Улуттук кадрлар резервинин талапкерлери  үчүн практикалык иштер өткөрүлдү

Мамлекеттик кадр кызматы Улуттук кадрлар резервине каттоонун үчүнчү этабына сынак өткөрдү. Практикалык этаптын тапшырмалары төмөндөгүдөй болду: стратегиялык пландоо боюнча суроолор, кырдаалга жараша тапшырма жана башкаруучулук компетенцияларды аныктоочу кейстер.

Практикалык тапшырмаларды аткарууда 50 баллдан кем эмес баа алышкан ( 50%дан кем эмес) талапкерлер Улуттук кадрлар резервине баарлашууга чакыртылат.

Практикалык этапка жалпысынан 186 адам катышты, анын ичинен 151 и Бишкектен, ал эми 35и Оштон.

Эскерте кетсек, Улуттук резервте тургандар мамлекеттик жана муниципалдык башкы жана жогорку бош кызмат орундарына орношууда артыкчылык укуктарына ээ болот.