Улуттук кадрлар резервинин экинчи айланпасы болуп өттү

КРдин Мамлекеттик кадр кызматында Улуттук кадрлар резервине кабыл алуунун экинчи этабына ылайык бир жума бою тестирлөө болуп, катышуучулар өз билим деңгээлдерин текшеришти. Жалпысынан Бишкек жана Ош шаарлары боюнча документ тапшыргандардын саны 712ни түзүп, анын ичинен 676сы катышуучуга тестирлөөгө катышуу үчүн уруксат берилген. Тестирлөөнү 469 катышуучу тапшырып, 163ү босоголук баллды топтой алды.

Анын ичинен: Бишкек шаары боюнча 551 адам документ тапшырып, анын 525не тестирлөөгө катышууга уруксат берилген. Тестирлөөнү 373 адам тапшырып, 132си босоголук баллды топтой алды (35%).

Ал эми Ош облусу боюнча 161 адам документ тапшырып, анын 151и тестирлөөгө катышууга мүмкүнчүлүк алган. Жыйынтыгында Ош облусу боюнча тестирлөөгө 96 адам катышып, 31 адам босоголук баллды топтой алды.

Жалпысынан 201 адам практикалык тапшырмаларды аткарууга киргизилет, анын ичинен: 163 –тесттин жыйынтыгы боюнча, 38 - мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин баалоосунун негизинде “үлгүлүү” деген баа алган кызматкерлер.

Практикалык тапшырма Бишкек жана Ош шаарларында тең өтөт:

Практика өтө турган орду Жогоку топко катышкандар Башкы топко катышкандар Жалпы саны
Бишкек ш. 82 86 168
Ош ш. 18 15 33
Жалпы саны 100 101 201

Биринчилерден болуп жогорку, андан кийин башкы топко тапшырып жаткан конкурстун катышуучулары практикалык тапшырмага киргизилишет.