Мамлекеттик кадр кызматы Корея Республикасында магистрдик программада окууга үчүнчү кабыл алууларды баштады

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы Кореянын Эл аралык кызматташтык агенттигинин Кыргыз Республикасындагы Офиси («KOICA») менен биргелешип, Корея Республикасындагы магистрдик программаларына кабыл алууну жарыялайт.

Стипендиялык программанын максаты болуп Кыргыз Республикасынын адам ресурстарын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү эсептелет. Мамлекеттик/муниципалдык кызматчылар жана мамлекеттик сектордун кызматчылары үчүн «KOICA Scholarship Program 2019» программанын чегинде Корея Республикасындагы магистратуранын 20 эл аралык курстары пландаштырылган.

Үчүнчү кабыл алуунун окутуу тематикасы: маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (Global ICT Policy at Pusan National University). Программанын негизги талабы - англис тилин билүү, ошондой эле мамлекеттик/муниципалдык кызматта/мамлекеттик сектордо эки жылдан кем эмес иш стажына ээ болуу.

Документтерди (1 түп нуска + 2 көчүрмө) 2019-жылдын 6-майына чейин: Бишкек ш., Чүй пр., 122, 304-кабинетке жөнөтүүнү суранабыз.

Кеңири маалымат жана заявкалардын формалары МККнын сайтында жайгаштырылган: www.mkk.gov.kg (Бөлүм «Мамлекеттик кадр кызматы - Ишмердик - Кызматчыларды окутуу - Чет өлкөдө окутуунун узак мөөнөттүк курстары»).

Консультациялар oovs@mkk.gov.kg жана kr.sps@mail.ru электрондук почталар аркылуу берилет.

Маалымдоо:

KOICA стипендиалдык программа «CIAT» (Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow) стипендиалдык программанын алкагында жүзөгө ашырылууда. Бул программа өнөктөш өлкөлөрдүн адам ресурстарын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү үчүн багытталган. Бул долбоор 2016-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы менен биргелешип ишке ашырылып келе жатат. Бүгүнкү күнгө карата KOICA программанын стипендиаттарынын 3 тобу окутулган. 2016-жылдан бери баардык 27 мамлекеттик жарандык/муниципалдык кызматчылар окууну йгиликтүү аякташкан.