Жаштар - өлкөнү жаңыртуунун жана өнүктүрүүнүн негизи болуп саналат. (сюжет)