-Моралдык жактан туруксуз, социалдык камсыздоого муктаж үй-бүлөөлөрдү, ошондой эле коркунуч тобундагы балдарды иликтөө

-Социалдык өнүгүү программаларын ишке ашыруу боюнча иш жүргүзүү.

-Медициналык , пенциялык тейлөө, билим алуу, диний, маданият, социалдык коргоо маселелерди чечүүдө керектүү материалдарды даярдоо.

-Социалдык тейлөө боюнча жарандарды кабыл алуу.

-Жарандарды ар кандай материалдык жактан колдоодо, аз камсыз үй-бүлөрлөргө колдоо көрсөтүүдө,социалдык паспорттук отчет түзүүдө аткарылган иш-чаралар боюнча жылдык жана орто-аралык отчетторун түзүү.

-жеке ден-соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген, жалгыз  бой жумушка жарабаган жарандар боюнча үй-бүлөөлөрдү жана балдарды  колдоону ишке ашырууда ЖӨБО башчысына, социалдык өнүгүү башкармалыгына маалымдайт.

-Майып балдарга пособие жана ЧАЭСтин катышуучуларына мамлекеттик жеңилдиктерди алууда баардык  социалдык материалдарда топтоп, даярдап комиссиянын бекитүүсүнө көрсөтөт.

-Аз-камсыз үй-бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу боюнча иш-чараларды жүргүзөт.

-Жарандардын берген маалыматтарынын чындыгын тастыктайт.

-Камкорчу жана көзөмөлчү,же асырап алган үй-бүлөлөрдүн тийиштүү документтерин даярдайт.

-ж.б. кызматына жараша милдеттерин аткарат.

Бардык ваканттык орундарга: Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Мыйзамдарын жана өзүнүн кызматына тийиштүү мыйзамдарды , зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди , компьютердик программаларды билүүсү талап кылынат.

Талап кылынуучу документтер. Конкурска катышуу жөнүндөгү арызы, өздүк баракчасы,өмүр баяны, 2 сүрөт (4х6см), паспортунун көчүрмөсү, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими жөнүндөгү документтеринин көчүрмөсү, соттолбогондугу тууралуу аныктама . Паспорту конкурска келгенде көрсөтүлөт.

Документтер конкурс жарыяланган күндөн тартып 15 күндүн ичинде төмөнкү даректе айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы тарабынан кабыл алынат : Ысык-Ата айыл өкмөтү, Алмалуу айылы С.Жакишев көчөсү №17 , сурап билүү телефону:0704800028.

            Толук жана кошумча маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр  кызматынын сайтында: www.mkk.gov.kg

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-09-30 00:00:00
Дата аягы: 2017-10-13 00:00:00